enterTraining
enterTraining
  webdirectory
 
หน่วยงานอบรมสัมมนาของภาคเอกชน
  เพิ่มรายชื่อ
 
 
 
ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
จัดสัมมนาและให้คำปรึกษาฟรี แก่ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือผู้ที่มีปัญหาในการดำเนินกิจการและและกระบวนการผลิตเสื้อผ้า รวมทั้งผู้ที่ต้องการพัฒนาสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อรองรับการแข
www.thaipattern.com
ตำหนักจัดกระดูกเพื่อสุขภาพ
สอนการถนอมสุขภาพโดยองค์รวม การจัดกระดูก และ รหัสชีวิต
www.tairopractic.net/
บริษัท รีอินฟอร์ส บิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
ศูนย์อบรม Open source อบรมโปรแกรมสถิติ อบรม Data mining อบรมโปรแกรม R ,Weka , RapidMiner และ KNIME
www.reinforcebi.com
Provolution Learning co., Ltd. Training&HR Consultants Professional Evolution for Business
เราเป็นมืออาชีพด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง Public Training และ In-house Training เน้นการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งโดยใช้หลักสูตร TEAMcraft โดยเน้นพัฒนาทักษะด้านความคิดและการปฏิสัมพันธ์
www.provolutionlearning.com
สถาบันอบรมบัญชี เพื่อนักบัญชี และ ผู้ประกอบการ
สถาบันอบรมบัญชี เพื่อนักบัญชี และ ผู้ประกอบการ ให้การอบรมเน้นภาคปฏิบัติ เช่น ปิดงบการเงิน เทคนิคการอ่านงบการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีสำหรับผู้ประกอบการ อบรมที่สถานบัน เดินทางสะดวก เน้นกลุ่มย่อย เพื่อความ
www.dnsmt.com
ARIT CO.,LTD.
Your IT Mate & Knowledge Companion ให้บริการฝึกอบรม สัมมนาและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่หลักสูตรระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง ในรูปแบบของ Public Training และ Inhouse Training
www.arit.co.th
PowerAll Training
PowerAll Training เป็นสถาบันจัดอบรมที่ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพให้กับผู้บริหารในองค์กรยุคใหม่ อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรของท่านส
M-Focus Co.,Ltd.
M-Focus consultants are industry experts with years of business experience and in-depth knowledge of their particular field of expertise, including Manufacturing, Distribution, Accounting & Finance, T
www.m-focus.co.th
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง (รอยยิ้ม...บ้านดิน)
เป็นสวนพระราชทานที่ดิน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อยู่ในโครงการพระราชดำริ มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำบ้านดิน...สูตรดินลูกรังอยู่มาหลายปีแล้ว ในสวนมีบริการ ที่ดูงานของคนชอบพึ่งตนเองอย่า
www.royyimbaandin.com
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด
แนะนำสถาบันอบรมคุณภาพอีกแห่งหนึ่งครับ ด้วยหลักสูตรหลากหลาย ที่ให้บริการได้ทั้งแบบ Plublic และ Inhouse โดยแนวทางการอบรมจะเป้นแบบ soft skill ที่ยากในการเข้าถึงและสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองผู้เข้าอบรม ให้พั
www.entraining.net
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม HCC
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม HCC และเครือข่ายภาคี ดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากกว่า 400 หลักสูตร ด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพในระดับประเทศกว่า 150 คน เพื่อเป็นศูนย์
www.happy8pathumthani.com
สถาบันวิจัยและฝึกอบรม อีบีซีไอ
รับจัดการอบรมสัมมนา
Wintory Training Center
Wintory Training Center เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคคลากร ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนสำเร็จ และคนร่ำรวย เราเป็นสถานี เพิ่มความรู้ เพิ่มความรวย ช่วยคนกว่า 1 ล้านคนเพื่อทำฝันของเขาให้เป็นจริง พัฒนาบุคคกรใ
www.wintory.com
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
HIPO Training เราตอบสนองความต้องการด้านการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยหลักการเฉพาะทีเรียกว่า ACPP รับจัด publice training, inhouse training, ฯลฯ
www.hipotraining.com
Claritiv Co.,Ltd
Claritiv Business Services Claritiv provides two services: 1.WORKSHOPS for professionals and business owners... 2. TRAINING: Customized international business training. Our workshops are designed
Bloomingfeld Asia
Bloomingfeld Thailand เป็นสาขาของ Broomingfeld Group ซึ่งเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเปิดดำเนินการในกว่า 27 ประเท
www.bloomingfeld.com
SMEไทยก้าวสู่อีเบย์
สัมมนา ฟรี!! รวย ด้วย ebay เผยเทคนิค สร้างรายได้หลักล้าน บาทต่อเดือน ถ่ายทอด โดย อ.โจ
www.ebaysmethai.com
บริษัท bigqtraining training
บริษัทของเรามีการอบรม ฝึกอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานเอกชนอย่างมากมายสำหรับ In-house Training ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ
www.bigqtraining.com
บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จัดอบรม excel, Microsoft Office, e-Commerce, eBay
www.wisethailand.com
บริษัท ศูนย์ส่งเสิรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เราคือสถาบันอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดความรู้ ความสามารถ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมของบุคลากรในองค์กรแบบครบวงจร ด้วยการบริการ ให้คำปรึกษา และอบรมสัมมนาในทุกรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อก้าวสู่ยุค Globalization
www.hrdzenter.com
บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด Creativity Center Co.,LTd.
สถาบันจัดอบรมสัมมนาด้านการคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรระดับต่างๆในองค์กร มีทั้งแบบ In-House Training และ Public Training โดยมีหลักสูตรการคิดสร้างสรรค์ระดับโลก อาทิ Six Thinking Hats , Late
www.creativitycenter.co.th
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ส.ส.ท.มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลารไทย เพื่อสาร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ
www.tpif.or.th
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด เป็นสถาบันจัดอบรมที่ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพให้กับผู้บริหารในองค์กรยุคใหม่ อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์ก
www.เทรนนิ่งเบย์.com
QML Corporation Ltd.
ทางบริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆเช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP/HACCP, ISO 22000, อเมริกา และยุโรป รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการช่วยแก้ไขปัญ
qmlcorp.com
The Impression Training Co., Ltd.
บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาจากการรวมกลุ่มของผู้บริหารและผู้ชำนาญการด้านการพัฒนา ระบบบริการจากองค์กรชั้นนำของประเทศ เป็นองค์กรแรกของประเทศไทยที่สร้างโมเดลและออกแบบขั้นต
www.impressionconsult.com
  หน้าหลักสารบัญเวบ
 
 
หน้าที่แล้ว | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | หน้าถัดไป
 
blog facebook
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved