enterTraining
enterTraining
  webdirectory
 
หน่วยงานอบรมสัมมนาของภาคเอกชน
  เพิ่มรายชื่อ
 
 
 
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
หลักสูตรการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี 3 ชั่วโมง และเรียนปฏิบัติ 3 ชั่งโมง มีหนังสือประกอบการเรียนฟรี พร้อมใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม
www.emtb.biz
บริษัท อัพ คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
Up Training สถาบันการฝึกอบรมด้านการบริการที่สร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ อัพ เทรนนิ่ง เป็นสถาบันให้บริการฝึกอบรม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IMPRESSION ด้วยประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กว่า
www.uptraining.co.th/
บริษัทออโรส จำกัด
บริษัทจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ(International Business) จัดฝึกอบรมสัมมนาในส่วนของ Public และ In-house และรับจัดการศึกษาดูงานด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมผู้เชี
www.logisticsclinic.com
IMC Institute
เป็นสถาบันที่จัดฝึกอบรมทางด้าน IT และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้บริหารและผู้เชียวชาญด้าน IT Public Training ติดต่อ คุณขวัญหทัย 088 192 7975, 087 593 7974 In - House Training ติดต่อ คุณ ชุลีรัตน์ 0
imcinstitute.com
People Value
เรามุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคุณค่าของบุคลากร เพื่อเสริมคุณค่าแก่องค์กรของท่านให้เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
www.peoplevalue.co.th
โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ
สอน โปรโมท เว็บไซต์ สอน seo สอน online marketing สอนคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม สอนออกแบบ สอนกราฟฟิค เน้นเรียนจริง ทำได้จริง โทร.+66-2187-0187
www.ccd.ac.th
Financial Service Academy
ห้องอบรม-สัมมนาขนาด 30 และ 60 คนราคาประหยัดบนถนนสาทร ติด BTS ช่องนนทรี ครบครันด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน พร้อมเครื่องดื่มฟรี ไม่มี charge เพิ่ม
www.fs-academy.com
สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร เพราะคนคือสินทรัพย์ที่มีค่า สถาบันมุ่งสร้างหลักสูตรการอบรมที่ดีดี สู่อุตสาหกรรมในประเทศ
hcbi.org
บริษัท เอ็นนอฟ จำกัด
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ จัดอบรมและสัมมนา ในการต่อยอดไอเดียแก่ผู้ประกอบการ
www.entnov.com
บริษัท ปลูกรัก เชนจ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ปลูกรัก คือบริษัทให้บริการพัฒนาบุคลากรด้าน People side เน้นปรับเปลี่ยน Mindset สามารถเห็นผลได้จริงเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ โดยอาศัยแนวทางการเรียนรู้จากการสะท้อนตนเอง มีกระบวนการทำงานทางจิตวิทยาในระ
www.plukrak.co.th
บริษัท ไอเอสโอ สมาร์ท โปร จำกัด
ที่ปรึกษาทำระบบไอเอสโอ ISO และโปรแกรมสำหรับทำระบบไอเอสโอ ISOไอเอสโอ,อบรมไอเอสโอ,ที่ปรึกษาไอเอสโอ,ที่ปรึกษาคุณภาพ,ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม,ที่ปรึกษาความปลอดภัย,ให้คำปรึกษาระบบบริหาร,ให้คำปรึกษาไอเอสโอ,ปรึก
www.isosmartpro.com/
สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
จัดอบรมเรื่องราคากลาง,เขียนแบบก่อสร้าง,ออกแบบก่อสร้าง,คำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม,คอมพิวเตอร์
http://www.yotathai-training.com/
บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด
ศูนย์อบรมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks แบบครบวงจร ที่ได้รับการรับรองจาก SolidWorks Corporation สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การใช้งาน SolidWorks ที่ผ่านการสอบ CSWP (Certified SolidWorks Professional) ซึ
www.deti.co.th
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
รับจัดอบรมสัมมนา Public Training, In-house Training และบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
www.knctrainingcenter.com
บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
In house, Public Training, Coaching, Team building, Team Synergy, Walk rally, Sport day, Staffs Party, CSR, HROD & Industrial consultant
www.tc-thai.com
บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท
http://seac.co.th
ศูนย์ฝึกอบรม อินดี้ เทรนนิ่ง (Indie Training)
อินดี้ เทรนนิ่ง ของเราให้บริการฝึกอบรมหลายรูปแบบ ลูกค้าสามารถปรับเลือกตามความต้องการ
www.indie-trainings.com
Professional One Education
จัดฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างทักษะให้คุณเป็นมืออาชีพ หลักสูตรที่จะเรามีความเชี่ยวชาญและจะทำให้คุณก้าวหน้าเช่นภาษาอังกฤษ การสื่อสารเพื่อการนำเสนอ และบุคลิกภาพ สิ่งเหล่านี้เป็น Soft skill ที่ทุกองค์กรต้องก
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ กฎหมายอสังหา/กฎหมายอาคารสูง
http://www.trebs.ac.th
Aim High
เปิดอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอยู่อาศัย โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาอสังหาเพื่อลงทุน ให้กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัท ด้วยรูปแบบ Lerarning by
ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา
เป็นศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพบุคคลผ่านลายผิววิทยา จะมีจัดสัมมนาทุกเดือนทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจทั่วไป
www.p-pac.com
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
เป็นองค์กรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิณค่าทรัพย์สินของปรเทศไทยซึ่งดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคมผู้ประเมิณค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความน่าเ
area.co.th/
Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.
ออเรียนทอล ฟินิกซ์(Oriental Phoenix) บริการที่ปรึกษาองค์กรและฝึกอบรมสัมมนา in house&public training ,Researh,Course Design,Law.... www.ophconsultant.com
www.ophconsultant.com
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก รายได้ประชาชาติไม่น้อยกว่า 60% มาจากการส่งออก แต่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการส่งออกที่ประสพความสำเร็จได้นั้น คือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
International Education Promotions Co., Ltd. (IEP)
IEP เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศภายใต้การบริหารงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาผนวกกับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ IEP จึงได้รับคว
studyinter.com
  หน้าหลักสารบัญเวบ
 
 
หน้าที่แล้ว | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | หน้าถัดไป
 
blog facebook
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved