enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
22 ตุลาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)

22 ตุลาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)

วันที่ : วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

รายละเอียด :
คำนำ
ในยุคของการแข่งขันเชิงธุรกิจที่แข่งขันได้ จำเป็นต้องใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในองค์กร ซึ่งทุกระดับต่างมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น แสดงผลงาน ด้วยการร่วมคิด ร่วมฟัง และร่วมพูดมากขึ้น ทักษะที่จำเป็นหนึ่งในองค์กรทันสมัย คือ การนำเสนองาน เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารอย่างมีคุณค่า เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรแบมีส่วนร่วม
ดังนั้น "การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น อันนำไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป
สิ่งที่จะได้รับ
1. ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการนำเสนอ
2. ได้เรียนรู้ถึงสุดยอดเทคนิคในการสร้างข้อมูลและนำเสนอผลงาน
3. ได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริงทั้ง ภาษาเขียน ภาษาพูด และ ภาษากาย
4. ศักยภาพการสื่อสารอย่างมีคุณค่า "การบริหาร และ ถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม"
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : พนักงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผู้บริหาร ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้วยทักษะการสื่อสารที่ทันสมัยในเชิงบริหารงานแบบมีส่วนร่วมพร้อมที่จะสร้างการแข่งขันขององค์กร

หัวข้อหลักสูตร
- ด้านการเขียนข้อมูล
- มาตรฐานการพัฒนาทักษะด้านการเขียน
o การใช้ถ้อยคำ สำนวน การเชื่อมคำ และ ประโยค (ภาษาเขียน)
- กลยุทธ์ และกระบวนการ - นักเขียนที่ดี
- เทคนิค “การเขียนเพื่อการนำเสนอที่ดี”
o ด้านเนื้อหา
§ ความสำคัญ และเป้าหมายของ “การนำเสนอ”
§ องค์ประกอบที่ต้องคำนึง
§ หลักการเขียนข้อความในการนำเสนอ
o ด้านรูปแบบ
§ รูปแบบของการลำดับขั้นตอน (โปรแกรม)
§ สุดยอดเทคนิค “วิธีคิด” เพื่อการเสนองานยุคใหม่ (Information Mapping)
- ด้านบุคลิกภาพการนำเสนอ
- มาตรฐาน “การสร้างความมั่นใจ” และ “ความพร้อมบุคลิกภาพการนำเสนอ” (Presentation Confidence and Skill)
- ฝึกปฏิบัติ - กรณีศึกษากลุ่ม (ด้วยเรื่องงานจริงของผู้อบรม) (Group Case Study)
- นำเสนอ และ การประเมินผลงาน
- สรุป คำถาม – คำตอบ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท
สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท
ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท
**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
www.knctrainingcenter.com
knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147539698&Ntype=2

ลงประกาศเมื่อ : 2018-10-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม Wordpress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม YouTube Marketing สอนสร้างยูทูปการตลาด
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรม Facebook Marketing สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 9
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 26 ต.ค.61
  ยืนยัน เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ (26 ต.ค. 61)
 หลักสูตร Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1 (29 ต.ค. 61)
 การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร อ.ประภาภรณ์
 ยืนยัน Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (25 ต.ค. 61) อ.ประกาศิต
 หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)
 โปรแกรมศึกษาดูงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”ในงาน ASEAN Federation Cong
 หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
 [SPAM]สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 [SPAM]สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 [SPAM]สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 แจกทุนเรียนจีนเต็มจำนวน เมื่อเรียนที่จีนกับ Central South University of Forestry and Technology-CSUF
 หัวเว่ยและอาวดี้ประกาศความร่วมมือด้านนวัตกรรมด้านการขับขี่อัตโนมัติ L4
 หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด
 25 ตุลาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
 25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan)
 25 ตุลาคม 2561...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Manag
 25 ตุลาคม 2561...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0
 24-25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved