enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
22 ตุลาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)

22 ตุลาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)

วันที่ : วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

รายละเอียด :
คำนำ
ในยุคของการแข่งขันเชิงธุรกิจที่แข่งขันได้ จำเป็นต้องใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในองค์กร ซึ่งทุกระดับต่างมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น แสดงผลงาน ด้วยการร่วมคิด ร่วมฟัง และร่วมพูดมากขึ้น ทักษะที่จำเป็นหนึ่งในองค์กรทันสมัย คือ การนำเสนองาน เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารอย่างมีคุณค่า เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรแบมีส่วนร่วม
ดังนั้น "การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น อันนำไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป
สิ่งที่จะได้รับ
1. ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการนำเสนอ
2. ได้เรียนรู้ถึงสุดยอดเทคนิคในการสร้างข้อมูลและนำเสนอผลงาน
3. ได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริงทั้ง ภาษาเขียน ภาษาพูด และ ภาษากาย
4. ศักยภาพการสื่อสารอย่างมีคุณค่า "การบริหาร และ ถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม"
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : พนักงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผู้บริหาร ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้วยทักษะการสื่อสารที่ทันสมัยในเชิงบริหารงานแบบมีส่วนร่วมพร้อมที่จะสร้างการแข่งขันขององค์กร

หัวข้อหลักสูตร
- ด้านการเขียนข้อมูล
- มาตรฐานการพัฒนาทักษะด้านการเขียน
o การใช้ถ้อยคำ สำนวน การเชื่อมคำ และ ประโยค (ภาษาเขียน)
- กลยุทธ์ และกระบวนการ - นักเขียนที่ดี
- เทคนิค “การเขียนเพื่อการนำเสนอที่ดี”
o ด้านเนื้อหา
§ ความสำคัญ และเป้าหมายของ “การนำเสนอ”
§ องค์ประกอบที่ต้องคำนึง
§ หลักการเขียนข้อความในการนำเสนอ
o ด้านรูปแบบ
§ รูปแบบของการลำดับขั้นตอน (โปรแกรม)
§ สุดยอดเทคนิค “วิธีคิด” เพื่อการเสนองานยุคใหม่ (Information Mapping)
- ด้านบุคลิกภาพการนำเสนอ
- มาตรฐาน “การสร้างความมั่นใจ” และ “ความพร้อมบุคลิกภาพการนำเสนอ” (Presentation Confidence and Skill)
- ฝึกปฏิบัติ - กรณีศึกษากลุ่ม (ด้วยเรื่องงานจริงของผู้อบรม) (Group Case Study)
- นำเสนอ และ การประเมินผลงาน
- สรุป คำถาม – คำตอบ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท
สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท
ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท
**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
www.knctrainingcenter.com
knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147539698&Ntype=2

ลงประกาศเมื่อ : 2018-10-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ WordPress WooCommerce
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 5 เคล็ดลับจ่ายตลาดอย่างคนเฮลท์ตี้ พิชิตเป้าหมายสุขภาพดีแบบง่าย ๆ
  5 มีนาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 4 มีนาคม 2562...พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
 2 มีนาคม 2562...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
 1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
 หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)
 หลักสูตร Professional Sales Coordinator (Sales Support / Sales Administration)
 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ
 หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (Service Management Based on CRM)
 หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (Service-minded Sales Persons)
 28 กุมภาพันธ์ 2562...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 28 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนสำหรับการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 27 กุมภาพันธ์ 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
 การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM 16 มีนาคม 2562
 การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน 23 มีนาคม 2562
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 NEW QC Tools 20 มีนาคม 2562
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน 12 มีนาคม 2562
 จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Awareness 21 มีนาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 8 มีนาคม 2562
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 6 มีนาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved