enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร: การบริหารความร่วมมือในการทำงานและลดความขัดแย้ง

หลักสูตร: การบริหารความร่วมมือในการทำงานและลดความขัดแย้ง

วันที่ : (ุ25 ต.ค. 61)

รายละเอียด :
หัวข้อฝึกอบรม
ภาค 1 : รู้จักธรรมชาติคน
• เรียนรู้ 20 ธรรมชาติของคน เพื่อการทำงานและอยู่ร่วมกันให้มีความสุข
1.มนุษย์มักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง
2.มนุษย์มักมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อน
3.มนุษย์มักชอบเปรียบเทียบและไม่ชอบถูกเปรียบเทียบ
4.เป็นต้น
• เรียนรู้ 5 ประเภทของความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
- ด้านข้อมูล
- ด้านผลประโยชน์
- ด้านค่านิยม ความเชื่อ ชื่นชอบ
- ด้านโครงสร้าง
- ด้านสัมพันธภาพ
• จิตวิทยาความสามารถทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล
- จัดการกับสถานการณ์
- ควบคุมกับผู้เกี่ยวข้อง
- การมองที่เจตนา
- การยอมรับในมุมมองที่แตกต่าง
- การให้อภัย
- การเปิดโอกาส
- การควบคุมอารมณ์และความรู้สึก
• เทคนิคการจัดการกับคนยุ่งยากในลักษณะต่างๆ เช่น
- โทษคนอื่น
- เห็นแก่ตัว
- ไม่ให้ความร่วมมือ
- รับปากแล้วไม่ทำ
- หงุดหงิด ใจร้อน
- ฯลฯ
• 5 ขั้นตอนการจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
- การเผชิญกับความขัดแย้ง
- การแสวงหาความเข้าใจสภาวการณ์ของแต่ละฝ่าย
- การช่วยกันระบุปัญหาที่มาของความขัดแย้ง
- การแสวงหาทางออกและประเมินทางเลือกที่ยอมรับร่วมกันได้
- การนำไปสู่ปฏิบัติและยุติปัญหาความขัดแย้ง
ภาค 2 : เครื่องมือช่วยการสร้างความร่วมมือระหว่างคนกับคน
• Modern Management Concept : แนวทางใหม่ในการบริหารจัดการการทำงานร่วมกัน
- ทุกกฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้ หากก่อให้เกิด "การร่วมมือร่วมใจ"
- รื้อปรับโครงสร้างและระบบ เพื่อความคล่องตัว "ในการทำงาน"
- เน้นที่การมีส่วนร่วมมาก่อน ผลลัพธ์มาทีหลัง
- ปล่อยวางการครองครอบ มองที่ผลประโยชน์ร่วมกัน
• กระบวนการจัดการความร่วมมือ (กิจกรรมกลุ่ม)
- มีเจ้าภาพ
- ระดมแนวร่วม
- ถกเถียงหาข้อตกลง / เป้าหมาย / ทรัพยากร / วิธีปฏิบัติ / กรอบเวลา
- แบ่งปันบทบาทหน้าที่
- ระดมการแก้ปัญหาและอุปสรรค
- แจ้งผลปฏิบัติและความคืบหน้า
- บรรลุเป้าหมายงานและการเฉลิมฉลอง
• I-PQRS : เครื่องมือสื่อสารกับการจัดการความร่วมมือระหว่างบุคคล
- เทคนิคการมุ่งประเด็นที่ฉัน I message Technique
- เทคนิคการถอดความ P araphrasing Technique
- เทคนิคการถาม Q uestioning Technique
- เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก R eflective Response Technique
- เทคนิคการสรุปประเด็น S ummarizing Technique
• ความเข้าใจในระดับขั้นของการสื่อสาร(เจรจา) และประสานงาน ตลอดจนข้อควรระวังและวิธีการควรปฏิบัติ (กิจกรรมกลุ่ม)
- ระดับบุคคลกับบุคคล
- ระดับบุคคลกับหน่วยงาน
- ระดับหน่วยงานกับหน่วยงาน
- ระดับองค์กรกับองค์กร
• 9 เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวใจเพื่อความสำเร็จในการประสานงาน
• การประสานงานในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงานและนอกองค์กร (เล่นเกมประสานงาน)
- การประสานงานในหน่วยงาน ทำอย่างไร
- การประสานงานข้ามหน่วยงาน ส่งผลกระทบอะไร
- การประสานงานนอกองค์กร สร้างภาพลักษณ์อะไร
• วิธีการบริหาร "เจ้านาย" "เพื่อนร่วมงาน" และ "ลูกน้อง"
วิธีการฝึกอบรม:
• บรรยายนำ กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดีโอคลิป ถกอภิปราย และฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม:
• 1 วัน
เหมาะสำหรับ:
• พนักงาน และผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารความร่วมมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัติตามเอกสารแนบ)
การศึกษา
• ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
• ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป
• ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
• ฯลฯ
ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท
ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง
ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท
ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท
ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929 คุณกุ้ง
LINE ID : @*AINING
FACEBOOK : *AININGPAGE
http://www.*aining.com
WWW.*Training.com
รวมประกาศฝึกอบรม
หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com


ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2018-10-23

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การบริหารงานแบบคล่องตัว (Agile Management)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Factory Automation to Industry 4.0"
 Disruptive Marketing Strategies
 Management Way in Disruptive Innovation Age
 วิทยากร,บรรยาย,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค
 ออกแบบสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่สมดุล ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกช่วงวัย
 ครอสคันทรี ไทรบ์ ออบสตาเคิล เรซ 2019 ชวนผู้กล้ามาร่วมทดสอบความแกร่งในสนามแข่งสุดท้าทาย
 โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior)
 30 เมษายน 2562...บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า
 29 เมษายน 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ
 27 เมษายน 2562...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ
 26 เมษายน 2562...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 26 เมษายน 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
 26 เมษายน 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
 25 เมษายน 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบา
 25 เมษายน 2562...ยกระดับการบริการด้านเทคนิค (Uplifting Technical Service)
 24 เมษายน 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 24 เมษายน 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
 หลักสูตรอบรม Network Firewall and Security Engineer level 1 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)
 KPIs in Warehouse and Distribution : การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved