enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีแต่เนิ่น ๆ รั้งอั

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีแต่เนิ่น ๆ รั้งอั

วันที่ : 28-11-2561

รายละเอียด :
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีแต่เนิ่น ๆ รั้งอันดับสองจากท้ายในเอเชียแปซิฟิก

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการระดับโลกที่มีความมุ่งหมายในการทำให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น เผยผลสำรวจการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2018 (Herbalife Nutrition 2018 APAC Healthy Aging Survey) ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีทั้งสิ้น 5,500 คน ซึ่งมีคนไทยจำนวน 502 คนร่วมทำแบบสำรวจออนไลน์นี้ด้วย ผลสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวได้ไขข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและทัศนคติของผู้ตอบคำถามในภูมิภาคเกี่ยวกับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี (Healthy Aging)

ผลสำรวจเผยให้เห็นว่า คนไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศท้าย ๆ ของเอเชียแปซิฟิกที่มีการเตรียมพร้อมอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี โดยผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 54) มองว่าควรเริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงอายุ 40-45 ปี แต่เพียงร้อยละ 43 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเห็นด้วยกับความคิดนี้ ในขณะที่ร้อยละ 57 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมองว่า ช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคือ ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก

ผลสำรวจยังเผยอีกว่า ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) ให้นิยาม การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ว่าคือ “การไม่เป็นภาระให้ลูกหลานยามแก่เฒ่า” นอกจากนี้
• ร้อยละ 65 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมองว่า “การมีผมหงอก” เป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกความแก่ชรา รวมถึง “การต้องใส่แว่นอ่านหนังสือ” (ร้อยละ 63) ด้วย
• ร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมองว่า สภาพร่างกายของพวกเขาดีกว่าอายุจริง ๆ ของพวกเขา เทียบกับร้อยละ 68 ของผู้ตอบแบบสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยที่คิดแบบเดียวกัน

คนไทยเกือบทั้งหมดเห็นตรงกันเกี่ยวกับการเริ่มเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดี ดังนี้
• เกือบทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย (ร้อยละ 98) บอกว่า พวกเขาสามารถเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้
• ร้อยละ 89 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยกล่าวว่า ได้เริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีแล้ว โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีขึ้น (ร้อยละ 83) และออกกำลังกายเป็นประจำมากขึ้น (ร้อยละ 82)
• ที่เหลืออีกร้อยละ 11 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย ยังไม่เริ่มลงมือเตรียมตัวเพื่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดี เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
o ขาดแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 54) และไม่มีเวลา (ร้อยละ 43) ที่จะออกกำลังกายเป็นประจำ
o ขาดแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 41) และไม่มีเงินพอ (ร้อยละ 28) ที่จะเลือกโภชนาการที่ดีขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ผลสำรวจยังได้เผยถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้คนสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้ ได้แก่ การทำกิจกรรมที่ฝึกฝนสมองมากขึ้น รวมทั้งการไปตรวจสุขภาพเป็นประจำมากขึ้น และการบริโภคอาหารเสริมที่ช่วยส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

ข้อมูลจากผลสำรวจยังพบอีกว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ตอบคำถามชาวไทยหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีขึ้นเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี มีดังต่อไปนี้
• ความเข้าใจบทบาทความสำคัญของโภชนาการที่ดีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีมากขึ้น (ร้อยละ 72)
• สามารถหาซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้ง่ายดายและสะดวกสบาย (ร้อยละ 50)
• เข้าถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโภชนาการเฉพาะบุคคล (ร้อยละ 37)
• มีเพื่อนและคนในครอบครัวที่หันมาดูแลสุขภาพเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกัน (ร้อยละ 28)

สำหรับคนไทย ครอบครัว (ร้อยละ 78) ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ช่วยให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ตามมาด้วยแพทย์ (ร้อยละ 43) และเพื่อนฝูง (ร้อยละ 38) คนไทยยังได้ทราบเคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีจากสื่อออนไลน์ (ร้อยละ 67) ครอบครัวและเพื่อนฝูง (ร้อยละ 53) และโทรทัศน์ (ร้อยละ 49) อีกด้วย

“เราดีใจที่คนไทยมองเห็นความสำคัญของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ก็เผยด้วยว่า คนไทยส่วนน้อยเท่านั้นที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่น ๆ” คุณสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย กล่าว “การสูงวัยแบบมีสุขภาพดีไม่ควรเป็นสิ่งที่มาคิดในภายหลัง เราต้องช่วยให้คนไทยอีกหลาย ๆ คนเข้าใจบทบาทความสำคัญของการออกกำลังกายและโภชนาการที่ดีเพื่อที่พวกเขาจะได้มีสุขภาพดีแม้ยามสูงวัย เหล่าสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะของเรา ได้นำเสนอทางเลือกด้านสุขภาพและโภชนาการที่ครอบคลุมและเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้พวกเขาเริ่มหันมาเตรียมตัวสู่เส้นทางเพื่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดีกันตั้งแต่ตอนนี้ และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นแม้ยามสูงวัยด้วย”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.Herbalife.co.th หรือ https://www.facebook.com/HerbalifeThailandOffici

ค่าใช้จ่าย : บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2018-11-28

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ WordPress WooCommerce
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 กอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 เปิดฉากระอุ ! "โปรเม" สกอร์ 4 อันเดอร์ ที่10 ร่วม
 โครงการทรรศนะศึกษา เยี่ยมชมโรงงานฟอกหนัง คงศิริแทนเนอรี่ ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
 26 มีนาคม 2562....หลักสูตร Mindset Change to success
 22 มีนาคม 2562 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง
 25 มีนาคม 2562 หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 22 มีนาคม 2562...หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
 20 มีนาคม 2562...หลักสูตร Problem Solving and Decision Making
 15 มีนาคม 2562 หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
 7 มีนาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 7 มีนาคม 2562...กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ (HR Law Updated : 2019)
 7 มีนาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
 2 มีนาคม 2562...ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก
 "น้องจีน-ไรอัน โอทูล" ร่วมซ้อมก่อนดวลวงสวิง ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019
 ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 เชิญ 6 โปรกอล์ฟสาวระดับโลกร่วมสวมชุดผ้าไหมไทย เพื่อเผยแพร่และประชาส
 ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 ชวน 6 โปรกอล์ฟสาวร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนเกล็ดแก้ว จังหวัด
 ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 จัดกิจกรรม “กอล์ฟคลินิกเยาวชน” เชิญโปรกอล์ฟสานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทาง
 อบรมหลักสูตร การจัดการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ
 5 เคล็ดลับจ่ายตลาดอย่างคนเฮลท์ตี้ พิชิตเป้าหมายสุขภาพดีแบบง่าย ๆ
  5 มีนาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 4 มีนาคม 2562...พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved