enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีแต่เนิ่น ๆ รั้งอั

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีแต่เนิ่น ๆ รั้งอั

วันที่ : 28-11-2561

รายละเอียด :
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีแต่เนิ่น ๆ รั้งอันดับสองจากท้ายในเอเชียแปซิฟิก

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการระดับโลกที่มีความมุ่งหมายในการทำให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น เผยผลสำรวจการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2018 (Herbalife Nutrition 2018 APAC Healthy Aging Survey) ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีทั้งสิ้น 5,500 คน ซึ่งมีคนไทยจำนวน 502 คนร่วมทำแบบสำรวจออนไลน์นี้ด้วย ผลสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวได้ไขข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและทัศนคติของผู้ตอบคำถามในภูมิภาคเกี่ยวกับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี (Healthy Aging)

ผลสำรวจเผยให้เห็นว่า คนไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศท้าย ๆ ของเอเชียแปซิฟิกที่มีการเตรียมพร้อมอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี โดยผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 54) มองว่าควรเริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงอายุ 40-45 ปี แต่เพียงร้อยละ 43 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเห็นด้วยกับความคิดนี้ ในขณะที่ร้อยละ 57 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมองว่า ช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคือ ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก

ผลสำรวจยังเผยอีกว่า ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) ให้นิยาม การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ว่าคือ “การไม่เป็นภาระให้ลูกหลานยามแก่เฒ่า” นอกจากนี้
• ร้อยละ 65 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมองว่า “การมีผมหงอก” เป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกความแก่ชรา รวมถึง “การต้องใส่แว่นอ่านหนังสือ” (ร้อยละ 63) ด้วย
• ร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมองว่า สภาพร่างกายของพวกเขาดีกว่าอายุจริง ๆ ของพวกเขา เทียบกับร้อยละ 68 ของผู้ตอบแบบสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยที่คิดแบบเดียวกัน

คนไทยเกือบทั้งหมดเห็นตรงกันเกี่ยวกับการเริ่มเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดี ดังนี้
• เกือบทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย (ร้อยละ 98) บอกว่า พวกเขาสามารถเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้
• ร้อยละ 89 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยกล่าวว่า ได้เริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีแล้ว โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีขึ้น (ร้อยละ 83) และออกกำลังกายเป็นประจำมากขึ้น (ร้อยละ 82)
• ที่เหลืออีกร้อยละ 11 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย ยังไม่เริ่มลงมือเตรียมตัวเพื่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดี เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
o ขาดแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 54) และไม่มีเวลา (ร้อยละ 43) ที่จะออกกำลังกายเป็นประจำ
o ขาดแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 41) และไม่มีเงินพอ (ร้อยละ 28) ที่จะเลือกโภชนาการที่ดีขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ผลสำรวจยังได้เผยถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้คนสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้ ได้แก่ การทำกิจกรรมที่ฝึกฝนสมองมากขึ้น รวมทั้งการไปตรวจสุขภาพเป็นประจำมากขึ้น และการบริโภคอาหารเสริมที่ช่วยส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

ข้อมูลจากผลสำรวจยังพบอีกว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ตอบคำถามชาวไทยหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีขึ้นเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี มีดังต่อไปนี้
• ความเข้าใจบทบาทความสำคัญของโภชนาการที่ดีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีมากขึ้น (ร้อยละ 72)
• สามารถหาซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้ง่ายดายและสะดวกสบาย (ร้อยละ 50)
• เข้าถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโภชนาการเฉพาะบุคคล (ร้อยละ 37)
• มีเพื่อนและคนในครอบครัวที่หันมาดูแลสุขภาพเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกัน (ร้อยละ 28)

สำหรับคนไทย ครอบครัว (ร้อยละ 78) ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ช่วยให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ตามมาด้วยแพทย์ (ร้อยละ 43) และเพื่อนฝูง (ร้อยละ 38) คนไทยยังได้ทราบเคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีจากสื่อออนไลน์ (ร้อยละ 67) ครอบครัวและเพื่อนฝูง (ร้อยละ 53) และโทรทัศน์ (ร้อยละ 49) อีกด้วย

“เราดีใจที่คนไทยมองเห็นความสำคัญของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ก็เผยด้วยว่า คนไทยส่วนน้อยเท่านั้นที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่น ๆ” คุณสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย กล่าว “การสูงวัยแบบมีสุขภาพดีไม่ควรเป็นสิ่งที่มาคิดในภายหลัง เราต้องช่วยให้คนไทยอีกหลาย ๆ คนเข้าใจบทบาทความสำคัญของการออกกำลังกายและโภชนาการที่ดีเพื่อที่พวกเขาจะได้มีสุขภาพดีแม้ยามสูงวัย เหล่าสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะของเรา ได้นำเสนอทางเลือกด้านสุขภาพและโภชนาการที่ครอบคลุมและเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้พวกเขาเริ่มหันมาเตรียมตัวสู่เส้นทางเพื่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดีกันตั้งแต่ตอนนี้ และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นแม้ยามสูงวัยด้วย”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.Herbalife.co.th หรือ https://www.facebook.com/HerbalifeThailandOffici

ค่าใช้จ่าย : บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2018-11-28

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 หลักสูตร วันเสาร์ : คอร์สอบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Wordpress Beginner (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์ส Facebook Marketing (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม Wordpress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม YouTube Marketing สอนสร้างยูทูปการตลาด
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรม Facebook Marketing สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 Professional Sales Coordinator
 หลักสูตร Customer Focus on Sales
 หลักสูตร นักขาย 360 องศา ยุค 4.0
 ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 เปิดรับสมัครการแข่งขันรอบคัดเลือก National Qualifiers
 ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออก และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 หัวเว่ยเปิดตัวระบบการประชุมทางไกล CloudLink รุ่นใหม่ในงาน Connecting Time & Space, Changing the
 วิธีการจัดการและดูแลหม้อไอน้ำไม่ยากอย่างที่คิด (Boiler)
 สัมมนาฟรี!! "สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นด้วย ระบบ Sales Force Automation"
 Problem Solving and Decision Making
 หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
 หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager
 หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน
 หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภา
 8 ธันวาคม 2561...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
 7 ธันวาคม 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
 7 ธันวาคม 2561...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 6 ธันวาคม 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
 6 ธันวาคม 2561...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 4 ธันวาคม 2561...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved