enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีแต่เนิ่น ๆ รั้งอั

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีแต่เนิ่น ๆ รั้งอั

วันที่ : 28-11-2561

รายละเอียด :
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยน้อยกว่าครึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีแต่เนิ่น ๆ รั้งอันดับสองจากท้ายในเอเชียแปซิฟิก

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการระดับโลกที่มีความมุ่งหมายในการทำให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น เผยผลสำรวจการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2018 (Herbalife Nutrition 2018 APAC Healthy Aging Survey) ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีทั้งสิ้น 5,500 คน ซึ่งมีคนไทยจำนวน 502 คนร่วมทำแบบสำรวจออนไลน์นี้ด้วย ผลสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวได้ไขข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและทัศนคติของผู้ตอบคำถามในภูมิภาคเกี่ยวกับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี (Healthy Aging)

ผลสำรวจเผยให้เห็นว่า คนไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศท้าย ๆ ของเอเชียแปซิฟิกที่มีการเตรียมพร้อมอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี โดยผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 54) มองว่าควรเริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงอายุ 40-45 ปี แต่เพียงร้อยละ 43 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเห็นด้วยกับความคิดนี้ ในขณะที่ร้อยละ 57 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมองว่า ช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคือ ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก

ผลสำรวจยังเผยอีกว่า ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) ให้นิยาม การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ว่าคือ “การไม่เป็นภาระให้ลูกหลานยามแก่เฒ่า” นอกจากนี้
• ร้อยละ 65 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมองว่า “การมีผมหงอก” เป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกความแก่ชรา รวมถึง “การต้องใส่แว่นอ่านหนังสือ” (ร้อยละ 63) ด้วย
• ร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมองว่า สภาพร่างกายของพวกเขาดีกว่าอายุจริง ๆ ของพวกเขา เทียบกับร้อยละ 68 ของผู้ตอบแบบสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยที่คิดแบบเดียวกัน

คนไทยเกือบทั้งหมดเห็นตรงกันเกี่ยวกับการเริ่มเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดี ดังนี้
• เกือบทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย (ร้อยละ 98) บอกว่า พวกเขาสามารถเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้
• ร้อยละ 89 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยกล่าวว่า ได้เริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีแล้ว โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีขึ้น (ร้อยละ 83) และออกกำลังกายเป็นประจำมากขึ้น (ร้อยละ 82)
• ที่เหลืออีกร้อยละ 11 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย ยังไม่เริ่มลงมือเตรียมตัวเพื่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดี เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
o ขาดแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 54) และไม่มีเวลา (ร้อยละ 43) ที่จะออกกำลังกายเป็นประจำ
o ขาดแรงบันดาลใจ (ร้อยละ 41) และไม่มีเงินพอ (ร้อยละ 28) ที่จะเลือกโภชนาการที่ดีขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ผลสำรวจยังได้เผยถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้คนสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้ ได้แก่ การทำกิจกรรมที่ฝึกฝนสมองมากขึ้น รวมทั้งการไปตรวจสุขภาพเป็นประจำมากขึ้น และการบริโภคอาหารเสริมที่ช่วยส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

ข้อมูลจากผลสำรวจยังพบอีกว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ตอบคำถามชาวไทยหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีขึ้นเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี มีดังต่อไปนี้
• ความเข้าใจบทบาทความสำคัญของโภชนาการที่ดีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีมากขึ้น (ร้อยละ 72)
• สามารถหาซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้ง่ายดายและสะดวกสบาย (ร้อยละ 50)
• เข้าถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโภชนาการเฉพาะบุคคล (ร้อยละ 37)
• มีเพื่อนและคนในครอบครัวที่หันมาดูแลสุขภาพเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกัน (ร้อยละ 28)

สำหรับคนไทย ครอบครัว (ร้อยละ 78) ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ช่วยให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ตามมาด้วยแพทย์ (ร้อยละ 43) และเพื่อนฝูง (ร้อยละ 38) คนไทยยังได้ทราบเคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีจากสื่อออนไลน์ (ร้อยละ 67) ครอบครัวและเพื่อนฝูง (ร้อยละ 53) และโทรทัศน์ (ร้อยละ 49) อีกด้วย

“เราดีใจที่คนไทยมองเห็นความสำคัญของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ก็เผยด้วยว่า คนไทยส่วนน้อยเท่านั้นที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่น ๆ” คุณสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย กล่าว “การสูงวัยแบบมีสุขภาพดีไม่ควรเป็นสิ่งที่มาคิดในภายหลัง เราต้องช่วยให้คนไทยอีกหลาย ๆ คนเข้าใจบทบาทความสำคัญของการออกกำลังกายและโภชนาการที่ดีเพื่อที่พวกเขาจะได้มีสุขภาพดีแม้ยามสูงวัย เหล่าสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะของเรา ได้นำเสนอทางเลือกด้านสุขภาพและโภชนาการที่ครอบคลุมและเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้พวกเขาเริ่มหันมาเตรียมตัวสู่เส้นทางเพื่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดีกันตั้งแต่ตอนนี้ และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นแม้ยามสูงวัยด้วย”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.Herbalife.co.th หรือ https://www.facebook.com/HerbalifeThailandOffici

ค่าใช้จ่าย : บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2018-11-28

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 6)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 จัดอบรม อบรม ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อ.ประเสริฐ 7 มิ.ย. 62
 จัดอบรม ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก ทั้งระบบ (5-6 มิ.ย. 62) อ.วัชระ
 จัดอบรม การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE
 29 พฤษภาคม 2562...การสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารงานในองค์กร
 28-29 พฤษภาคม 2562...Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC (ความเป็นเลิศ...สู่การสื่อสารอย
 27 พฤษภาคม 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤ
 27 พฤษภาคม 2562...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 25 พฤษภาคม 2562...นักขายโดนใจลูกค้า
 25 พฤษภาคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
 25 พฤษภาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
 24 พฤษภาคม 2562...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
 24 พฤษภาคม 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา)
 24 พฤษภาคม 2562...การสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 23 พฤษภาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 23 พฤษภาคม 2562...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
 23 พฤษภาคม 2562...Excel Advanced for Special Functions
 23 พฤษภาคม 2562...พัฒนาศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษในที่ทำงาน โดยเฉพาะ E-mail
 22-23 พฤษภาคม 2562...การตรวจติดตามภายในระบบการบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : Internal Audit
 อัพเดทเทรนด์ "แฟชั่นแว่นกันแดด" มาแรง! ปี 2019 ส่องไว้ ไม่ตกเทรนด์!
 Excel for Accounting (การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี) รุ่นที่ 34 (05/62)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved