enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

วันที่ : วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด :
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดหรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาด เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่Key Contents

ช่วงเช้า โดย อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
ท่านจะเรียนรู้คำถามที่พบบ่อยของนักการตลาดยุคใหม่ แนวโน้มการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
• Marketers’ Frequently Asked Questions
• What are the main trends in marketing?
• Value-driven Marketing

2. กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาด
ท่านจะทราบถึงมุมมองทางการตลาดแบบ B2B vs B2C วิธีการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอน ลักษณะการบริการที่โดดเด่นด้วยการใช้ (7’p’s.) เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน
• B2B vs B2C Perspective
• Total offering
• Distinctive Characteristics of Services (7’p’s.)

3. กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ท่านจะเรียนรู้หลักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า กระบวนการตลาดเชิงกลยุทธ์ กลไกทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

4. กลยุทธ์การเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ท่านจะเรียนรู้มาตรฐานกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการ การบริการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการติดตาม และวัดความพึงพอใจของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• Tools for Tracking and Measuring Customer Satisfaction
• Complaints and Suggestions
• Customer Satisfaction Survey
• Ghost shopping
• Lost customer analysis

5. กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่
ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารจัดการฐานลูกค้า (Big Data) แนวทางในการรักษาลูกค้าเก่าให้คงอยู่อย่างยาวนาน เกิดการบอกต่อ และการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

6. กรณีศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
ท่านจะเข้าใจกลยุทธ์การตลาดโดยนำผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงนำกรณีศึกษาจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนมาเป็นตัวอย่างเพื่อการวางแผนทางการตลาดทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาวช่วงบ่าย โดย คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

1. ตีแตก!! กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand
ท่านจะเรียนรู้ Positioning ในการเป็นเจ้าของตำแหน่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไร และน่าเชื่อถือในใจลูกค้า รวมถึงขั้นตอนในการวาง Positioning อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ถอด!! บทเรียนเชิงกลยุทธ์จาก*รูด้านการตลาดของโลก
ท่านจะได้รับเคล็ดลับกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองโลก จาก*รูหรือผู้เชี่ยวชาญการตลาด ที่จะทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับกระบวนการทำงานได้

3. Update!! กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing)
ท่านจะทราบถึงการวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือการสื่อสาร (Tools) ที่หลากหลาย การสร้าง Brand Positioning และแนวทางสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่

4. กรณีศึกษาการทำตลาดเชิงกลยุทธ์
ท่านจะได้เทคนิคการทำตลาดเชิงกลยุทธ์จากกรณีศึกษาของวิทยากรที่มาแชร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดให้เหมาะสมกับองค์กร
Key Benefits

1. สามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้
2. สามารถวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
3. สามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆ ไปปรับใช้ในของธุรกิจของตนเองได้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
นักการตลาด ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ


วิทยากร
อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
- ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ คราฟท์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ดพัลพ์แอนด์เปเปอร์ จำกัด (ประเทศฟิลิปปินส์)
- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
- อายุน้อยร้อยล้าน ที่ปรึกษาธุีกิจออนไลน์ร้อยล้าน
- ผู้ก่อตั้ง Vcommerce ซึ่่งเป็นธุรกิจด้าน E-Commerce ในยุคเริ่มแรกของเมืองไทย

ค่าใช้จ่าย : 6800 บาท

ใบสมัคร : http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=581

ลงประกาศเมื่อ : 2019-04-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 6)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เรียนรู้ “การทำบัญชี” ยุค Digital ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz
 เช่าห้องประชุม ห้องสอนพิเศษ ให้เช่ารายวัน ราคาถูก ติวเตอร์ ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็ก 2-15 คน ย่านลาดพร้
 ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ: เลือกมื้อเช้าดี ชีวีมีสุข
 เทคนิคพิชิตความเครียดด้วยการออกกำลังกายและการกินเพื่อสุขภาพ
 31 พฤษภาคม 2562...การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 31 พฤษภาคม 2562...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 31 พฤษภาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
 Intro Life & Acting Workshop
 29 พฤษภาคม 2562...การสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารงานในองค์กร
 28-29 พฤษภาคม 2562...Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC (ความเป็นเลิศ...สู่การสื่อสารอย
 27 พฤษภาคม 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤ
 27 พฤษภาคม 2562...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 25 พฤษภาคม 2562...นักขายโดนใจลูกค้า
 25 พฤษภาคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
 25 พฤษภาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
 24 พฤษภาคม 2562...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
 24 พฤษภาคม 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา)
 24 พฤษภาคม 2562...การสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 23 พฤษภาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 23 พฤษภาคม 2562...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved