enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING (Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)

หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING (Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)

วันที่ : 8 มิถุนายน 2562

รายละเอียด :
สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING
(Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,
งานกราฟิก ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

8 มิถุนายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหคุผล
การสร้างโอกาสทางการตลาดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทางธุรกิจ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการตลาดยุคนี้จึงไม่สามารถเน้นการขายเป็นหัวใจหลักได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักพลิกแพลงผสมผสานการตลาดยุคใหม่ที่เน้นประสบการณ์และบริการมาจุดเป็นขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย
โซเชียลมีเดียจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกเชื่อมโยงและถูกนำไปใช้ แต่ใช่ว่าจะมีแต่ Facebook, IG, Twitter, LINE@ เท่านั้นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เท่านั้น
PODCASTING หรือการสร้างสถานีกระจายข่าวทั้งภาพและวิดีโอ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดยุคใหม่ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าแถมยังสามารถใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์-ออฟไลน์ในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ติดตามได้ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าสื่อโซเชียลทั่วไป ยิ่งใช้ผสมผสานกับทุกสื่อที่มีอยู่ยิ่งให้ผลลัพธ์แบบทวีคุณในการธุรกิจหรือองค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้สร้าง Audio & Video Books ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเกิดทักษะความเข้าใจในการผลิตและเผยแพร่สื่อพอตแคสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการสื่อพอตแคสต์ได้ในต้นทุนที่ต่ำ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มยอดขายและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้การใช้สื่อทางด้านโซเชียลมีเดียมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น LINE, LINE@, Twitter, Hi5, IG, Facebook เป็นต้น
2. ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการตลาดที่ตนเองรับผิดชอบและนำเสนอได้

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
1. เพิ่มพูนทักษะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานพอตแคสต์มากยิ่งขึ้น
2. การวิเคราะห์คู่แข่งจากประโยชน์การใช้งานพอตแคสต์
3. การจัดทำงบประมาณด้านสื่อมีเดียพอตแคสต์
4. การออกแบบตารางเวลาสำหรับการสร้างเนื้อหา
5. การตั้งค่าฟีต RSS (Really Simple Syndication) หรือเพิ่มยอดผู้ติดตามทางการตลาด
6. การสร้างและผลิตสื่อพอตแคสต์
7. การปรับแต่งพอตแคสต์ของคุณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดหรือองค์กร
8. การเผยแพร่ข้อมูลแบบ Broad Catching
9. การเลือกใช้โฮสติ้งสำหรับใช้งานพอตแคสต์
10. การโปรโมทสื่อพอตแคสต์ร่วมกับการใช้งานโซเชียลมีเดียชนิดอื่นๆ

หัวข้อการอบรม
1. พอตแคสต์กับวิธีสร้างโอกาสทางการตลาดคืออะไร และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อนี้
2. การปรับแต่งพอตแคสต์ตามสไตล์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
3. การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานพอตแคสต์
4. การสร้างปฏิทินหรือตารางเวลาในการสร้างเนื้อหาพอตแคสต์
5. การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดผ่านพอตแคสต์
6. การจัดทำงบประมาณของสร้างพอตแคสต์
7. การตั้งค่าสตูดิโอสำหรับพอตแคสต์
8. การสร้างชิ้นงานเสียง และวิดีโอด้วยเทคนิคพอตแคสต์
9. การแก้ไขพอตแคสต์ด้วยซอฟต์แวร์ Commercial และ Freeware
10. การบีบอัดข้อมูลไฟล์พอตแคสต์ก่อนนำข้อมูลเพื่อเผยแพร่
11. การเลือกใช้โฮสติ้งสำหรับพอตแคสต์
12. การเพิ่มยอดผู้ติดตามผ่าน RSS
13. การโปรโมทสื่อพอตแคสต์ร่วมกับโซเชียลมีเดียชนิดอื่นๆ
14. เก็บตกต่อยอดไอเดียการใช้งานทางการตลาด

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม SME, ธุรกิจ
2. บุคลากร-เจ้าหน้าที่งานขายและการตลาด (ครอบคลุมทุกสายอาชีพ)
3. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาวิธีการบริหารจัดทำสื่อพอตแคสต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด


ระดับการเรียนรู้: ระดับขั้นต้น - ระดับขั้นกลาง

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ค่าใช้จ่าย : 4500 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-05-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มิถุนายน : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : WordPress for Beginner สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 6
 คอร์ส พฤษภาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - (รอบ 5)
 คอร์สอบรม : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ - รอบ 6
 คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - รอบ 5
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 63
 การประเมินราคาเครื่องจักรทำอย่างไร
 โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconsciou
 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
 สัมมนา: เตรียมพร้อมลงทุนอสังหาฯ หลังโควิด-19 ด้วยข้อมูลเด็ด
 หลักสูตรออนไลน์ System maintenance
 สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน หลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิ
 หลักสูตร Facebook Marketing : เฟสบุ๊คเพจ 2020 เพื่อการตลาดสมัยใหม่ (รอบ 5)
 หลักสูตร Magento : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2.x (รอบ 5)
 หลักสูตร Joomla Advanced : คอร์สอบรมทำเว็บ Joomla ขั้นสูง (รอบ 6)
 หลักสูตร WordPress : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress 2020 (รอบ 6)
 สัมมนา: คอนโดฯ ใจกลางเมือง ราคาตกจริงหรือ ?
 Online Course การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบในอุตสาหกรรม
 สัมมนา: ชี้สถานการณ์อสังหาฯ 4 เดือนแรก 2563
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 Online Course การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบในอุตสาหกรรม
 หลักสูตร 28-29 พ.ค. : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento
 หลักสูตร 22 พ.ค. : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 19 พ.ค. : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 รับสมัครวันสุดท้าย !!! หลักสูตรออนไลน์ System maintenance
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved