enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การสร้างรายงานทางบัญชีโดยใช้ Pivot Table Excel (05/62)

การสร้างรายงานทางบัญชีโดยใช้ Pivot Table Excel (05/62)

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด :
วิทยากรโดย อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ Intercontinental Bangkok Hotel

หัวข้อสัมมนา

1. การสร้าง Pivot Table
1.1 องค์ประกอบของ Pivot Table
1.2 การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
1.3 การสร้างและแก้ไข Pivot Table
1.4 การปรับปรุงข้อมูล (Refresh Data)
1.5 วิธีการแปลความหมายตาราง Pivot Table
1.6 การจัดกลุ่ม Pivot Table Case Study : การจัดทำงบการเงินรวมขององค์กร (Consolidated Financial Statement)

2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การสรุปข้อมูลทางบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
2.2 การสรุปผลข้อมูลผลรวม ผลต่างทางบัญชี ที่เป็นประโยชน์
- Difference From & % Difference From
- Running Total In
- % of Grand Total , % of Row Total , % of Column Total
2.3 การสร้างสูตรการคำนวณ - Calculated Field - Calculated Item
2.4 การกรองข้อมูลด้วย Slicer และ TimeLine Case Study : การสรุปข้อมูลเพื่อคำนวณ ผลต่าง ของยอดขาย
แต่ละเดือน พร้อมแสดงเปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลง (Percent of Change) Case Study : การจัดทำบัญชีแยก
ประเภท (General Ledger : GL)

3. การใช้งาน Pivot Chart
3.1 องค์ประกอบของ Pivot Chart
3.2 การสร้าง Chart ในรูปแบบต่างๆ ประโยชน์ของกราฟแต่ละประเภท
3.3 การสร้างกราฟ : Column Chart , Bar Chart , Pie Chart , Line Chart
3.4 การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ (Filter) ในมุมมองต่างๆ Case Study : การสรุปยอดขายรายเดือน แยกตามกลุ่มสินค้า

4. Pivot Table กับการสร้าง Dashboard ในมุมมองต่างๆ

ค่าใช้จ่าย : 4815 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-05-15

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มิถุนายน : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : WordPress for Beginner สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 6
 คอร์สอบรม มิถุนายน : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 6
 คอร์ส พฤษภาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento - (รอบ 5)
 คอร์ส พฤษภาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - (รอบ 5)
 คอร์สอบรม : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ - รอบ 6
 คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - รอบ 5
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 63
 การประเมินราคาเครื่องจักรทำอย่างไร
 โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconsciou
 ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
 สัมมนา: เตรียมพร้อมลงทุนอสังหาฯ หลังโควิด-19 ด้วยข้อมูลเด็ด
 หลักสูตรออนไลน์ System maintenance
 สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน หลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง ช่วงวิ
 หลักสูตร Facebook Marketing : เฟสบุ๊คเพจ 2020 เพื่อการตลาดสมัยใหม่ (รอบ 5)
 หลักสูตร Magento : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2.x (รอบ 5)
 หลักสูตร Joomla Advanced : คอร์สอบรมทำเว็บ Joomla ขั้นสูง (รอบ 6)
 หลักสูตร WordPress : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress 2020 (รอบ 6)
 สัมมนา: คอนโดฯ ใจกลางเมือง ราคาตกจริงหรือ ?
 Online Course การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบในอุตสาหกรรม
 สัมมนา: ชี้สถานการณ์อสังหาฯ 4 เดือนแรก 2563
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 Online Course การประมาณค่าความน่าเชื่อถือของระบบในอุตสาหกรรม
 หลักสูตร 28-29 พ.ค. : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento
 หลักสูตร 22 พ.ค. : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 19 พ.ค. : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 รับสมัครวันสุดท้าย !!! หลักสูตรออนไลน์ System maintenance
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved