enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
AI Accounting : เทคโนโลยี AI กับการประยุกต์ใช้ในงานบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2562) 05/62

AI Accounting : เทคโนโลยี AI กับการประยุกต์ใช้ในงานบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2562) 05/62

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด :
วิทยากรโดย คุณภีม เพชรเกตุ

สถานที่ Intercontinental Bangkok Hotel


หัวข้อสัมมนา

1. พัฒนาการของระบบงานบัญชีและการปฎิบัติงานทางบัญชี จากอดีต - ปัจจุบัน และทิศทางความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง จุดแข็ง -จุดอ่อน ระบบงานบัญชีในปัจจุบันกับ
ระบบบัญชี - การเงิน ที่สนับสนุนงานด้วยเทคโนโลยี A.I

3. วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของธุรกิจ องค์กร หน่วยงานและผู้ปฎิบัติงานทางบัญชี และแนวทาง
การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

4. ทำความเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คืออะไร
4.1. ความเป็นมา
4.2. ความคาดหวัง
4.3. การแทนที่มนุษย์

5. ความแตกต่างระหว่าง Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning,
และ Big Data

6. ความฉลาดของ AI
6.1 Reasoning

6.2 Linguistic Intelligence
6.3 Problem solving
6.4 Learning
6.5 Perception

7. ความเป็นมาของ AI (AlphaGo/AlphaZero (reinforcement learning))

8. ความตื่นตัวกับการลงทุนใน AI

9. ประเภทของ AI
9.1 Knowledge bases (Expert system, Intelligent Agent)
9.2 Computational Intelligence (Swarm intelligence , Machine learning)
9.3 Fuzzy logic

10. Machine Learning ทำงานอย่างไร (Supervise Learning, Unsupervised learning,
Reinforcement learning)

11. โอกาส ความท้าทาย และการปรับตัวของนักบัญชีเมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่

12. เราจะนำ AI มาใช้งานบัญชีได้อย่างไร

13. ข้อจำกัด ผลกระทบ และความเสี่ยงของการนำ AI มาใช้ในธุรกิจบัญชี

14. AI กับการทำธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชีตัวอย่าง
14.1 AI กับธุรกิจบัญชี
14.2 AI กับธุรกิจตรวจสอบบัญชี
14.3 AI กับธุรกิจกฎหมาย
14.4 AI กับธุรกิจการเงิน
14.5 AI กับธุรกิจประกัน

15. วิเคราะห์ AI กับการนำมาใช้ทำงานส่วนต่างๆของนักบัญชี
15.1 รับข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
15.2 วิเคราะห์รายการเพื่อบันทึกบัญชี
15.3 ตรวจสอบความถูกต้อง (bank reconcile)
15.4 ปรับปรุงรายการ
15.5 ออกงบการเงิน
15.6 วิเคราะห์ภาษี
15.7 เตรียมแบบภาษี
15.8 วิเคราะห์งบ
15.9 จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์
15.10 วิเคราะห์ความเสี่ยง
15.11 ตรวจสอบรายการ
15.12 ออกรายงานผู้สอบ
15.13 จ่ายเงิน AR
15.14 ตามเงิน AP

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ค่าใช้จ่าย : 4815 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=11492&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2019-05-23

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence
 หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
 หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร...Service Mind and Service Excellence (18 ต.ค.62)
 หลักสูตร...พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptions Skills) (17 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักบริการ..รอบทิศทาง
 หลักสูตร...Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (15 ต.ค.62)
 หลักสูตร...การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย (11 ต.ค.62)
 หลักสูตร...สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ ประสบความสำเร็จ (10 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การคิดเชิงกลยุทธ์เชิงการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค 4.0 (2 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 ต.ค.62)
 หลักสูตร...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (25 ก.ย.62)
 หลักสูตร...First Step Salesperson (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Customer Service (19 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (18 ก.ย.62)
 ซัพพลายเชน – โลจิสติกส์ กับการบริหารระบบปฏิบัติการ 10 ตุลาคม 2562
 TPM (Total Productive Maintenance) 29 ตุลาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 16 ตุลาคม 2562
 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน 2 ตุลา
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved