enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร (Effective Accounting & Financia

เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร (Effective Accounting & Financia

วันที่ : 17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด :
เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินเชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และรายงานบัญชีเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย และอาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต


หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ

2. ความหมาย ความแตกต่าง และ ลักษณะเชิงคุณภาพของบัญชีการเงิน และ บัญชีเพื่อการจัดการ

3. ประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจากรายงานบัญชีการเงิน และ รายงานบัญชีเพื่อการจัดการ

4. รูปแบบการจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ
• การกำหนดรูปแบบรายงานและการนำเสนอที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
• เทคนิคการสื่อสารและการรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร
• การจัดทำบทนำ เพื่อลำดับความสำคัญในการนำเสนอรายงาน
• องค์ประกอบของรายงานบัญชีการเงิน
• เทคนิคการนำเสนอ และ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
• เทคนิคการจัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
• การส่งสัญญาณเตือนภัยจากรายงานบัญชีการเงิน

5. การนำเสนอเชิงการวิเคราะห์และคาดการณ์ด้วยรายงานบัญชีเพื่อการจัดการ
• เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มของรายได้ และ ค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ และ ควบคุมค่าใช้จ่าย
• เทคนิคการวิเคราะห์สัดส่วนของรายการทางการบัญชี เพื่อวิเคราะห์ขนาดของรายได้และค่าใช้จ่าย
• การนำเสนอเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน
• การคาดการณ์และวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจด้วยรายงานบัญชีเพื่อการจัดการ

6. เทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และ รายงานบัญชีเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
• การวิเคราะห์ และ แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อรองรับการรายงานผล
• แนวทางในการคัดเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการในการจัดทำรายงานต่างๆ
• การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจอย่างมีความหมาย (Dashboard)
• แนวทางการใช้ Excel และ PowerPoint ในการนำเสนอรายงานทางบัญชี
• การเตรียมตัวนำเสนอ และ การคาดการณ์คำถาม เพื่อเตรียมข้อมูลและชี้แจงอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 4280 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=11780&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2019-06-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ‘พิม’ ควง ‘ภูมิ’ เปิดเคล็ดลับความแซ่บวัย 40+ ประชันความสวย-หล่อกับลูกทีม #TeamSonia
 หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence
 หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
 หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร...Service Mind and Service Excellence (18 ต.ค.62)
 หลักสูตร...พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptions Skills) (17 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักบริการ..รอบทิศทาง
 หลักสูตร...Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (15 ต.ค.62)
 หลักสูตร...การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย (11 ต.ค.62)
 หลักสูตร...สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ ประสบความสำเร็จ (10 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การคิดเชิงกลยุทธ์เชิงการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค 4.0 (2 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 ต.ค.62)
 หลักสูตร...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (25 ก.ย.62)
 หลักสูตร...First Step Salesperson (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Customer Service (19 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (18 ก.ย.62)
 ซัพพลายเชน – โลจิสติกส์ กับการบริหารระบบปฏิบัติการ 10 ตุลาคม 2562
 TPM (Total Productive Maintenance) 29 ตุลาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 16 ตุลาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved