enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในควรทราบ (หลักสูตรใหม่ 2562)

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในควรทราบ (หลักสูตรใหม่ 2562)

วันที่ : 18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด :
วิทยากรโดย คุณกรัณย์ พีระบูล
สถานที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
เวลา : 09.00-16.30 น.


หัวข้อสัมมนา
1. วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)
- มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards)

2. มาตรฐาน 1000 เรื่องวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

3. มาตรฐาน 1100 เรื่องความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
- จะรู้ได้อย่างไรว่า “ตรวจสอบอย่างมีความเที่ยงธรรม”

4. มาตรฐาน 1200 เรื่อง ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ดี ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องใดบ้าง

5. มาตรฐาน 1300 เรื่อง โครงการประกันและควบคุมคุณภาพ
- การประเมินผลการตรวจสอบภายใน จากภายในองค์กร
- การรับการประเมินผลการตรวจสอบภายใน จากภายนอกองค์กร

6. มาตรฐาน 2000 เรื่องการบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
- การวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี
- การสื่อสารและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี
- การบริหารทรัพยากรตรวจสอบภายในประจำปี
- นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน
- การประสานงานและการพึ่งพาผลงานของผู้อื่น
- การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
- การใช้บริการงานตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอก

7. มาตรฐาน 2100 เรื่องลักษณะของงาน
- การกำกับดูแล
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุม

8. มาตรฐาน 2200 เรื่องการวางแผนภารกิจ
- การวางแผนตรวจสอบภายในแต่ละครั้งต้องพิจารณาถึงอะไรบ้าง
- สิ่งที่ต้องกำหนดในแผนงานตรวจสอบภายในแต่ละครั้ง
- การจัดสรรทรัพยากรในการตรวจสอบแต่ละครั้ง
- การจัดทำคู่มืองานตรวจสอบภายใน

9. มาตรฐาน 2300 เรื่อง การปฏิบัติภารกิจ
- การค้นหาและพิจารณาข้อมูลที่ดีเป็นอย่างไร
- กระดาษทำการควรมีข้อมูลอะไรบ้าง
- การสรุปผลการตรวจสอบในกระดาษทำการ
- การกำกับดูแลงานระหว่างปฏิบัติงาน

10. มาตรฐาน 2400 เรื่อง การสื่อสารผลการปฏิบัติภารกิจ
- ข้อมูลที่สื่อสารผลการตรวจสอบ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
- สารสนเทศที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร
- หากรายงานผลผิดพลาด แก้ไขได้อย่างไร
- รายงานผลการตรวจสอบอย่างไร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ใครมีหน้าที่เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายใน
- การสรุปผลในภาพรวมจะต้องคำนึงถึงปัจจัยใด

11. มาตรฐาน 2500 เรื่อง การติดตามผล
- ต้องติดตามผลการตรวจสอบอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

12. มาตรฐาน 2600 เรื่อง การสื่อสารถึงการยอมรับความเสี่ยง
- หากเราไม่เห็นด้วยกับฝ่ายบริหารในการยอมรับความเสี่ยง ควรทำเช่นไร

ค่าใช้จ่าย : 4280 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=11782&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2019-06-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 6)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
  หลักสูตร การขายบนความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย (12 ก.ค. 62) อ.อรรถสิทธิ์
 Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (12 ก.ค. 62)
 ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (28 มิ.ย. 62) อ.ประเสริฐ
 ยอดนิยม เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (25 มิ.ย. 62) อ.สุกิจ
 หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEN Y (24 มิ.ย. 62) อ.ประเสริฐ
 27 มิถุนายน 2562...การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
 27 มิถุนายน 2562...สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ
 27 มิถุนายน 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
 26 มิถุนายน 2562...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 26 มิถุนายน 2562...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
 25 มิถุนายน 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 25 มิถุนายน 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
 24-25 มิถุนายน 2562...Intermediate Excel for Database and Special Functions
 หลักสูตร : การต่อเชื่อมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยระบบ Industrial 4.0
 หลักสูตร กระบวนการนำเข้า - ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 หลักสูตรการประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม
 ลงทะเบียนหลักสูตร "การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง" ฟรี!!
 “สร้างแต้มต่อธุรกิจ ด้วยสูตรลับการตลาดและโลจิสติกส์”
 ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 มอบเงินบริจาค 1.32 ล้านบาทแก่ศิริราชมูลนิธิ
 How to Achieve a Balanced Diet for Daily Nutrition
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved