enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติสูตรลัดงานบัญชี รุ่นที่ 14 (จ.ระยอง)

Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติสูตรลัดงานบัญชี รุ่นที่ 14 (จ.ระยอง)

วันที่ : 19 มิถุนายน 2562

รายละเอียด :
• หลักสูตร 1 วัน สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง รับฟรี! Case study
• ใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน MS Excel กับงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและมาตรฐาน Excel ที่ถูกต้อง


วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย
สถานที่ โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง (จ.ระยอง)

หัวข้อสัมมนา
1. การออกแบบแผ่นงานและจัดทำการบันทึกบัญชี บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ
- ออกแบบแผ่นงานที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชี การจัดทำรายงานต่างๆ
โดยสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ทำงานได้จริง

2. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หุ้น*้ การสร้างตารางตัดจำหน่ายดอกเบี้ยขายผ่อนชำระ
การคำนวณหาจำนวนเงินหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี การคำนวณยอดเงินผ่อนชำระ
และตารางการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยและการคำนวณหาหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- ใช้ฟังก์ชั่นทางการเงิน ได้แก่ NPV IRR PMT เพื่อคำนวณหาดอกเบี้ยที่แท้จริง การรับรู้รายการ
รายได้และค่าใช้จ่ายและการจัดหมวดหมู่ของหนี้สินให้ถูกต้องในงบการเงิน

3. การออกแบบทะเบียนสินทรัพย์และการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงแบบรายวัน
- ออกแบบทะเบียนสินทรัพย์ และคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นรายวัน โดยสามารถย้อนดูข้อมูลในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคตได้จากการเปลี่ยนวันที่ของงวดบัญชี

4. การใช้ PivotTable ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
- ศึกษาการนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชี มาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง แล้วนำเสนอ
ต่อผู้บริหาร หรือนำไปเขียนวิเคราะห์ในรายงานประจำปีของกิจการ

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ค่าใช้จ่าย : 4280 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=11966&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2019-06-11

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ‘พิม’ ควง ‘ภูมิ’ เปิดเคล็ดลับความแซ่บวัย 40+ ประชันความสวย-หล่อกับลูกทีม #TeamSonia
 หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence
 หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
 หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร...Service Mind and Service Excellence (18 ต.ค.62)
 หลักสูตร...พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptions Skills) (17 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักบริการ..รอบทิศทาง
 หลักสูตร...Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (15 ต.ค.62)
 หลักสูตร...การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย (11 ต.ค.62)
 หลักสูตร...สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ ประสบความสำเร็จ (10 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การคิดเชิงกลยุทธ์เชิงการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค 4.0 (2 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 ต.ค.62)
 หลักสูตร...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (25 ก.ย.62)
 หลักสูตร...First Step Salesperson (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Customer Service (19 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (18 ก.ย.62)
 ซัพพลายเชน – โลจิสติกส์ กับการบริหารระบบปฏิบัติการ 10 ตุลาคม 2562
 TPM (Total Productive Maintenance) 29 ตุลาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 16 ตุลาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved