enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator

หลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator

วันที่ : 30-31 ก.ค. และ 1 ส.ค. 2562

รายละเอียด :
หลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1)

          Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) เป็นหลักสูตรพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจและต้องการเรียนรู้การใช้งาน Ubuntu Server โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Linux มาก่อน หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับการทำงานบน Linux ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับสภาพการทำงานที่เคยใช้งาน Windows มาก่อน ให้คุ้นเคยกับการทำงานบน Ubuntu Server ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเข้าใจอย่างแท้จริง
          ดังนั้นการจัดหลักสูตรนี้จะไม่จัดให้มีเนื้อหาที่มากเกินไป หรือเร่งสอนจนผู้เรียนทำตามไม่ทัน แต่จะมีเวลาให้ผู้เรียนได้ทบทวนและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติมา โดยจะให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่น แต่ก็เพียงพอที่จะนำความรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไปใช้ในการทำงานได้จริง

!!!!!เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

รายละเอียดหลักสูตร
บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Ubuntu Server
* รู้จัก Linux Ubuntu
* ประวัติของ Linux Ubuntu
* วัตถุประสงค์ของ Linux Ubuntu
* รู้จัก Ubuntu Server
* ความแตกต่างระหว่าง Desktop กับ Server
บทที่ 2 การติดตั้ง Ubuntu Server
* ขั้นตอนการติดตั้งช่วงที่ 1
* การจัดการฮาร์ดดิสก์
* ข้อดีและข้อเสียของ Partition และ Logical Volume Manager (LVM)
* การแบ่งโครงสร้างของฮาร์ดิสก์บนเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพ
* รู้จักระบบไฟล์ (File Systems) บน Ubuntu Server
* การติดตั้งช่วงที่ 2 สร้าง Raid และ LVM
* การนำ Partition และ LVM ไป Mount เพื่อใช้กับ Directory ต่างๆ
บทที่ 3 การใช้งานและกำหนดค่าเบื้องต้น
* การทำงานด้วยสิทธิ์ root
* รู้จัก Shell
* การใช้งาน Bash
* การกดปุ่ม Tab เพื่อให้แสดงชื่อไฟล์หรือ Directory แบบอัตโนมัติ
* การทำงานร่วมกับตัวแปร
* การทำงานด้วย Bash History
* การจัดการ Bash ด้วยคีย์ลัด
* กระบวนการ Boot Process ของ Ubuntu Server
* การ Shutdown และ Restart
* การใช้คำสั่ง Command Line
* กำหนดวันและเวลา
* การแก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor
* การสลับหน้าจอ
บทที่ 4 การกำหนดค่า Network Connection
* การกำหนดค่าของการ์ด LAN (Network Card)
* การใช้คำสั่ง ifup, ifdown และ ifplugstatus
* การใช้คำสั่ง ifconfig
* รายละเอียดของคำสั่งและค่าต่างๆ จากการใช้คำสั่ง ifconfig
* การใช้ ifconfig กำหนดหมายเลข IP ให้กับการ์ด LAN
* การใช้คำสั่ง Ping ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
* การกำหนด DNS Resolver
* การกำหนดชื่อเครื่อง (Host)
* การกำหนดหมายเลข IP ของ Gateway
* การใช้คำสั่ง Traceroute ค้นหาเส้นทางการเชื่อมต่อ
* การใช้คำสั่ง Netstat ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
* การติดตั้ง SSH Server
* การใช้ SFTP ในการรับส่งไฟล์ไปที่เครื่อง Ubuntu Server
* กำหนดให้ root สามารถ Log in ได้และการเปลี่ยนพอร์ต 22
บทที่ 5 ติดตั้งและอัปเดต Packages & Repositories
* ติดตั้งโปรแกรมด้วยคำสั่ง apt-get, aptitude และ dpkg
* การอัปเดต Ubuntu Server
บทที่ 6 การทำงานกับไฟล์, Directory และการ Mount Disk
* โครงสร้าง Directory ของ Ubuntu Server
* คำสั่งในการจัดการไฟล์และ Directory
* การ Mount ไดรฟ์ CD/DVD
บทที่ 7 การจัดการ Users และ Groups
* ไฟล์สำคัญในการจัดการ User Account และGroup
* ข้อมูลสำคัญใน /etc/passwd
* ข้อมูลสำคัญใน /etc/shadow
* ข้อมูลสำคัญใน /etc/group
* การสร้าง Group ใหม่
* การแก้ไขและการจัดการ Group
* การสร้าง User ใหม่
* การแก้ไขข้อมูลของ User
* การเปลี่ยน Password ของ User
* การล็อก User ไม่ให้ใช้งาน
* การตรวจสอบ User
บทที่ 8 การกำหนดสิทธิ์ใช้งานไฟล์และ Directory ด้วย Permission
* ตรวจสอบPermission และความเป็นเจ้าของ
* ส่วนของ Permission
* การกำหนด Permission ของไฟล์และ Directory
* กำหนด Permission ด้วยอักษรย่อ
* กำหนด Permission ด้วยตัวเลข
* การเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์และ Group
บทที่ 9 การติดตั้งและจัดการ DNS Server
* โครงสร้างของ DNS
* หลักการทำงานของ DNS
* ข้อมูลใน DNS Server
* ประเภทของ DNS Server และ Zone
* Zone ใน DNS
* Record ใน DNS
* รู้จัก Bind9
* การติดตั้ง Bind9
บทที่ 10 การติดตั้งและจัดการ Web Server
* การติดตั้ง Apache
บทที่ 11 การติดตั้งและจัดการ FTP Server
* การติดตั้ง vsFTPd
* การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Anonymous
* กำหนดให้ Anonymous อัพโหลดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
* การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Authentication
บทที่ 12 การติดตั้ง Samba แชร์ไฟล์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ Windows
* การติดตั้ง Samba
* กำหนดให้ Anonymous สามารถใช้งานได้
* กำหนดให้ใช้งาน Samba ต้องมีการAuthentication
บทที่ 13 การติดตั้งและจัดการ Squid Proxy Server
* การติดตั้ง Squid
* การปรับแต่งค่าการทำงานของ Squid
* การกำหนดให้เครื่อง Client ออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Proxy
* ตรวจสอบ Access.Log File แบบ Real Time
* การทำ User Authentication

บทที่ 14 การเพิ่มฮาร์ดดิสก์และพื้นที่ให้กับ LVM
บทที่ 15 คำสั่ง Backup & Restore และตรวจสอบการทำงานของ Server
* คำสั่ง df ตรวจสอบขนาดของ Harddisk
* คำสั่ง free ตรวจสอบหน่วยความจำในระบบ
* คำสั่ง ps ตรว

ค่าใช้จ่าย : 4900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-06-26

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การวางแผนโครงการพัฒนาโครงการ ก่อนลงทุน
 Asia Fitness Conference 2019 งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายระดับโลกที่ Fitness Pro
 3 เซเลบสุดฮอตร่วมประชันความเร็วที่การแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok Bank CycleFest 2019”
 23 กรกฎาคม 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเก
 23 กรกฎาคม 2562...การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for non-HR)
 23 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบ ISO 9001:2015
 22 กรกฎาคม 2562...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน และบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับผู้บริห
 20 กรกฎาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 19 กรกฏาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business) (กรกฎาคม 2562)
 Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติสูตรลัดงานบัญชี รุ่นที่ 15
 ทำธุรกิจโฮสเทลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 ภาษีกับการลงทุนอสังหาฯ
 ศึกษาวิธีปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 การบริหารตลาดนัด-ตลาดสด
 [!SPAM]หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
 เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนายหน้ามือใหม่
 เทคนิคการปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 [!SPAM]Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (12 ก.ค. 62) อ.ประเสริฐ
 เตรียมพร้อมสู่ ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 สิงหาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved