enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 25-26 ตุลาคม 2562

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 25-26 ตุลาคม 2562

วันที่ : 25-26 ตุลาคม 2562

รายละเอียด :
วัตถุประสงค์
* เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ
* พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
* ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง


หัวข้อการอบรม
วันที่ 1
บทบาทและความสำคัญของงานเลขานุการ
“ผู้ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานของผู้บริหาร”
๏ ความสามารถดูแลรับผิดชอบงานแทนนาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของเลขานุการมืออาชีพ
เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ
๏ จัดระบบเอกสารอย่างไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน
“เก็บแล้วไม่หาย รวดเร็วเมื่อเรียกใช้ ค้นหาเจอเมื่อต้องการ”
- การแยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร
- กรณีศึกษา – ปัญหา และแนวทางแก้ไข
๏ การบริหารเวลาสำหรับเลขานุการ
๏ การสื่อสารที่ดี…. “หัวใจของงานเลขานุการ”
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
- การสื่อสารและโต้ตอบจดหมาย-email-line ที่ได้ผล
- การจดบันทึก และเขียนข้อความเพื่อการสื่อสารที่ได้ผล
- ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร และแนวทางการแก้ไข
- 5 factor เพื่อการตรวจสอบข่าวสารและเขียนข้อความสือสาร
๏ เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์ คัดกรองเอกสารเข้า-ออก
เพื่อการนำเสนอและส่งต่อ
๏ การใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ
- การใช้และพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุระ
และการประสานงานที่ดี
- การรับเรื่องและจดบันทึกทางโทรศัพท์
- เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้โทรศัพท์
- ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์

วันที่ 2
เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ (ต่อ)
๏ การต้อนรับและการนัดหมาย
- การจัดทำตารางนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ
- การจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย
- การต้อนรับและรับรองผู้มาติดต่องาน
๏ การจัดการการประชุม
- บทบาทหน้าที่ของเลขาฯในที่ประชุม
- การแจ้งและนัดหมายผู้เข้าร่วมการประชุม
- การเตรียมการก่อนและหลังการประชุม
- วิธีการจดบันทึกการประชุม
- การจัดทำรายงานการประชุม
ศิลปะการครองใจคน
๏ เทคนิคการทำงานให้นายพอใจและประทับใจ
๏ การทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริหาร
๏ การทำงานร่วมกับบุคคลในสภาวะอารมณ์
และบุคลิก / นิสัยต่างๆ
๏ ศิลปะการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เจ้านาย และตนเอง
การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
๏ หลักมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข
๏ บันได 6 ขั้น เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี


วิทยากร อาจารย์เปรฤดี ปันกองงาม

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 6,800 บาท (บวก VAT 7% = 7,276 บาท)
ราคาสมาชิก 6,000 บาท (บวก VAT 7% = 6,420 บาท)

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4729
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


ค่าใช้จ่าย : 6800 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-09-11

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์ส Facebook Marketing 2020 สร้างเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 2)
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สอบรม ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 - (รอบ 2)
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์ส YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์ส Joomla Advanced 2020 (จูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ)
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento 2020
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2020
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ 63 : คอร์สสร้างเว็บสมัยใหม่ด้วย WordPress 2020
 หลักสูตร มกราคม 63 : สร้างเว็บไซต์ Joomla for Beginner 2563
 หลักสูตร มกราคม 63 : คอร์ส เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด 2563
 หลักสูตร มกราคม 63 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ทำงานโลจิสติกส์ ก่อสร้าง คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อย่างไรให้รวย
 หลักสูตร...นักขาย 360 องศา (อบรม 11 ก.พ. 63)
 หลักสูตร...Professional Sales Engineer (อบรม 11 ก.พ. 63)
 หลักสูตร...Professional Sales Coordinator (อบรม 7 ก.พ. 63)
 หลักสูตร... การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อบรม 6 ก.พ. 63)
 หลักสูตร...เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 4 ก.พ. 63)
 หลักสูตร...กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 5 ก.พ. 63)
 หลักสูตร...การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 3 ก.พ. 63)
 หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
 แจกทุน 3 เด้ง 50เปอร์, £2,000, £1,000 ไม่เอา IELTS เมื่อเรียนกับ UWE Bristol
 อบรม 31 ม.ค. 63....เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency & Behavior
  24 มกราคม 2563....หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise ) ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563
 Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 25
 เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS Workshop I
 เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ประจำปี 2563
 ซัมเมอร์นี้พี่อยากขาย! ไปเข้าค่ายฤดูร้อน ท่องโลกศิลปะที่อังกฤษ-สเปน 2020 เพื่อเยาวชนกัน ของมันต้องไป
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved