enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร...การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (19 พ.ย. 62)

หลักสูตร...การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (19 พ.ย. 62)

วันที่ : 19/11/2562

รายละเอียด :
การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ


วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี


19 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม การพัฒนาทักษะมีด้วยกันหลายด้าน เช่น ทักษะด้านความคิด ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการวางแผน การบริหารเวลา เป็นต้น ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นสำหรับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้....
หลักสูตรนี้…จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เรียนรู้...พัฒนาทักษะ...เพื่อความสำเร็จ
1. เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะในการทำงาน
2. เรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ
• ความคิด
• การวางแผน
• การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ
• การสื่อสารและประสานงาน
3. กระบวนการในการพัฒนาทักษะการทำงาน
4. เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
• จุดแข็ง...จุดอ่อน
5. กิจกรรม “วิเคราะห์ตนเอง” เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน


Module 2: พัฒนาทักษะด้านต่างๆ...เพื่อพิชิตความสำเร็จตามเป้าหมาย
6. เทคนิคการพัฒนาด้านความคิด
7. เทคนิคพัฒนาทักษะการวางแผน
8. เทคนิคการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน
9. เทคนิคการเป็น....นักแก้ไขปัญหา...นักตัดสินใจที่ดี
10. กิจกรรม...พัฒนาความคิด...สร้างสรรค์การทำงาน
11. กิจกรรม...รู้จักวางแผน...เพื่อการทำงานที่เป็นระบบ
12. กิจกรรม...กล้าตัดสินใจ...แก้ปัญหาเป็น
13. กิจกรรม...การสื่อสาร...ฟังให้เข้าใจ....พูดให้ตรงประเด็น
14. สรุป คำถาม และ คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining


ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-10-09

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla - (รอบ 11)
 หลักสูตรพฤศจิกายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce - (รอบ 11)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สสร้างเว็บ สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด SME - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 Work Shop ฉบับจับมือทำ “สอนนำเข้าสินค้าจากจีนแบบออนไลน์”
 คอร์สอบรมสร้างเว็บไซต์ : Magento ทำเว็บอีคอมเมิร์ซมืออาชีพ - (รอบ 10)
 คอร์สอบรมสร้างเว็บไซต์ : WooCommerce ทำเว็บขายของ - (รอบ 11)
 คอร์สอบรมสร้างเว็บไซต์ : Wordpress for Beginner - (รอบ 10)
 คอร์สอบรมสร้างเว็บไซต์ : Joomla for Beginner - (รอบ 11)
 Presentation Like Steve Jobs Workshop
 Balanced Scorecard & Corporate Strategic Planning Workshop
 24 ตุลาคม 2562...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
 24 ตุลาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 22 ตุลาคม 2562...การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
 19 ตุลาคม 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขาย
 18 ตุลาคม 2562...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
 18 ตุลาคม 2562...จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
 18 ตุลาคม 2562...Excel ในงาน HR
 18 ตุลาคม 2562...Finance for Non-Finance Managers
 ดูงาน: โครงการดูงานอสังหาฯเส้นตะวันออก EEC ชลบุรี-พัทยา-ศรีราชา
 หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
 สัมมนา : เจาะลึกตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 3/2562
 หลักสูตร...ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (29 พ.ย. 2562)
 หลักสูตร...การตลาดยุค 4.0 (4 G Marketing) 27 พ.ย. 62
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved