enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 22 พ.ย. 62)

หลักสูตร...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 22 พ.ย. 62)

วันที่ : 22/11/2562

รายละเอียด :
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS


วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

22 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม-สัมมนาเรียนรู้หลักการสื่อสารด้วยรูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการไหลของข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรม
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะการสื่อสารในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้วยกระบวนการจัดการเชิงบริหารการสื่อสารภายในสำนักงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมการสื่อสาร การนำเสนอเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มได้อย่างมั่นใจ มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์จากการสื่อสารที่ดี


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
1.ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารทีมีประสิทธิภาพ
2.วัตถุประสงค์การติดต่อและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ ICME
- Inform Communication
- Control Communication
- Motivation Communication
- Emotional Communication
3.อุปสรรคและผลกระทบจากตัวแปรต่างๆ สู่ความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพต่อการสื่อสาร
WORKSHOP 1 กิจกรรมการเรียนรู้ ระดมสมองกลุ่มย่อยจากกรณีศึกษา เพื่อหาความรู้และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบรายบุคคล และกระบวนการกุล่มย่อย
WORKSHOP 2 ทำแบบทดสอบ 30 ข้อ
- แบบทดสอบตนเองภาวะผู้นำ (Leadership Assessment) 7 ด้าน
1.ภาวะผู้นำ (Leadership)
2.การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
3.ทักษะการสื่อสาร (Communication)
4.ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
5.การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
6.การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
7.ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
4.กระบวนการของการสื่อสารตามหลักสากลที่นิยมใช้ในองค์กร
- การสื่อสารด้วยเสียง
- การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร
- การสื่อสารต่อหน้า
5.รูปแบบของเครือข่ายและการจัดการไหลของการสื่อสารทีดีในองค์กรที่ีมีระบบ
- การสื่อสารแบบบนลงล่าง (Downward Communication)
- การสื่ิอสารล่างขึ้นบน (Upward Communication)
- การสื่อสารแบบแนวราบ (Horizontal Communication)
WORKSHOP 3 กิจกรรมฝึกทักษะ การสื่อสารแบบเครือข่ายประเภทต่างๆ อาทิ
- Circle Model
- Wheel Model
- Chain Model
- The Y Model
- All Channel Model
6.ระดับขั้นของการสื่อสารทีมีประสิทธิภาพ
- Intrapersonal Communication (ตัวเอง)
- Interpersonal Communication (2 คนขึ้นไป)
- Group Communication (กลุ่ม)
- Organization Communication (องค์กร)
7.สรุปสาระสำคัญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถาม-ตอบระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม-สัมมนา

ราคา 4,500.-บาท/ท่าน (ก่อนvatก่อนหัก)

ค่าใช้จ่าย : 4500 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2019-11-12

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สอบรม สิงหาคม : Joomla Advanced 2020 ปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 8
 คอร์สอบรม สิงหาคม : WooCommerce 2020 สร้างเว็บขายของออนไลน์ - รอบ 8
 คอร์สอบรม สิงหาคม : WordPress 2020 สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 8
 คอร์สอบรม สิงหาคม : YouTube Marketing 2020 ยูทูปสำหรับนักการตลาด - รอบ 8
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 7)
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : สร้างเว็บ Magento เวอร์ชั่น 2 - (รอบ 7)
 คอร์สอบรม กรกฏาคม : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 - รอบ 7
 หลักสูตร มิถุนายน : สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce - วันเสาร์
 หลักสูตร มิถุนายน : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โครงการอบรม ผู้ดูแลระบบยูนิกส์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux รุ่นที่ 13
 โครงการอบรม ทักษะ Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน(High impact presentation) รุ่นที่ 7
 โครงการอบรม ผู้ดูแลระบบยูนิกส์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux รุ่นที่ 13
 โครงการอบรม ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างมีชั้นเชิง (Effective Persuasive Communication) รุ่น
 โครงการอบรม AutoCAD รุ่นที่ 19
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 33
 โครงการอบรม พื้นฐานการควบคุมแบบอัตโนมัติ (PID Tuning) รุ่นที่ 24
 โครงการอบรม เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 รุ่นที่ 1
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Admin Workshop ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise ) ประจำปี 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563
 สุสานเปลี่ยนชีวิต
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Administration (DBA) ประจำปี 2563
 เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำ
 หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)
 สัมมนา: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์
 หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
 หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)
 หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RE134
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise ) ประจำปี 2563
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved