enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
Thinking Skills "หมากล้อมออนไลน์ ดีไซน์ชีวิต" ลองเรียนฟรี! กับมืออาชีพที่ PIM MOOC

Thinking Skills "หมากล้อมออนไลน์ ดีไซน์ชีวิต" ลองเรียนฟรี! กับมืออาชีพที่ PIM MOOC

วันที่ : -31 พค 63

รายละเอียด :
...เมื่อหลายคน เปลี่ยนรูปแบบชีวิตการทำงานและการเรียน เป็น Work From Home หรือ Study From Home
...เมื่อโลกกำลังถูกเปลี่ยนเข้าสู่ยุค “Social Distancing”
...เมื่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลโดยตรงให้ผู้คนหันมาใช้อินเตอร์เน็ต และกลายเป็นพลเมืองดิจิทัล
...เมื่อถึงเวลาพัฒนาตนเอง ชวนใช้เวลาคุ้มค่าไปกับการท่องโลกออนไลน์ ที่ปลายนิ้วผ่านหน้าจอของคุณ
ปัจจุบันสถานการณ์เชื้อโควิด- 19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ประชากรต่างร่วมมือร่วมใจ Stay Home เพื่อลดการแพร่ระบาดให้หมดไปโดยเร็วที่สุด ส่งผลพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปทุกจังหวะของชีวิต ทั้งชีวิตประจำวันทั่วไป การทำงาน การเรียน การติดต่อสื่อสารผู้คนต่างหันมาใช้อินเตอร์เน็ต เข้าหาแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น มีSmartphone เป็นอีกหนึ่งอวัยวะสำคัญ แถมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคุยงาน แชร์ แชทงานผ่านแอปพลิเคชัน Video Conference ต่างๆที่ทุกวงการธุรกิจนำมาใช้งานทั้งมนุษย์เงินเดือน ชาวออฟฟิต หรือวงการศึกษาที่ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนในห้องเรียน มาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนยังคงเข้าถึงการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่องได้
จากวิกฤตนี้ทำให้รูปแบบการเรียนออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ของไทยและต่างประเทศ ได้รับความนิยมผุดติดเทรนด์เรื่องคอร์สเรียนฟรีอย่างมากมาย “ไทยมู้ก” หรือ “Thai MOOC” คือ หนึ่งในช่องทางการเรียนออนไลน์สัญชาติไทยที่ดี ฟรี มีมาตรฐาน สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เป็นแหล่งรวมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไม่จำกัด ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็น พนักงาน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ได้เข้าไปเลือกช้อปปิ้งการเรียนตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาตนเองตามหมวดความรู้ หมวดกิจกรรม พัฒนาอาชีพและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของระบบเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจในขณะนี้ เพื่อตอบโจทย์การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางควบคู่การเรียน ที่เราสามารถเนรมิตพื้นที่ว่างมุมเล็กๆของบ้านเป็นห้องเรียนส่วนตัวคนเดียวได้ง่ายๆ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลาย ที่พร้อมเสิร์ฟความรู้ และเติมทักษะที่หน้าจอของผู้เรียนแล้ว ผ่านทางออนไลน์ ภายใต้ชื่อ PIM - MOOC คลิก! https://thaimooc.org/site/PIM_MOOC/ สะดวกด้วยสาระประโยชน์กับหลักสูตรนำร่องถึง 16 หลักสูตร อาทิ ด้านบริหารจัดการ เกษตรอัจริยะ การสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งสถาบันฯได้คัดสรร คอร์สที่เป็นประโยชน์เหมาะกับช่วงสถานการณ์ Stay Home ใช้เวลาอยู่บ้านตอนนี้ เพื่อชี้แนวทางให้ผู้เรียน ที่สนใจในเกมกีฬาเบาๆ ลับสมอง ลับคมกระบวนความคิด ได้ลองฝึกฝนดูสักครั้ง คือ “เกมหมากล้อม” หรือเรียกสั้นๆว่า “โกะ” (Go) หลายคนอาจจะคุ้นเคยและได้ยินชื่อ โกะ ชื่อเรียกสากลว่า “กัวะ” หรือ “เหวยฉี” ในภาษาจีน ซึ่งมีประวัติสืบทอดมายาวนาน ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 4 ศาสตร์ที่นักปราชญ์จีนพึงเรียนรู้ การเล่นเกม“โกะ”แต่ละครั้ง ผู้เล่นจะคำนึงการจัดวางหมากสีขาวสีดำบนกระดาน ที่มักจะแฝงด้วยกลยุทธ์ทางกระบวนการความคิด และปรับตัวให้ทันเกมอยู่ตลอดเวลา โดยผู้เล่นสองคนต่างมีจุดหมายยึดเอาพื้นที่ในกระดานให้ได้มากกว่าคู่แข่งขันเพื่อชิงชัยชนะ หลักการดังกล่าวเป็นการใช้ทักษะที่มีอยู่ทั้งหมดมาประมวลเป็นแบบแผนทางความคิด เท่ากับว่าเมื่อเริ่มเกมโกะทุกครั้ง ผู้เล่นต้องมองภาพรวมของเกมโดยตลอดให้ออก และนึกถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรที่มีอยู่และเสียไป รวมถึงสิ่งที่จะได้กลับมาและที่สำคัญต้องบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่า ตลอดระยะเวลาการเดินหมาก เสมือนปรัชญาในชีวิตที่ผนวกการเล่นหมากล้อมให้เข้ากับเกมของการดำเนินชีวิต
พีไอเอ็มจัดหลักสูตร “หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ: Go and Business Thinking Skills Development” โดยออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อชักชวนผู้สนใจโกะ(หมากล้อม) เข้ามาร่วมเรียนรู้และฝึกฝนโกะรูปแบบของการเรียนรู้ทางออนไลน์ โดยมี*รู ผู้เชี่ยวชาญการสอนศาสตร์หมากล้อมมากว่า 15 ปี วางเนื้อหาและสร้างสรรค์บทเรียน นำหมากล้อมมาผนวกกับธุรกิจ สื่อสารให้ทราบถึงความเป็นมา กฎกติกาการเล่น ทักษะ เทคนิคการเล่น จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ได้จริง แฝงแนวคิดการจัดการแบบบูรณาการชีวิต ทั้งการออกแบบ การจัดการทุกกระบวนการการเล่นเกม เชื่อมโยงเข้ากับลำดับขั้นของการวางแผน รวมถึงการมองชัยชนะความสำเร็จ การแบ่งปัน เป็นเป้าหมายชีวิตต่อยอดในอนาคตตามที่ตั้งใจไว้ได้ ในแต่ละบทเรียนจะมีการฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดที่เข้มข้น เสริมสร้างความมั่นคงทางความคิดให้ตนเอง การเคารพในคู่ต่อสู้ และการปรับตัวแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการเดินหมาก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ฝึกการมีสติเพื่อผ่านปัญหาและอุปสรรคได้ในทุกสถานการณ์ ด้านผู้เรียนเมื่อเรียนครบจนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมการวัดผลทั้งหมดและได้ผลการประเมินเกิน 70% ขึ้นไป
ศาสตร์ของหมากล้อม หากผู้เรียนจับจุดได้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก็จะสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เลือกใช้เหมาะสมกับเหตุการณ์ได้ เช่น ในมุมของ Business Thinking ช่วยบริหารสมองขบคิดมองแผนธุรกิจ คาดเดาทิศทาง และมองหาทำการขยายพื้นที่ทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะมีประโยชน์มาก สร้างไอเดียขายความแตกต่าง และหาหนทางการในการรักษาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโต และ

ค่าใช้จ่าย : บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2020-04-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Facebook Marketing 2020 เฟสบุ๊คเพจเวอร์ชั่นใหม่ สำหรับนักการตลาด - รอบ 10
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Internet Marketing 2020 ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม ตุลาคม : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress 2020 - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม กันยายน : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2.x - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : สร้างเว็บ Joomla 3.9 สำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : Facebook Marketing เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : YouTube Marketing ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม สิงหาคม : Facebook Marketing ทำการตลาดสมัยใหม่ด้วยเฟสบุ๊คเพจ 2020
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 14 (Human Resource Development Certificate Program)
 คอร์สอบรม Internet Marketing 2020 (ครบทุกมิติการตลาดออนไลน์) 15 - 16 ตุลาคม 2563
 คอร์สอบรม Facebook Marketing (เพจเวอร์ชั่นใหม่) 20 ตุลาคม 2563
 คอร์สสร้างเว็บ WordPress รอบ 10 (8 - 9 ตุลาคม 2563)
 คอร์สขั้นสูง Joomla Advanced (สำหรับแอดมินเว็บ) 29 - 30 ตุลาคม 2563
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN
  ธุรกิจมาแรง “โฮสเทล” ที่พักคู่ใจนักท่องเที่ยว
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2563
 หากวันนี้คุณไม่ปกป้องธุรกิจของตัวเอง...เเล้วใครจะมาปกป้องให้คุณ
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 19 (Risk Management รุ่นที่ 19)
 เมื่อเริ่มต้นธุรกิจแล้ว การปกป้อง "ทรัพย์สินทางปัญญา" เพื่อดูแลแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมอ
 พิเศษ สมัครภายในเดือนกันยายน รับสิทธิ์ IP Coaching
 หลักสูตร การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการ
 หลักสูตร การวางแผนและวิเคราะห์การขายสำหรับทีมนักขายมือโปร Sales Planning and Analysis for Profession
 หลักสูตร การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training Road Map
 หลักสูตร เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 หลักสูตร พลิกโฉม...คน&องค์กรเพื่อก้าวสู่ยุค Digital HR
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved