enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle รุ่นที่ 10

โครงการอบรม การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle รุ่นที่ 10

วันที่ : 18/08/63 - 21/08/63

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
เป็นการศึกษาในหลักการในการออกแบบการพัฒนาโปรแกรม Web Based Application เบื้องต้น และเรียนรู้หลักการในการออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อนําความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่หนึ่ง ส่วนของการพัฒนาการออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยใช้ DBMS ของ Oracle โดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือ ให้สามารถรู้จักวิธีการ Configuration และการสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นได้ส่วนที่สอง คือส่วนของการพัฒนาโปรแกรม Web Based Application เบื้องต้นด้วย PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ง่ายต่อการพัฒนาสําหรับผู้ที่ไม่เคยมีความรู้หรือ ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม และส่วนที่สาม คือส่วนของการเชื่อมต่อการพัฒนาโปรแกรมกับระบบฐานขอม้ ูลที่ออกแบบไว้ในลักษณะของ Web Based Application

วัตถุประสงค์
ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ในหลักการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Web-Based Application เบื้องต้น โดยในที่นี้จะใช้ภาษา PHP ในการดําเนินการ
ผู้อบรมจะได้เรียนรู้หลักการ การออกแบบระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ว่าระบบฐานข้อมูลคืออะไร มีความจําเป็นอย่างไร และมีขั้นตอนในการออกแบบอย่างไร
ผู้อบรมจะได้เรียนรู้วิธีการนําระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้ Oracle 11 g
ผู้อบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Web-Based Application/Project ในการเชื่อมต่อระหว่าง PHP และ Oracle 11 g
เป้าหมายที่สําคัญที่สุดคือ ผู้อบรมจะได้ทําการทดลองสร้างระบบที่ใช้การเชื่อมต่อระหว่าง PHP และ Oracle 11 g ด้วยตนเองเป็น 1 Case Study Project
หัวข้อการฝีกอบรม
เนื้อหาในส่วนของวันที่ 1
เทคนิคในการออกแบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง และความจําเป็นในการใช้ระบบฐานข้อมูล
ทําความรู้จัก กับ Oracle ด้วยการติดตั้ง Software และ สร้างฐานข้อมูล และกําหนด USER เพื่อใช้งาน
ศึกษาคําสั่งในการประมวลผลกับระบบฐานข้อมูล โดยใช้คําสั่ง SQL ในส่วนของ DDL Statement (CREATE /ALTER/ DROP)
ศึกษาคําสั่ง SQL Statement ในส่วนของ DML (INSERT / UPDATE / DELETE/SELECT)
ศึกษาคําสั่ง SQL Statement ในส่วนของ DML (SELECT) ในรูปแบบของการทํา Sub Query และ Outer join และร่วมกับการใช้ Aggregate Function
Q/A และ แบบฝึกหัดทบทวน
เนื้อหาในส่วนของวันที่ 2
รู้จักกับ PHP รูปแบบของการทํางาน และการใช้คําสั่ง การจัดตงั้ server ในการทํางานร่วมกับ PHP
PHP เบื้องต้น+การใช้คําสั่ง ในการตัดสินใจ Decision Statement + คําสั่งในการวนรอบ LoopStatement
การส่งผ่านค่าตัวแปรจากฟอร์มของ HTML ไปยังฟอร์มที่ต้องการ ใน PHP + การสร้างงานให้เป็น project Form
รู้จักกับการใช้งาน java script เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระบบ Web Application ยิ่งขึ้น
Q/A และ แบบฝึกหัดทบทวน
เนื้อหาในส่วนของวันที่ 3 และ 4
การเชื่อมต่อระหว่าง PHP และ Oracle
สร้าง Web Base App เบื้องต้น โดยมีการ ใส่ข้อมูลผ่านหน้าจอ และ เรียกดูข้อมูลที่ใส่ได้ผ่านหน้าจอ ฃ
สร้าง Web Base App เบื้องต้น โดยมีการ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านหน้าจอ
สร้าง Web Base App เบื้องต้น โดยมีการ สร้างรายงานสรุปผบรู้ ิหารต่างๆ ผ่านหน้าจอ
จําลอง mini project เพื่อทดลองการทํางานในลักษณะ Web-Based Application
สร้างรายงานจากข้อมลทู ี่เรียกดูให้อยู่ในรูปแบบของ PDF FILE
Q/A และ สรุปการอบรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาระบบที่เป็นแบบ Web Application 3. เป็นผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้น ของ Oracle server

รูปแบบการอบรม
บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร
01/01/2563 - 04/08/2563


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 18/08/2563 - 21/08/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 24 ชม. 24 ชม.
ค่าใช้จ่าย
7,000.00 บาท


โปรโมชั่น
1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

MUT Training Center

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Office of Training and Human Resources Development,

Mahanakorn University of Technology

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1

โทรสาร 0-2988-4040 ถึงสำนักฝึกอบรม

โทรศัพท์มือถือ 09 2246 4638

Line ID: muttraining

http://www.training.mut.ac.th

E-mail: training.mut@gmail.com

Facebook : สำนักฝึกอบรม ม.เทคโนโลยีมหานคร

ค่าใช้จ่าย : 7000 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0012&trainingID=1

ลงประกาศเมื่อ : 2020-07-14

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สธันวาคม : Facebook Marketing เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (วันเสาร์) - รอบ 12
 คอร์สธันวาคม : YouTube Marketing ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 12
 คอร์สธันวาคม : WordPress for Beginner อบรมสร้างเว็บไซต์เวิร์ดเพรส - รอบ 12
 คอร์สธันวาคม : Joomla advanced อบรมจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 12
 คอร์สพฤศจิกายน : Facebook Marketing สร้างเพจสำหรับการตลาด - รอบ 11
 คอร์สพฤศจิกายน : อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 (รอบ 11)
 คอร์สเสาร์-อาทิตย์ : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress 5.x (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วย Magento 2.x (รอบ 11)
 คอร์สพฤศจิกายน : สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (รอบ 11)
 คอร์ส พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2020 - (รอบ 11)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 TNN ชวนร่วมสัมมนายิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “โควิด 19 กับ อนาคตเศรษกิจไทย 2021” พุธที่ 2 ธันวาคมนี้ ฟรีไม่มีค
 “กลยุทธ์การเก็บรักษาลูกค้ารายสำคัญด้วย Key Account Management”
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise )
 พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ครั้งที่ 15 ประกาศผลรางวัลยกย่องนักพัฒนาโครงการชั
 SPJ01: Project Management Methodology and Practice (หลักการบริหารโครงการและการประยุกต์ใช้งาน)
 MLS08: Data Analytics in Supply Chain (การวิเคราะห์ข้อมูลในซัพพลายเชน)
 SMC02: Effective Strategic Implementation (การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล)
 ส่งท้ายปี! โบลอนจัดเต็ม ปล่อยโปรโมชั่นสุดปัง
 Live นี้มีฮา! ดู๋-สัญญา ชวน ป๋าเต็ด และ ซูโม่กิ๊ก สนทนาฮากลิ้งตามประสาหนุ่มแว่นครั้งแรก ใน Essilor
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 อัพเดท ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ปี 2563 กู้ซื้อบ้าน แบงก์ไหนถูกสุด
 IDT04: Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ)
 SER01: Service Excellence in Digital Era (การบริการอย่างเป็นเลิศในยุคดิจิทัล)
 อสังหาริมทรัพย์ คืออะไร ?
 โครงการอบรม การออกแบบและการทดสอบระบบโครงข่าย FTTx รุ่นที่ 21
 โครงการอบรม ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 29
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved