enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 22 กันยายน 2563

การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 22 กันยายน 2563

วันที่ : 22 กันยายน 2563

รายละเอียด :
Mindset หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และความเชื่อของคนแต่ละคนที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม , การสื่อสาร และการตัดสินใจของคนผู้นั้น Mindset ของแต่ละคนต่างกัน การที่ต้องทำงานร่วมกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จึงจำเป็นต้องมีการปรับ Mindset ของแต่ละคนให้สามารถอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันได้ ขั้นตอนการปรับ Mindset ได้แก่ การทำความเข้าใจ Mindset ที่มีอยู่ในตัวเรา การปรับมุมมองเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเรา ความตั้งใจที่แน่วแน่ การเรื่มลงมือทำ และยังทำไม่ได้ แต่จะทำได้ ไม่ใช่ “ทำไม่ได้”

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Mindset ยอมรับพลังด้านบวก พร้อมปิดกั้นพลังด้านลบ
2. เข้าใจหลักการของการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและได้ประสิทธิผลของงานที่ดีขึ้น

สำหรับ บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ ในองค์กร

วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

วิธีการ ร่วมคิด – ร่วมคุย บรรยาย Workshop


เนื้อหาหลักสูตร

Mindset คืออะไร มีผลต่อการใช้ชีวิต และ พฤติกรรมการทำงานของคนอย่างไร
อึด ฮึด สู้ และ ทนต่อสถานการณ์ในทุกการเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด สร้างพลังบวก
 พลังความคิด ความมุ่งมั่น พฤติกรรม ... การอยู่ร่วมกัน ... การทำงานร่วมกับผู้อื่น
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
 เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน วิธีคิด วิธีปฏิบัติ เพื่อการทำงานด้วยกันได้อย่างเหมาะสม
การสือสาร การประสานงาน และสร้างความประทับใจ ทำให้เกิดความร่วมมือ “ให้ได้งานและได้ใจคน”
 เริ่มต้นจากการเข้าใจบุคคลอื่น นำสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
สนใจ - ใส่ใจ - รับฟัง - เข้าใจ - ยอมรับ - สร้างสรรค์
 การสือ่สารแบบ “I message” VS. “You message”
 จุดอ่อนทางความคิด ที่คุณอาจพลาด เมื่อต้องสื่อสารกับ “คน”
การสร้างการยอมรับและแสวงหาความร่วมมือ
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน
 เรียนรู้พฤติกรรม และสร้างความเข้าใจในความต่างของคนแตะละกลุ่ม/วัย ในองค์กร
 ความในใจของคนต่าง GEN
 วิธีสื่อสารให้เข้าใจกับคนต่าง GEN
 มุมมองความคิดที่แตกต่างระหว่าง หัวหน้า/ผู้บริหาร กับ ผู้ปฏิบัติการ
ทำอย่างไรให้ไปกันได้ ????
 เข้าใจความคิดของคนอื่น ... ทำไมเขาคิดอย่างนั้น ... มีเหตุผลอะไร
เปิดมุมมองความคิดของตน – เปิดรับความคิดผู้อื่น
 ปรับ Mindset ในการทำงาน ด้วยหลัก 4ป และ เทคนิค 5ย
 ความรับผิดชอบในการทำงาน
ผสมความเก่า ผสานความต่าง ... มุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานของทีม


วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43926
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ค่าใช้จ่าย : 3500 บาท

ใบสมัคร : http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43926

ลงประกาศเมื่อ : 2020-09-04

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Internet Marketing 2020 ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม ตุลาคม : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress 2020 - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม กันยายน : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2.x - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : สร้างเว็บ Joomla 3.9 สำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : Facebook Marketing เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : YouTube Marketing ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม สิงหาคม : Facebook Marketing ทำการตลาดสมัยใหม่ด้วยเฟสบุ๊คเพจ 2020
 คอร์สอบรม สิงหาคม : Joomla Advanced 2020 ปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 8
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN
  ธุรกิจมาแรง “โฮสเทล” ที่พักคู่ใจนักท่องเที่ยว
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2563
 หากวันนี้คุณไม่ปกป้องธุรกิจของตัวเอง...เเล้วใครจะมาปกป้องให้คุณ
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 19 (Risk Management รุ่นที่ 19)
 เมื่อเริ่มต้นธุรกิจแล้ว การปกป้อง "ทรัพย์สินทางปัญญา" เพื่อดูแลแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมอ
 พิเศษ สมัครภายในเดือนกันยายน รับสิทธิ์ IP Coaching
 หลักสูตร การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการ
 หลักสูตร การวางแผนและวิเคราะห์การขายสำหรับทีมนักขายมือโปร Sales Planning and Analysis for Profession
 หลักสูตร การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training Road Map
 หลักสูตร เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 หลักสูตร พลิกโฉม...คน&องค์กรเพื่อก้าวสู่ยุค Digital HR
 หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
  กลยุทธ์การพัฒนาโรงแรมขนาดเล็ก (Hostel 2019)
 การเตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved