enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร พลิกโฉม...คน&องค์กรเพื่อก้าวสู่ยุค Digital HR

หลักสูตร พลิกโฉม...คน&องค์กรเพื่อก้าวสู่ยุค Digital HR

วันที่ : วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด :
ท่านยังคงทำงานรูปแบบเดิมอยู่หรือไม่? ไม่ว่าท่านจะอยู่ใน GEN อะไร เราก็สามารถทำงานแบบคนยุคใหม่ได้เช่นกัน หมดยุคการทำงานแบบ ล้าหลัง ล่าช้า เพราะปัจจุบันการทำงานต้องรวดเร็ว ทันสมัย สะดวก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลถือเป็นหน่วยงานสำคัญ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น หลักสูตรจึงออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ที่พร้อมปรับตัวรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เกิดการพัฒนาไปยังการบริหารจัดการทำงานในองค์กรรวมถึงบุคคลากรในองค์กร
ในท่ามกลางกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งต่อองค์กรและแรงงานในยุคดิจิตอล ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายดาย ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ แต่ยังหมายถึงการทำงานด้วย ทำให้คนรุ่นใหม่มีความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีในองค์กรที่ตนจะเข้าไปทำงานด้วย องค์กรจึงต้องหาวิธีการปรับตัวและปรับงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง ไลฟ์สไตล์ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่ เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาคนที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กร ในขณะที่องค์กรเอง จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และสร้างมิติใหม่ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันมนยุคดิจิตอลด้วยเช่นกัน ซึ่งที่จะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู้ นวัตกรรมทางความคิด และเทคโนโลยีดิจิตอล ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจและการทำงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคนในยุคดิจิตอล
2. เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของแรงงานในยุค Digital ที่มีผลต่อการบริหารจัดการคนและองค์กรอย่างไร
3. เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปพัฒนาองค์กรและคนในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทใหม่

หัวข้อสัมมนาหลักสูตร :
1. Digital HR คืออะไร มีหน้าตาอย่างไร ?
2. ทำไมต้อง Digital HR ? ความสำคัญ ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการคน และองค์กร
3. วิวัฒนาการของการบริหารคนและองค์กร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4. ลักษณะแรงงานยุคดิจิตอลของไทย กับ ความต้องการ ไลฟ์สไตล์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น
 การรับรู้ข่าวสาร
 เงื่อนไขการทำงานที่เปลี่ยนไป
 การตัดสินใจเลือกนายจ้าง
 ฯลฯ
5. Workshop : การเตรียมตัวสู่การเป็น Digital Organization และ Digital HR
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital Organization
7. กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้ Digital Organization สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ
8. การพัฒนาสู่การเป็น Digital HR
 จุดเริ่มต้นของ Digital HR
 การปรับตัวเพื่อรองรับ Digital HR
 การพัฒนาระบบงาน Digital HRIS เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Digital Organization และ Digital HR
 กรณีศึกษาการพัฒนาระบบ Digital HRIS
9. ผลิกโฉมหน้า HR Practices เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุค Digital HR
 โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
 Digital HR กับการสรรหาพนักงานที่เก่งและดี ที่ซ่อนอยู่ในโลกดิจิตอลได้อย่างไร
 Digital HR กับการพัฒนาทักษะพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการได้อย่างไร
 Digital HR กับการรักษาและสร้างความร่วมมือภายในองค์กรได้อย่างไร
 Digital HR กับการสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร
 Workshop ฝึกปฏิบัติการพัฒนา HR เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุคดิจิตอล
10. เทคนิคการพัฒนาทีม พัฒนาบุคลากร และองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital HR
11. ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Digital HR และการกำหนดแผนการปฏิบัติ (Tactical Plan)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00- 16.00 น.)
รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) ,อภิปรายกลุ่ม
,Case Study ,Workshop
จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 คน / รุ่น
กำหนดการอบรม วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563
สถานที่อบรม โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) BTS อโศก
อัตราค่าสมัคร 3,800 + 266 Vat 7% = 4,066 บาท(หัก ณ ที่จ่าย 3% )114 บาท=3,952 บาท
ชำระล่วงหน้าภายในวันที่ 12/10/63 ลดเหลือ 3,500 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)
สนใจจองอบรมกรุณาติดต่อมาที่เบอร์ 092 263 3989 หรือ อีเมล์ accseminarcenter@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 3,800 บาท

ใบสมัคร : https://snctraining.odoo.com/web/content/1339?unique=0f258f43f4be052a1bcf8dca0309c49a1b9c9a02&downl

ลงประกาศเมื่อ : 2020-09-15

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Joomla Advanced 2020 การปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม ตุลาคม : Internet Marketing 2020 ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม ตุลาคม : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress 2020 - (รอบ 10)
 คอร์สอบรม กันยายน : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2.x - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : สร้างเว็บ Joomla 3.9 สำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : Facebook Marketing เฟสบุ๊คเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : YouTube Marketing ยูทูปสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม กันยายน : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 - (รอบ 9)
 คอร์สอบรม สิงหาคม : Facebook Marketing ทำการตลาดสมัยใหม่ด้วยเฟสบุ๊คเพจ 2020
 คอร์สอบรม สิงหาคม : Joomla Advanced 2020 ปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง - รอบ 8
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN
  ธุรกิจมาแรง “โฮสเทล” ที่พักคู่ใจนักท่องเที่ยว
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2563
 หากวันนี้คุณไม่ปกป้องธุรกิจของตัวเอง...เเล้วใครจะมาปกป้องให้คุณ
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 19 (Risk Management รุ่นที่ 19)
 เมื่อเริ่มต้นธุรกิจแล้ว การปกป้อง "ทรัพย์สินทางปัญญา" เพื่อดูแลแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมอ
 พิเศษ สมัครภายในเดือนกันยายน รับสิทธิ์ IP Coaching
 หลักสูตร การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการ
 หลักสูตร การวางแผนและวิเคราะห์การขายสำหรับทีมนักขายมือโปร Sales Planning and Analysis for Profession
 หลักสูตร การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training Road Map
 หลักสูตร เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 หลักสูตร พลิกโฉม...คน&องค์กรเพื่อก้าวสู่ยุค Digital HR
 หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
  กลยุทธ์การพัฒนาโรงแรมขนาดเล็ก (Hostel 2019)
 การเตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved