enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass and Energy Balance Ca

การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass and Energy Balance Ca

วันที่ : 12/05/64

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีนโยบายในการส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ดำเนินการด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมโรงงานสีเขียวในระดับต่างๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องมี สำหรับเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญสำหรับการยื่นขอการรับรองเป็นโรงงานสีเขียวคือ ข้อมูลการทำดุลมวลสาร และพลังงานของโรงงาน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบว่าโรงงานนั้นมีของเสีย หรือส่วนของวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง รวมทั้งการใช้พลังงานมากหรือน้อยเพียงใด ฯลฯ ในการที่จะได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุง

อย่างไรก็ตามในการคำนวณข้อมูลเกี่ยวกับมวลสาร และพลังงานของแต่ละอุปกรณ์ และ/หรือทั้งกระบวนการผลิต เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากอย่างมากเนื่องจากความสลับซับซ้อนของปัญหา และฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอ แม้เมื่อใช้โปรแกรม Excel ก็ตาม ดังนั้น โปรแกรม Aspen Plus เป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งซึ่งบริษัทชั้นนำในระดับโลกนิยมใช้เป็นอย่างมากในการคำนวณเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความเที่ยงตรง แม่นยำ และฐานข้อมูลได้รับการทำให้ทันสมัยตลอดทุกๆ ปี ด้วยเหตุนี้ การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมนี้สำหรับการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงคาดว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานเบื้องต้นของบางอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมในเชิงทฤษฎีได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานเบื้องต้นของบางอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้การคำนวณมวลสาร และพลังงานที่ได้จากการอบรมประยุกต์เข้ากับกระบวนการผลิตในโรงงานจริงของผู้เข้าร่วมอบรม
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม
หัวข้อการฝีกอบรม
การบรรยายการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในเชิงทฤษฎี เบื้องต้น เช่น reactor, mixer, distillation column, heat exchanger เป็นต้น
การฝึกใช้โปรแกรม Aspen plus สำหรับการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ปวช หรือ ปวส หรือ ปริญญาตรีทางด้านอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเคมี
มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์


รูปแบบการอบรม
บรรยายกึ่งปฏิบัติ


วันที่รับสมัคร
01/01/2564 - 23/04/2564


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 12/05/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.
ค่าใช้จ่าย
3,900.00 บาท


โปรโมชั่น
1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0001&trainingID=2

ลงประกาศเมื่อ : 2021-04-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สพฤษภาคม : YouTube for Branding 2021 สร้างแบรนด์ด้วยยูทูป - (รอบ 5)
 คอร์สพฤษภาคม : Facebook Marketing 2021 สำหรับนักการตลาดและ SME
 คอร์สพฤษภาคม : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress - รอบ 5
 คอร์สพฤษภาคม : อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ Internet Marketing 2021 - รอบ 5
 คอร์สเมษา : Magento 2.x อบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วยมาเจนโต้ - (รอบ 4)
 คอร์สเมษา : Facebook Marketing 2021 อบรมเฟซบุ๊คสำหรับนักการตลาด - (รอบ 4)
 คอร์สเมษา : Digital Marketing 2021 ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 4)
 คอร์สมีนาคม : WordPress อบรมสร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส 2021
 คอร์สมีนาคม : YouTube หลักสูตรสร้างแบรนด์ ด้วยยูทูป 2021
 คอร์สมีนาคม : Facebook Marketing อบรมเฟซบุ๊คสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตรอบรม FLEXIBLE PACKAGING FOR FOOD INDUSTRY รุ่น2
 หลักสูตรอบรมการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
 กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร มองผ่าน “เลนส์” ให้เป็นเงิน สำหรับผู้รักการรักการถ่ายภาพให้ได้ประโยชน์
 กรุงเทพธุรกิจจัด หลักสูตร การวางแผนภาษีสัญญาธุรกิจ
 เรียนออนไลน์ Workshop เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอย่างไรให้สำเร็จ
 สอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ ต้องทำยังไง
 Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นด้านการบริหารธุรกิจ
 เอรียา จุฑานุกาล คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์กอล์ฟสตรี "ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021"
 นักกอล์ฟสาวไทยโชว์ผลงานยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ระดับโลก แพตตี้ ยังนำเดี่ยวหลังจบวันที่สาม
 แพตตี้ ฟอร์มเยี่ยมขึ้นนำเดี่ยวหลังจบวันที่สอง “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021”
 5 ตัวแทนนักกอล์ฟสาวจาก “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021” ร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์ไทยประยุกต์อันล้ำสมัย
 "ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021" วันแรก "อาฒยา-แพตตี้" ระเบิดฟอร์ม 8 อันเดอร์ ข
 อยากมีบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ ต้องทำไง
 "New normal to Next normal การตลาด SME ยุคใหม่ ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด "
 เรียนออนไลน์ Workshop เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอย่างไรให้สำเร็จ
 รวมสุดยอดนวัตกรรมอสังหาฯ Real Tech Summit 2021 (Online Event)
 การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน
 แนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต ในอุตสาหกรรมพลาสติก 2021 TRENDS PLASTICS PROCESSING TECHNOLOGY 2021
 “Software Solution ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณคล่องตัวมากขึ้น by Keeate”
 หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเรียน
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved