enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
PowerAll Training >> เรียนเชิญสัมมนาหลักสตร การรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์

PowerAll Training >> เรียนเชิญสัมมนาหลักสตร การรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์

วันที่ : 22 ธันวาคม 2554

รายละเอียด :
วิทยากร : ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงานมากกว่า 15 ปี

หลักการและเหตุผลในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทาง Internet อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคและลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว การจัดการรับข้อร้องเรียนเป็นอีกกระบวนการทำงานหนึ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงทำให้บ่อยครั้งพบว่าช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่ได้ร้องเรียนผ่านช่องทางที่องค์การได้จัดเตรียมไว้แต่อย่างใด เช่น ผ่าน Call Center ผ่าน Website ผ่านทาง Email หรือแม้กระทั่งร้องเรียน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับเป็นการ ร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์ ( Social Media ) ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น Facebook, Twitter, YouTube, Podcast หรือเว็บบอร์ด ที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ในประเทศไทยอย่างwww.pantip.com การจัดการต่อการร้องเรียนในสื่อทางสังคมออนไลน์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งการรับมือข้อร้องเรียน และเข้าใจ การใช้สื่อดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเนื่องจากการ ร้องเรียนนั้นอยู่ในพื้นที่สาธารณะนั้นการเข้าถึงทำได้ง่ายและองค์การที่ไม่ได้ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด อาจพลาดการเข้าถึงข้อร้องเรียนดังกล่าว อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดการขยายตัวเป็นวงกว้าง หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องย่อมก่อให้ เกิดผลเสียหายกับชื่อเสียงขององค์กรอย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ที่เป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับกับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือด้านประกันคุณภาพ ได้มีความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการรับข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในการร้องเรียนผ่านใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ (Social Media)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเรียนรู้ เทคนิคในการค้นหาข้อร้องเรียนขององค์กรผ่านสื่อทางสังคมประเภทต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะใน การจัดการข้อร้องเรียนและวิธีตอบสนองและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ร้องเรียนผ่าน social network อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการที่จะป้องกันลูกค้าร้องเรียนผ่าน Social Network


เนื้อหาการเรียนรู้
1. พฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคนี้ – เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบันกับการใช้ social network
• ประเภทแฉแต่เช้า
• ประเภทคันปาก(กา)
• ประเภทหัวใจไอที
• ประเภทไม่แคร์สื่อ(อื่น)
• ฯลฯ
2. พฤติกรรมผู้บริโภคประเภทไหนกับการร้องเรียนผ่าน social network
3. ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียนเพื่อเรียกร้อง – หลายเหตุผลที่ลูกค้าเรียกร้องจากการที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง
4. สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า - เรียนรู้ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ลูกค้าไม่พอใจ
5. วิธีการการค้นหาข้อร้องเรียนผ่าน social network
6. การวิเคราะห์ข้อเรียกร้อง และร้องเรียนทาง social network


7. วิธีการจัดการและรับมือหรือตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า เมื่อลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อออน์ไลน์แล้ว
(เปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นความพึงพอใจผ่านสื่อออน์ไลน์)
8. ป้องกันดีกว่าแก้ไข...เทคนิคการป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า
9. ทัศนคติที่ควรจะเป็นในขณะรับมือลูกค้า – สิ่งสำคัญจำเป็นสำหรับพนักงานในการจัดการกับข้อร้องเรียน
กรณีศึกษาตัวอย่าง : ระบบการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน social network อย่างได้ผลจากบริษัทอื่นๆ
10. สรุป คำถามและคำตอบ

ใบรับรอง : บริษัท บอดี้ออลล์ จำกัด


สถานที่จัดอบรม : โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิด ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมออลซีซันส์ อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ **(สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

** สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-6154479 ,086-3362702 E-mail : poweralltraining@gmail.com www.poweralltraining.com


ค่าใช้จ่าย : 4,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.poweralltraining.com/articles/41930715/สัมมนาหลักสูตรการรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์.html

ลงประกาศเมื่อ : 2011-11-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook for Marketing 2018 - ( รอบ 7 )
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - รอบ 7
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics) - รอบ 7
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing - รอบ 7
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรม ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรม Joomla Advanced - รอบ 6
 หลักสูตร พฤษภาคม : อบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น
 หลักสุตร พฤษภาคม : สร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
 เปิดอบรมหลักสูตร WSH-L1 (Wireshark - Level 1)
 สัมมนาฟรี อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4 - 6 ส.ค.61 ณ ไบเทคบางนา (ที่นั่งจำนวนจำกัด)
 แจกทุนเต็มจำนวน ให้ค่าเรียนฟรี 1 ปี เมื่อมางานสัมมนาเรียนที่จีน กับ Qingdao University สนไหม
  Cloud Accounting System: ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานบัญชีการเงิน (
 Project Management for Executive
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ขายของออนไลน์ ไปทั่วโลก ผ่านบนเว็บอาเมซอน (Amazon.com) ฟรี !! (รับจำนวนจำกั
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา สร้างธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศผ่านเว็บเถาเป่า Taobao.com ฟรี !!
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ชี้ช่องรวย กับ ธุรกิจค้าส่ง ผ่านเว็ปไซต์ อาลีบาบา Alibaba.com ฟรี !! (รับจ
 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารวยด้วย การซื้อ-ขายสินค้าผ่าน ebay.com ฟรี !! (รับจำนวนจำกัด)
 ชาร์จพลังรับวันใหม่แบบเฮลท์ตี้ด้วยมื้อเช้าที่สมดุล
 ทีมตัวแทนจาก สจล. คว้า 3 รางวัล จากเวทีประชันทักษะไอซีทีระดับโลก
 รายงาน Global Connectivity Index 2018 ของหัวเว่ย ชี้เทคโนโลยี AI สร้างนิยามแห่งการเชื่อมโยงสื่อสารแล
 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 6 "Strategic HR Development"
 Strategic Center จัดอบรม กลยุทธ์ธุรกิจสร้างกำไรเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเ
 Strategic Center จัดอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 Strategic Center จัดอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Center จัดอบรม การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน
 Strategic Center จัดอบรม กลยุทธ์ธุรกิจสร้างกำไร
 Strategic Center จัดอบรม 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved