enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
PowerAll Training >> เรียนเชิญสัมมนาหลักสตร การรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์

PowerAll Training >> เรียนเชิญสัมมนาหลักสตร การรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์

วันที่ : 22 ธันวาคม 2554

รายละเอียด :
วิทยากร : ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงานมากกว่า 15 ปี

หลักการและเหตุผลในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทาง Internet อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคและลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว การจัดการรับข้อร้องเรียนเป็นอีกกระบวนการทำงานหนึ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงทำให้บ่อยครั้งพบว่าช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่ได้ร้องเรียนผ่านช่องทางที่องค์การได้จัดเตรียมไว้แต่อย่างใด เช่น ผ่าน Call Center ผ่าน Website ผ่านทาง Email หรือแม้กระทั่งร้องเรียน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับเป็นการ ร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์ ( Social Media ) ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น Facebook, Twitter, YouTube, Podcast หรือเว็บบอร์ด ที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ในประเทศไทยอย่างwww.pantip.com การจัดการต่อการร้องเรียนในสื่อทางสังคมออนไลน์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งการรับมือข้อร้องเรียน และเข้าใจ การใช้สื่อดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเนื่องจากการ ร้องเรียนนั้นอยู่ในพื้นที่สาธารณะนั้นการเข้าถึงทำได้ง่ายและองค์การที่ไม่ได้ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด อาจพลาดการเข้าถึงข้อร้องเรียนดังกล่าว อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดการขยายตัวเป็นวงกว้าง หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องย่อมก่อให้ เกิดผลเสียหายกับชื่อเสียงขององค์กรอย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ที่เป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับกับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือด้านประกันคุณภาพ ได้มีความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการรับข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในการร้องเรียนผ่านใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ (Social Media)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเรียนรู้ เทคนิคในการค้นหาข้อร้องเรียนขององค์กรผ่านสื่อทางสังคมประเภทต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะใน การจัดการข้อร้องเรียนและวิธีตอบสนองและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ร้องเรียนผ่าน social network อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการที่จะป้องกันลูกค้าร้องเรียนผ่าน Social Network


เนื้อหาการเรียนรู้
1. พฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคนี้ – เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบันกับการใช้ social network
• ประเภทแฉแต่เช้า
• ประเภทคันปาก(กา)
• ประเภทหัวใจไอที
• ประเภทไม่แคร์สื่อ(อื่น)
• ฯลฯ
2. พฤติกรรมผู้บริโภคประเภทไหนกับการร้องเรียนผ่าน social network
3. ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียนเพื่อเรียกร้อง – หลายเหตุผลที่ลูกค้าเรียกร้องจากการที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง
4. สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า - เรียนรู้ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ลูกค้าไม่พอใจ
5. วิธีการการค้นหาข้อร้องเรียนผ่าน social network
6. การวิเคราะห์ข้อเรียกร้อง และร้องเรียนทาง social network


7. วิธีการจัดการและรับมือหรือตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า เมื่อลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อออน์ไลน์แล้ว
(เปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นความพึงพอใจผ่านสื่อออน์ไลน์)
8. ป้องกันดีกว่าแก้ไข...เทคนิคการป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า
9. ทัศนคติที่ควรจะเป็นในขณะรับมือลูกค้า – สิ่งสำคัญจำเป็นสำหรับพนักงานในการจัดการกับข้อร้องเรียน
กรณีศึกษาตัวอย่าง : ระบบการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน social network อย่างได้ผลจากบริษัทอื่นๆ
10. สรุป คำถามและคำตอบ

ใบรับรอง : บริษัท บอดี้ออลล์ จำกัด


สถานที่จัดอบรม : โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิด ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมออลซีซันส์ อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ **(สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

** สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-6154479 ,086-3362702 E-mail : poweralltraining@gmail.com www.poweralltraining.com


ค่าใช้จ่าย : 4,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.poweralltraining.com/articles/41930715/สัมมนาหลักสูตรการรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์.html

ลงประกาศเมื่อ : 2011-11-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร เมษายน : Facebook Marketing 2018 รอบ 4
 คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress * รอบเสาร์-อาทิตย์
 หลักสูตร เมษายน : อบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 หลักสูตร เมษายน : อบรมปรับแต่งเว็บ Joomla Advanced 2018
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น
 หลักสูตร มีนาคม : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บ Joomla Beginner 2018
 หลักสูตร มีนาคม : สร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce 2018
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เรียน MBA/BBA ที่เกาหลี จ่ายแค่ล้านนิดๆก็เรียนจบแล้วกับ SolBridge
 ปฐมพยาบาลเรื่องง่ายใกล้ตัวที่ควรรู้
 หัวเว่ยคว้ารางวัล “Best Mobile Innovation for Smart Cities” จาก GSMA
  !!Confirm !! อบรม 27 เมษายน 2561 พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร!!Confirm !!
 “อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการตลาดทางเลือกแห่งอนาคตเพื่อผู้ ผลิตของขวัญ ของชำร่วย เฟอร์นิเจอร์ และขอ
 เปิดอบรมหลักสูตร Network Administrator Over all Basic สำหรับมือใหม่ที่ต้องการทำงานด้าน Network
 หัวเว่ยคว้ารางวัล Outstanding Contribution to the Mobile Industry จากเวที 2018 GSMA Award
 เลอบัว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จัดงานฉลองครบรอบ 12 ปี การเป็นพันธมิตรกับ เพอร์นอต ริคาร์ด
 หลักสูตร “Mini Master in Creative Digital Marketing ” รุ่นที่ 2
 หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 68 (Business Analysis)
 อบรมหลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 level 2 : Server administrator & Cloud Services
 เปิดอบรมหลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic
 โครงการ MBU Challenge 2018
  Confirm !!ยืนยัน เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING!!Confirm !!
 พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร!!Confirm !!
 หลักสูตร กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีฝีมือ ให้องค์กร และเทคนิคการสัมภาษณ์ (STRATEGY FOR HIR
 !!Confirm !!ยืนยัน หลักสูตรสิทธิประโยชน์ประกันสังคม!!Confirm !!30-03-2018
 สมาคมการพิมพ์ไทยขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาปี 2561 หลักสูตร Digital Marketing for Print Business
 หลักสูตร Getting and Transforming Data with Power Query
 หัวเว่ยเสนอจดสิทธิบัตรมากที่สุดในยุโรป ปี 2560
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved