enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
PowerAll Training >> เรียนเชิญสัมมนาหลักสตร การรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์

PowerAll Training >> เรียนเชิญสัมมนาหลักสตร การรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์

วันที่ : 22 ธันวาคม 2554

รายละเอียด :
วิทยากร : ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงานมากกว่า 15 ปี

หลักการและเหตุผลในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทาง Internet อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคและลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว การจัดการรับข้อร้องเรียนเป็นอีกกระบวนการทำงานหนึ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงทำให้บ่อยครั้งพบว่าช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่ได้ร้องเรียนผ่านช่องทางที่องค์การได้จัดเตรียมไว้แต่อย่างใด เช่น ผ่าน Call Center ผ่าน Website ผ่านทาง Email หรือแม้กระทั่งร้องเรียน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับเป็นการ ร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์ ( Social Media ) ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น Facebook, Twitter, YouTube, Podcast หรือเว็บบอร์ด ที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ในประเทศไทยอย่างwww.pantip.com การจัดการต่อการร้องเรียนในสื่อทางสังคมออนไลน์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งการรับมือข้อร้องเรียน และเข้าใจ การใช้สื่อดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเนื่องจากการ ร้องเรียนนั้นอยู่ในพื้นที่สาธารณะนั้นการเข้าถึงทำได้ง่ายและองค์การที่ไม่ได้ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด อาจพลาดการเข้าถึงข้อร้องเรียนดังกล่าว อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดการขยายตัวเป็นวงกว้าง หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องย่อมก่อให้ เกิดผลเสียหายกับชื่อเสียงขององค์กรอย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ที่เป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับกับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือด้านประกันคุณภาพ ได้มีความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการรับข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในการร้องเรียนผ่านใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ (Social Media)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเรียนรู้ เทคนิคในการค้นหาข้อร้องเรียนขององค์กรผ่านสื่อทางสังคมประเภทต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะใน การจัดการข้อร้องเรียนและวิธีตอบสนองและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ร้องเรียนผ่าน social network อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการที่จะป้องกันลูกค้าร้องเรียนผ่าน Social Network


เนื้อหาการเรียนรู้
1. พฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคนี้ – เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบันกับการใช้ social network
• ประเภทแฉแต่เช้า
• ประเภทคันปาก(กา)
• ประเภทหัวใจไอที
• ประเภทไม่แคร์สื่อ(อื่น)
• ฯลฯ
2. พฤติกรรมผู้บริโภคประเภทไหนกับการร้องเรียนผ่าน social network
3. ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียนเพื่อเรียกร้อง – หลายเหตุผลที่ลูกค้าเรียกร้องจากการที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง
4. สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า - เรียนรู้ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ลูกค้าไม่พอใจ
5. วิธีการการค้นหาข้อร้องเรียนผ่าน social network
6. การวิเคราะห์ข้อเรียกร้อง และร้องเรียนทาง social network


7. วิธีการจัดการและรับมือหรือตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า เมื่อลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อออน์ไลน์แล้ว
(เปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นความพึงพอใจผ่านสื่อออน์ไลน์)
8. ป้องกันดีกว่าแก้ไข...เทคนิคการป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า
9. ทัศนคติที่ควรจะเป็นในขณะรับมือลูกค้า – สิ่งสำคัญจำเป็นสำหรับพนักงานในการจัดการกับข้อร้องเรียน
กรณีศึกษาตัวอย่าง : ระบบการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน social network อย่างได้ผลจากบริษัทอื่นๆ
10. สรุป คำถามและคำตอบ

ใบรับรอง : บริษัท บอดี้ออลล์ จำกัด


สถานที่จัดอบรม : โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิด ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมออลซีซันส์ อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ **(สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

** สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-6154479 ,086-3362702 E-mail : poweralltraining@gmail.com www.poweralltraining.com


ค่าใช้จ่าย : 4,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.poweralltraining.com/articles/41930715/สัมมนาหลักสูตรการรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์.html

ลงประกาศเมื่อ : 2011-11-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 9
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Joomla Advanced 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2561 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
 คอร์ส ตึกแถวเงินล้าน กับ โค้ชเทอร์โบ
 สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน ” เรียนรู้กลยุทธ์วิธีการสร้างทรัพย์สิน"
 รวยข้ามชาติ เป็นนักอสังหาฯอินเตอร์ ในยุคการลงทุน ที่ไร้พรมแดน
 "เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า" เปิดคัมภีร์เศรษฐีจากการให้เช่า เปลี่ยนทรัพย์ “ไร้ค่า” สู่ธุรก
 คอร์สสร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”
 ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
 หลักสูตร การสร้างความผูกพันใจของพนักงาน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเติบโต ให้องค์กร อ.ชญารัศมิ์
 ยืนยัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (17 ต.ค. 61) ดร.สันติชัย
 ยืนยัน Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (25 ต.ค. 61) อ.ประกาศิต
 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 (18 ต.ต. 61) อ.ประภาภรณ์
 ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y (17 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (1 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 Crypto Beach Conference Thailand
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 หลักสูตร Digital Marketing
 หัวเว่ยเปิดให้บริการคลาวด์สาธารณะในประเทศไทย
 หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
 หลักสูตร Network Administrator Over all Basic คลิกเลย
 คอร์สอบรมทำเว็บ Wordpress - เปิดรับสมัครรอบ 10 (17 - 18 ตุลาคม 2561)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved