enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
PowerAll Training >> เรียนเชิญสัมมนาหลักสตร การรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์

PowerAll Training >> เรียนเชิญสัมมนาหลักสตร การรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์

วันที่ : 22 ธันวาคม 2554

รายละเอียด :
วิทยากร : ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงานมากกว่า 15 ปี

หลักการและเหตุผลในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทาง Internet อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคและลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว การจัดการรับข้อร้องเรียนเป็นอีกกระบวนการทำงานหนึ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงทำให้บ่อยครั้งพบว่าช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่ได้ร้องเรียนผ่านช่องทางที่องค์การได้จัดเตรียมไว้แต่อย่างใด เช่น ผ่าน Call Center ผ่าน Website ผ่านทาง Email หรือแม้กระทั่งร้องเรียน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่กลับเป็นการ ร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์ ( Social Media ) ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น Facebook, Twitter, YouTube, Podcast หรือเว็บบอร์ด ที่เป็นที่นิยมในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ในประเทศไทยอย่างwww.pantip.com การจัดการต่อการร้องเรียนในสื่อทางสังคมออนไลน์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งการรับมือข้อร้องเรียน และเข้าใจ การใช้สื่อดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจเนื่องจากการ ร้องเรียนนั้นอยู่ในพื้นที่สาธารณะนั้นการเข้าถึงทำได้ง่ายและองค์การที่ไม่ได้ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด อาจพลาดการเข้าถึงข้อร้องเรียนดังกล่าว อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดการขยายตัวเป็นวงกว้าง หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้องย่อมก่อให้ เกิดผลเสียหายกับชื่อเสียงขององค์กรอย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ที่เป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับกับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือด้านประกันคุณภาพ ได้มีความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการรับข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในการร้องเรียนผ่านใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ (Social Media)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเรียนรู้ เทคนิคในการค้นหาข้อร้องเรียนขององค์กรผ่านสื่อทางสังคมประเภทต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะใน การจัดการข้อร้องเรียนและวิธีตอบสนองและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ร้องเรียนผ่าน social network อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการที่จะป้องกันลูกค้าร้องเรียนผ่าน Social Network


เนื้อหาการเรียนรู้
1. พฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคนี้ – เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบันกับการใช้ social network
• ประเภทแฉแต่เช้า
• ประเภทคันปาก(กา)
• ประเภทหัวใจไอที
• ประเภทไม่แคร์สื่อ(อื่น)
• ฯลฯ
2. พฤติกรรมผู้บริโภคประเภทไหนกับการร้องเรียนผ่าน social network
3. ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียนเพื่อเรียกร้อง – หลายเหตุผลที่ลูกค้าเรียกร้องจากการที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง
4. สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า - เรียนรู้ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ลูกค้าไม่พอใจ
5. วิธีการการค้นหาข้อร้องเรียนผ่าน social network
6. การวิเคราะห์ข้อเรียกร้อง และร้องเรียนทาง social network


7. วิธีการจัดการและรับมือหรือตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า เมื่อลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อออน์ไลน์แล้ว
(เปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นความพึงพอใจผ่านสื่อออน์ไลน์)
8. ป้องกันดีกว่าแก้ไข...เทคนิคการป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า
9. ทัศนคติที่ควรจะเป็นในขณะรับมือลูกค้า – สิ่งสำคัญจำเป็นสำหรับพนักงานในการจัดการกับข้อร้องเรียน
กรณีศึกษาตัวอย่าง : ระบบการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน social network อย่างได้ผลจากบริษัทอื่นๆ
10. สรุป คำถามและคำตอบ

ใบรับรอง : บริษัท บอดี้ออลล์ จำกัด


สถานที่จัดอบรม : โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ ออร์คิด ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมออลซีซันส์ อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ **(สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

** สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-6154479 ,086-3362702 E-mail : poweralltraining@gmail.com www.poweralltraining.com


ค่าใช้จ่าย : 4,500 บาท

ใบสมัคร : http://www.poweralltraining.com/articles/41930715/สัมมนาหลักสูตรการรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์.html

ลงประกาศเมื่อ : 2011-11-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน Cosmobeauty Seoul 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้
 อบรมไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
 อบรมบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจออนไลน์
 อบรมคอร์สสอนแอพพลิเคชั่น ไลน์แอด Line@ เพื่อธุรกิจ
 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 25 เมษายน 2562
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 5 เมษายน 2562
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี 19 เมษายน 2562
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล 23 เมษายน 2562
 สร้างพลังความคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร 26 เมษายน 2562
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 23 เมษายน 2562
 กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา”เรื่องคน” 24 เมษายน 2562
 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน 2 เมษายน 2562
 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า 4 เมษายน 2562
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 27 เมษายน 2562
 เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต] 20 เมษายน 2562
 Work Improvement ปลดล็อค ปัญหา เข้าใจหลักการ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 20 เมษายน 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” ภายใต้โครงการ DTN Business Plan Award 2019
 Thailand Medical Cannabis International Conference Bangkok
 หัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศยอดจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
 เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น40
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved