enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
HRD ZENTER >> ขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร Frist Aid (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น)

HRD ZENTER >> ขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร Frist Aid (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น)

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียด :
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" First Aid
>> เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง <<

หลักการและเหตุผล

การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป
ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย


ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาล
สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้
อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร


หัวข้อการอบรม (Course Outline

1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( FIRST AID )
• หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล
• การประเมินสถานการณ์ และการประเมินผู้บาดเจ็บ
• การปฐมพยาบาลและการดูแลบาดแผลเบื้องต้น
• การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่อาการเป็นลม ชัก ทางเดินหายใจอุดกั้น
• การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ถูกไฟดูด ไฟไหม้ ตกจากที่สูง
• การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ
• การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ได้รับสารพิษ และสิ่งแปลกปลอม
• การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ถูกสัตว์พิษกัด/ต่อย
2. การ*้ชีวิตเบื้องต้น ( BASIC LIFE SUPPORT )
• การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
• หลักการ*้ชีวิตเบื้องต้น
• การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
• สาธิตการ*้ชีวิต
• ฝึกปฏิบัติการ*้ชีวิตกับหุ่น
• ทดสอบ การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ (ภาคปฏิบัติ)
3. สรุป คำถามและคำตอบ

รูปแบบการอบรม: บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ถาม-ตอบ ,ฝึกปฏิบัติ


วิทยากร อ.นิรันดร์ แย้มไผ่

ประวัติการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
หลักสูตรการ*้ชีวิตขั้นสูง สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

การทำงานในปัจจุบัน

วิทยากรอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการ*้ชีวิตเบื้องต้น
ให้แก่บริษัทชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ประสบการณ์อื่นๆ
ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช
หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าบริหาร โรงพยาบาลเอกชน 15 ปี


สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ HRD ZENTER
Tel. 089-773-7091, 090-645-0992, 089-606-0444
E-mail : hrdzenter@gmail.com
www.hrdzenter.com

ค่าใช้จ่าย : 3,900 บาท

ใบสมัคร : www.hrdzenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2013-02-16

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สจูมล่าขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 (ฟรี) ค่ายเยาวชนหญิงกับการพัฒนาปัญญา
 Business Set-up
 26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
 25 มกราคม 2562...ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล
 25 มกราคม 2562...Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
 24 มกราคม 2562...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen 26 กุมภาพันธ์ 2562
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 13 กุมภาพันธ์ 2562
 การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 8 กุมภาพันธ์ 2562
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 12 กุมภาพันธ์ 2562
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า Service to Win Customer’ s Mind
  23 มกราคม 2562...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
 23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement)
 23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved