enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
กำหนดการสัมมนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2

กำหนดการสัมมนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2

วันที่ : 31 กรกฏาคม 2556 09.00-17.00 น

รายละเอียด :
กำหนดการสัมมนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2
พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบคุณภาพแห่งความสุขจังหวัดปทุมธานี”
และการสัมมนาพิเศษ “Happy Workplace พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
สร้างรากฐานองค์กรคุณภาพสู่สากล ”
จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร(สสส.)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม(HCC) และภาคีเครือข่าย
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ โรงแรมแมนฮัตตั้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
________________________________________________________________________________________

เวลา 09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน และชมนิทรรศการองค์กรต้นแบบแห่งความสุขจังหวัดปทุมธานี
เวลา 10.00 – 10.15 น. กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานการจัดงาน
โดยนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
เวลา 10.15 – 10.30 น. กล่าวเปิดสัมมนาโครงการฯ และพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตร
องกรต้นแบบคุณภาพแห่งความสุขจังหวัดปทุมธานี
โดยนายศิริพงษ์ ห่านตระ*ล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เวลา 10.30 – 10.45. น. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
เวลา 10.45 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Happy Workplace พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน
สร้างรากฐานองค์กรคุณภาพสู่สากล ”
โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
รองประธานบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
องค์กรที่ได้รับรางวัล องค์กรต้นแบบHappy workplace ระดับประเทศ

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
เวลา 13.00 – 15.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 8 องค์กรต้นแบบคุณภาพแห่งความสุขจังหวัดปทุมธานี
หัวข้อ “Happy workplace ตัวช่วยการพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาองค์กร
ความสุขอย่างยั่งยืน”
o บริษัท เกรทวอลล(1988) จำกัด
o บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด
o บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด
o บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง (1988) จำกัด
o บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
o บริษัท ยูเนียน แอพพลาย จำกัด
o บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสแทม จำกัด
(ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส สามโคก)
o บ.อะมิวเม้นท์ ครีเอชั่น จก.
• ดำเนินรายการโดย อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ
ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม HCC
ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร จ.ปทุมธานี
เวลา 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
เวลา 15.15 – 16.45 น. บรรยาย หัวข้อ “ไขความลับ สร้างสังคมองค์กรแห่งความสุข
โดย ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย
รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายวิชาการ
ประธานโครงการเสริมสร้างสังคมขององค์กรแห่งความสุข ภาคอีสาน
(E-SAN SOCIETY HAPPY 8 WORKPLACE)
เวลา 16.45 – 17.00 ถาม-ตอบข้อ
เวลา 17.00 น. ปิดการสัมมนา
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ติดต่อ คุณเดือนเพ็ญ ศิริวรรณทรัพย์ โทรศัพท์/โทรสาร 02-501-2284 และสำนักเลขานุการโครงการ ติดต่อได้ที่คุณชุติกาญจน์ ปาระมี มือถือ 085-647-9040 , 087-138-2995 , 080-623-1680 , 085-252-9596 โทรสาร 02- 501-2284 E-mail: puchiss99@hotmail.com , happy8puchiss@hotmail.com , puchiss55@hotmail.com ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์องค์กรละไม่เกิน 4 ท่าน

ค่าใช้จ่าย : หรี บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2013-07-25

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ‘พิม’ ควง ‘ภูมิ’ เปิดเคล็ดลับความแซ่บวัย 40+ ประชันความสวย-หล่อกับลูกทีม #TeamSonia
 หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence
 หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
 หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร...Service Mind and Service Excellence (18 ต.ค.62)
 หลักสูตร...พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptions Skills) (17 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักบริการ..รอบทิศทาง
 หลักสูตร...Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (15 ต.ค.62)
 หลักสูตร...การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย (11 ต.ค.62)
 หลักสูตร...สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ ประสบความสำเร็จ (10 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การคิดเชิงกลยุทธ์เชิงการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค 4.0 (2 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 ต.ค.62)
 หลักสูตร...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (25 ก.ย.62)
 หลักสูตร...First Step Salesperson (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Customer Service (19 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (18 ก.ย.62)
 ซัพพลายเชน – โลจิสติกส์ กับการบริหารระบบปฏิบัติการ 10 ตุลาคม 2562
 TPM (Total Productive Maintenance) 29 ตุลาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 16 ตุลาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved