enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
UP Training บริการจัดอบรมสัมนา ขอแนะนำการจัด Team Buildingหลักสูตร One team One Heart ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน

UP Training บริการจัดอบรมสัมนา ขอแนะนำการจัด Team Buildingหลักสูตร One team One Heart ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน

วันที่ : ไม่ระบุ

รายละเอียด :
UP Training บริการจัดอบรมสัมนา ขอแนะนำการจัด Team Buildingหลักสูตร One team One Heart ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน

เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ประสบการณ์ วัย อารมณ์ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร หากมองในด้านบวก ความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้เกิดแนวความคิด และความสามารถที่หลายหลายก่อให้เกิดการผนึกกำลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจส่งผลต่อความขัดแย้ง อันเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในด้านต่างๆ ขององค์กร กระทบโดยตรงต่อเป้าหมายขององค์กร ผลเสียที่ตามมาคือ การทำงานไม่เป็นทีม ต่างคนต่างทำ ตัวใครตัวมัน เก่งคนเดียว ลูกน้องข้าใครอย่าแตะ หรือ ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร
หลักปรัชญาของการแนะแนว ที่ใช้ในปลูกฝังแนวคิดของนักจิตวิทยาอีกประการหนึ่งที่จะช่วยหล่อหลอมการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การทำงานร่วมกันนั้นต้องยึดหลัก 6 ประการดังต่อนี้
1. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุ
3. มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีศักยภาพแฝง
4. บุคคลมีศักดิ์ศรีและต้องการการยอมรับ
5. บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
6. บุคคลอยู่ร่วมกันควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จากหลักปรัชญาของการแนะแนวข้างต้น และแนวคิดต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับองค์กร เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานการทำงานเป็นทีมให้เฟืองตัวเล็ก เช่น พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน ไปจนถึงเฟืองตัวใหญ่ในระดับบริหาร หล่อหลอมความคิดระดับจิตใจของแต่ละคนมุ่งสู่ระดับองค์รวมในองค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ว่าด้วยการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดหลักสูตร “ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน" ขึ้นมา อันจะเป็นประเด็นต่อการพัฒนาทีมงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังแนวความคิดที่ถูกที่ควรในด้านการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานขาย อันจะเป็นหลักการเบื้องต้นต่อการสร้างวัฒนธรรม “การทำงานเป็นทีม” ให้กับองค์กร
2. เพื่อฝึกฝนวิธี “การคิดร่วมกัน” และ “การทำงานร่วมกัน” ภายใต้กฎระเบียบ และขององค์กร
3. เพื่อจุดประกายความคิดเบื้องต้นของการสร้างทีมเพื่อการก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร จากการปลูกฝังต้นแบบทางความคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร นั่นคือ “วิสัยทัศน์และพันธกิจ” (Vision and Mission) ขององค์กร
4. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความรักในบริษัท รักในหน้าที่การงาน และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอันเป็นประเด็นหลักต่อการทำงานเป็นทีม
เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uptraining.co.th
หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อ 094-6904904,02-106-2220

ค่าใช้จ่าย : 65000 บาท

ใบสมัคร : http://uptraining.co.th/index.php/team-building-zone

ลงประกาศเมื่อ : 2013-10-24

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน Cosmobeauty Seoul 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้
 อบรมไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
 อบรมบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจออนไลน์
 อบรมคอร์สสอนแอพพลิเคชั่น ไลน์แอด Line@ เพื่อธุรกิจ
 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 25 เมษายน 2562
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 5 เมษายน 2562
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี 19 เมษายน 2562
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล 23 เมษายน 2562
 สร้างพลังความคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร 26 เมษายน 2562
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 23 เมษายน 2562
 กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา”เรื่องคน” 24 เมษายน 2562
 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน 2 เมษายน 2562
 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า 4 เมษายน 2562
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 27 เมษายน 2562
 เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต] 20 เมษายน 2562
 Work Improvement ปลดล็อค ปัญหา เข้าใจหลักการ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 20 เมษายน 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” ภายใต้โครงการ DTN Business Plan Award 2019
 Thailand Medical Cannabis International Conference Bangkok
 หัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศยอดจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
 เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น40
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved