enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
UP Training บริการจัดอบรมสัมนา ขอแนะนำการจัด Team Buildingหลักสูตร One team One Heart ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน

UP Training บริการจัดอบรมสัมนา ขอแนะนำการจัด Team Buildingหลักสูตร One team One Heart ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน

วันที่ : ไม่ระบุ

รายละเอียด :
UP Training บริการจัดอบรมสัมนา ขอแนะนำการจัด Team Buildingหลักสูตร One team One Heart ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน

เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ประสบการณ์ วัย อารมณ์ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร หากมองในด้านบวก ความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้เกิดแนวความคิด และความสามารถที่หลายหลายก่อให้เกิดการผนึกกำลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ความแตกต่างระหว่างบุคคลอาจส่งผลต่อความขัดแย้ง อันเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในด้านต่างๆ ขององค์กร กระทบโดยตรงต่อเป้าหมายขององค์กร ผลเสียที่ตามมาคือ การทำงานไม่เป็นทีม ต่างคนต่างทำ ตัวใครตัวมัน เก่งคนเดียว ลูกน้องข้าใครอย่าแตะ หรือ ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร
หลักปรัชญาของการแนะแนว ที่ใช้ในปลูกฝังแนวคิดของนักจิตวิทยาอีกประการหนึ่งที่จะช่วยหล่อหลอมการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การทำงานร่วมกันนั้นต้องยึดหลัก 6 ประการดังต่อนี้
1. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุ
3. มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีศักยภาพแฝง
4. บุคคลมีศักดิ์ศรีและต้องการการยอมรับ
5. บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
6. บุคคลอยู่ร่วมกันควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จากหลักปรัชญาของการแนะแนวข้างต้น และแนวคิดต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับองค์กร เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานการทำงานเป็นทีมให้เฟืองตัวเล็ก เช่น พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน ไปจนถึงเฟืองตัวใหญ่ในระดับบริหาร หล่อหลอมความคิดระดับจิตใจของแต่ละคนมุ่งสู่ระดับองค์รวมในองค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ว่าด้วยการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดหลักสูตร “ทีมเดียวกัน ใจเดียวกัน" ขึ้นมา อันจะเป็นประเด็นต่อการพัฒนาทีมงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังแนวความคิดที่ถูกที่ควรในด้านการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานขาย อันจะเป็นหลักการเบื้องต้นต่อการสร้างวัฒนธรรม “การทำงานเป็นทีม” ให้กับองค์กร
2. เพื่อฝึกฝนวิธี “การคิดร่วมกัน” และ “การทำงานร่วมกัน” ภายใต้กฎระเบียบ และขององค์กร
3. เพื่อจุดประกายความคิดเบื้องต้นของการสร้างทีมเพื่อการก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร จากการปลูกฝังต้นแบบทางความคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร นั่นคือ “วิสัยทัศน์และพันธกิจ” (Vision and Mission) ขององค์กร
4. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความรักในบริษัท รักในหน้าที่การงาน และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอันเป็นประเด็นหลักต่อการทำงานเป็นทีม
เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uptraining.co.th
หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อ 094-6904904,02-106-2220

ค่าใช้จ่าย : 65000 บาท

ใบสมัคร : http://uptraining.co.th/index.php/team-building-zone

ลงประกาศเมื่อ : 2013-10-24

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 9
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Joomla Advanced 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2561 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
 คอร์ส ตึกแถวเงินล้าน กับ โค้ชเทอร์โบ
 สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน ” เรียนรู้กลยุทธ์วิธีการสร้างทรัพย์สิน"
 รวยข้ามชาติ เป็นนักอสังหาฯอินเตอร์ ในยุคการลงทุน ที่ไร้พรมแดน
 "เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า" เปิดคัมภีร์เศรษฐีจากการให้เช่า เปลี่ยนทรัพย์ “ไร้ค่า” สู่ธุรก
 คอร์สสร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”
 ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
 หลักสูตร การสร้างความผูกพันใจของพนักงาน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเติบโต ให้องค์กร อ.ชญารัศมิ์
 ยืนยัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (17 ต.ค. 61) ดร.สันติชัย
 ยืนยัน Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (25 ต.ค. 61) อ.ประกาศิต
 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 (18 ต.ต. 61) อ.ประภาภรณ์
 ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y (17 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (1 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 Crypto Beach Conference Thailand
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 หลักสูตร Digital Marketing
 หัวเว่ยเปิดให้บริการคลาวด์สาธารณะในประเทศไทย
 หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
 หลักสูตร Network Administrator Over all Basic คลิกเลย
 คอร์สอบรมทำเว็บ Wordpress - เปิดรับสมัครรอบ 10 (17 - 18 ตุลาคม 2561)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved