enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “Mini MBA: Digital Marketing รุ่นที่ 6” วันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2557

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “Mini MBA: Digital Marketing รุ่นที่ 6” วันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2557

วันที่ : 1, 8, 15, 22 ก.พ. และ 1 มี.ค.

รายละเอียด :

การตลาดออนไลน์เป็นเรื่องที่ต้องรู้จริง ไม่ใช่แค่รู้
เรียนรู้จับเทรนด์ ทำให้เป็น ก่อนตกม้าตาย กับ
9 สุดยอด*รูชั้นนำของเมืองไทย
10 หัวข้อเข้มข้น
5 วันเต็มของการอบรม

กรุงเทพธุรกิจแนะนำหลักสูตร “Mini MBA: Digital Marketing รุ่นที่ 6”
วันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2557

เนื้อหา
1 กุมภาพันธ์
Class Introduction: The Big Picture and its Components โดยดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 แนะนำเนื้อหาและภาพรวมของหลักสูตร
Module 1: Principal Techniques for Digital Marketing: The Vital Mechanism for Effective Website and
E- Commerce โดยคุณธนานันท์ อรุณรักษ์ติชัย จาก ToHome.com
 การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 การเลือกใช้ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บ
 การเลือกใช้ชื่อโดเมนและโฮสติ้ง
 แนวทางการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าชมเว็บ
 การเลือกเนื้อหาและฟังก์ชั่นในเว็บให้เหมาะสมกับผู้เข้าชมเว็บ
 การปรับเว็บให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
 การใช้เว็บเพื่อตอบสนองกับกลยุทธ์การตลาดแบบต่างๆ
 กรณีศึกษาของเว็บที่หลากหลาย
Module 2: Proficient Planning for Search Strategies: Search Engine Optimization and Marketing for
Business Success โดยคุณบุรินทร์ เกล็ดมณี จาก Ready Planet
 คีย์เวิร์ด: การวิเคราะห์ เลือกใช้ จัดลำดับความสำคัญ และจัดวาง
 กลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างลิงค์
 วิเคราะห์กลยุทธ์ในการทำ SEO สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ
 การวางแผนการโฆษณาออนไลน์ และการประเมินงบประมาณ
 กลยุทธ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้างโฆษณาออนไลน์
 รูปแบบของการโฆษณา: Text Only, Display Network, Remarketing และอื่นๆ
 กลยุทธ์ต่างๆ ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณา
 การปรับเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเพจให้เหมาะสมกับแคมเปญโฆษณา
 การประเมินประสิทธิภาพในการโฆษณาผ่าน Search Engine

8 กุมภาพันธ์
Module 3: The Rise of Video Marketing: How to Maximize its Enormous Potential
โดยคุณอดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต จาก Index Creative Online
 ทำไมถึงต้องใช้การตลาดผ่านวิดีโอ / ธุรกิจที่เหมาะกับการตลาดแบบนี้
 สิ่งสำคัญที่ควรอยู่ในวิดีโอ รูปแบบและลักษณะของวิดีโอที่ดี
 แนวทางการใช้วิดีโอออนไลน์ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การตลาด
 การเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่วิดีโอ
 การโฆษณาผ่านวิดีโอ ทั้งแบบ pre-roll, mid-roll, post-roll
 การประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณาบนวิดีโอ
Module 4: Reaching a New Height on a More Active Plateau: Social Media Marketing for Business
โดยคุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ จาก JM Cuisine
 ประเภทของสังคมออนไลน์พร้อมข้อดีข้อเสียและประโยชน์ทางการตลาด
 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน
 การออกแบบสังคมออนไลน์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์การตลาด
 การใช้สังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
 นโยบายจัดการความคิดเห็นของลูกค้าผ่านสังคมออนไลน์
 กลยุทธ์การใช้สังคมออนไลน์ในการการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด การบริการลูกค้า และอื่นๆ
 แนวทางการสร้างหรือจัดซื้อเนื้อหาในสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 กลยุทธ์โฆษณาทางสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง Brand Awareness และการส่งเสริมการขาย
 การประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณาทางสังคมออนไลน์

15 กุมภาพันธ์
Module 5: Essential Steps for a Cost-Effective Campaign: Digital Marketing Analysis and Return on
Investment โดยคุณธนานันท์ อรุณรักษ์ติชัย จาก ToHome.com
 ทำความเข้าใจสื่อออนไลน์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายของแต่ละสื่อ
 กลยุทธ์และเครื่องมือเก็บค่าการใช้งานของผู้ใช้ในแต่ละแผนการตลาด
 มาตรวัดต่างๆ ที่ได้จากการเฝ้าเก็บค่าการใช้งานสื่อออนไลน์ของผู้ใช้
 ความหมายและประโยชน์ของมาตรวัดทั้งหลาย
 การประเมินผู้ชมสื่อ จำนวน แนวโน้มการเติบโต และ Conversion
 การวิเคราะห์ค่าวัดทั้งหลายในแต่ละช่องทาง และขั้นตอนการตลาด
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์ ด้วยข้อมูลที่วัดได้จากแต่ละสื่อ
 ผลกระทบของพฤติกรรมผู้ใช้ที่มีต่อเป้าหมายและการตัดสินใจทางธุรกิจ
 การประเมินประสิทธิภาพและการคำนวณ ROI ของแต่ละแคมเปญการตลาด
Module 6: Online Reputation Management: The Complete Solution for Complaint and Brand Building
โดยคุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ จาก Pantip.com
 กลยุทธ์และเครื่องมือในการตรวจตรา (Listening) สื่อออนไลน์
 นโยบายตอบสนองต่อข้อความออนไลน์รูปแบบต่างๆ (Feedback Policy)
 แนวทางในการนำเสนอข้อความตอบสนองแต่ละประเภท
 ความสำคัญของความโปร่งใสในการทำงาน การขาย หรือกระบวนการใดๆ
 กลยุทธ์และขั้นตอนการวางแผนเพื่อตอบสนองต่อจุดวิกฤต
 การประเมินลำดับความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์
 การสร้างทีมงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ
 การวัดประสิทธิภาพของแผนการตอบสนอง
 ภาพลั

ค่าใช้จ่าย : 39,900 บาท

ใบสมัคร : http://www.nation-education.com/enews/DigitalMarketing6-Feb1/Outline.pdf

ลงประกาศเมื่อ : 2014-01-03

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โปรแกรมเยี่ยมชมดูงาน Cosmobeauty Seoul 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้
 อบรมไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
 อบรมบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจออนไลน์
 อบรมคอร์สสอนแอพพลิเคชั่น ไลน์แอด Line@ เพื่อธุรกิจ
 วิธีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 25 เมษายน 2562
 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 5 เมษายน 2562
 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี 19 เมษายน 2562
 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล 23 เมษายน 2562
 สร้างพลังความคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร 26 เมษายน 2562
 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 23 เมษายน 2562
 กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา”เรื่องคน” 24 เมษายน 2562
 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน 2 เมษายน 2562
 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า 4 เมษายน 2562
 การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 27 เมษายน 2562
 เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต] 20 เมษายน 2562
 Work Improvement ปลดล็อค ปัญหา เข้าใจหลักการ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 20 เมษายน 2562
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” ภายใต้โครงการ DTN Business Plan Award 2019
 Thailand Medical Cannabis International Conference Bangkok
 หัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศยอดจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
 เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น40
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved