enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “Mini MBA: Digital Marketing รุ่นที่ 6” วันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2557

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “Mini MBA: Digital Marketing รุ่นที่ 6” วันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2557

วันที่ : 1, 8, 15, 22 ก.พ. และ 1 มี.ค.

รายละเอียด :

การตลาดออนไลน์เป็นเรื่องที่ต้องรู้จริง ไม่ใช่แค่รู้
เรียนรู้จับเทรนด์ ทำให้เป็น ก่อนตกม้าตาย กับ
9 สุดยอด*รูชั้นนำของเมืองไทย
10 หัวข้อเข้มข้น
5 วันเต็มของการอบรม

กรุงเทพธุรกิจแนะนำหลักสูตร “Mini MBA: Digital Marketing รุ่นที่ 6”
วันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2557

เนื้อหา
1 กุมภาพันธ์
Class Introduction: The Big Picture and its Components โดยดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 แนะนำเนื้อหาและภาพรวมของหลักสูตร
Module 1: Principal Techniques for Digital Marketing: The Vital Mechanism for Effective Website and
E- Commerce โดยคุณธนานันท์ อรุณรักษ์ติชัย จาก ToHome.com
 การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 การเลือกใช้ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บ
 การเลือกใช้ชื่อโดเมนและโฮสติ้ง
 แนวทางการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าชมเว็บ
 การเลือกเนื้อหาและฟังก์ชั่นในเว็บให้เหมาะสมกับผู้เข้าชมเว็บ
 การปรับเว็บให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
 การใช้เว็บเพื่อตอบสนองกับกลยุทธ์การตลาดแบบต่างๆ
 กรณีศึกษาของเว็บที่หลากหลาย
Module 2: Proficient Planning for Search Strategies: Search Engine Optimization and Marketing for
Business Success โดยคุณบุรินทร์ เกล็ดมณี จาก Ready Planet
 คีย์เวิร์ด: การวิเคราะห์ เลือกใช้ จัดลำดับความสำคัญ และจัดวาง
 กลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างลิงค์
 วิเคราะห์กลยุทธ์ในการทำ SEO สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ
 การวางแผนการโฆษณาออนไลน์ และการประเมินงบประมาณ
 กลยุทธ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้างโฆษณาออนไลน์
 รูปแบบของการโฆษณา: Text Only, Display Network, Remarketing และอื่นๆ
 กลยุทธ์ต่างๆ ในการโฆษณา และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณา
 การปรับเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเพจให้เหมาะสมกับแคมเปญโฆษณา
 การประเมินประสิทธิภาพในการโฆษณาผ่าน Search Engine

8 กุมภาพันธ์
Module 3: The Rise of Video Marketing: How to Maximize its Enormous Potential
โดยคุณอดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต จาก Index Creative Online
 ทำไมถึงต้องใช้การตลาดผ่านวิดีโอ / ธุรกิจที่เหมาะกับการตลาดแบบนี้
 สิ่งสำคัญที่ควรอยู่ในวิดีโอ รูปแบบและลักษณะของวิดีโอที่ดี
 แนวทางการใช้วิดีโอออนไลน์ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การตลาด
 การเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่วิดีโอ
 การโฆษณาผ่านวิดีโอ ทั้งแบบ pre-roll, mid-roll, post-roll
 การประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณาบนวิดีโอ
Module 4: Reaching a New Height on a More Active Plateau: Social Media Marketing for Business
โดยคุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ จาก JM Cuisine
 ประเภทของสังคมออนไลน์พร้อมข้อดีข้อเสียและประโยชน์ทางการตลาด
 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน
 การออกแบบสังคมออนไลน์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์การตลาด
 การใช้สังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
 นโยบายจัดการความคิดเห็นของลูกค้าผ่านสังคมออนไลน์
 กลยุทธ์การใช้สังคมออนไลน์ในการการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด การบริการลูกค้า และอื่นๆ
 แนวทางการสร้างหรือจัดซื้อเนื้อหาในสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 กลยุทธ์โฆษณาทางสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง Brand Awareness และการส่งเสริมการขาย
 การประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณาทางสังคมออนไลน์

15 กุมภาพันธ์
Module 5: Essential Steps for a Cost-Effective Campaign: Digital Marketing Analysis and Return on
Investment โดยคุณธนานันท์ อรุณรักษ์ติชัย จาก ToHome.com
 ทำความเข้าใจสื่อออนไลน์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายของแต่ละสื่อ
 กลยุทธ์และเครื่องมือเก็บค่าการใช้งานของผู้ใช้ในแต่ละแผนการตลาด
 มาตรวัดต่างๆ ที่ได้จากการเฝ้าเก็บค่าการใช้งานสื่อออนไลน์ของผู้ใช้
 ความหมายและประโยชน์ของมาตรวัดทั้งหลาย
 การประเมินผู้ชมสื่อ จำนวน แนวโน้มการเติบโต และ Conversion
 การวิเคราะห์ค่าวัดทั้งหลายในแต่ละช่องทาง และขั้นตอนการตลาด
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์ ด้วยข้อมูลที่วัดได้จากแต่ละสื่อ
 ผลกระทบของพฤติกรรมผู้ใช้ที่มีต่อเป้าหมายและการตัดสินใจทางธุรกิจ
 การประเมินประสิทธิภาพและการคำนวณ ROI ของแต่ละแคมเปญการตลาด
Module 6: Online Reputation Management: The Complete Solution for Complaint and Brand Building
โดยคุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ จาก Pantip.com
 กลยุทธ์และเครื่องมือในการตรวจตรา (Listening) สื่อออนไลน์
 นโยบายตอบสนองต่อข้อความออนไลน์รูปแบบต่างๆ (Feedback Policy)
 แนวทางในการนำเสนอข้อความตอบสนองแต่ละประเภท
 ความสำคัญของความโปร่งใสในการทำงาน การขาย หรือกระบวนการใดๆ
 กลยุทธ์และขั้นตอนการวางแผนเพื่อตอบสนองต่อจุดวิกฤต
 การประเมินลำดับความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์
 การสร้างทีมงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ
 การวัดประสิทธิภาพของแผนการตอบสนอง
 ภาพลั

ค่าใช้จ่าย : 39,900 บาท

ใบสมัคร : http://www.nation-education.com/enews/DigitalMarketing6-Feb1/Outline.pdf

ลงประกาศเมื่อ : 2014-01-03

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 9
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 - (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Joomla Advanced 2018
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce 2018 - (รอบ 8)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2561 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
 คอร์ส ตึกแถวเงินล้าน กับ โค้ชเทอร์โบ
 สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance ไฟแนนซ์การเงิน ” เรียนรู้กลยุทธ์วิธีการสร้างทรัพย์สิน"
 รวยข้ามชาติ เป็นนักอสังหาฯอินเตอร์ ในยุคการลงทุน ที่ไร้พรมแดน
 "เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า" เปิดคัมภีร์เศรษฐีจากการให้เช่า เปลี่ยนทรัพย์ “ไร้ค่า” สู่ธุรก
 คอร์สสร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”
 ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
 หลักสูตร การสร้างความผูกพันใจของพนักงาน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเติบโต ให้องค์กร อ.ชญารัศมิ์
 ยืนยัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (17 ต.ค. 61) ดร.สันติชัย
 ยืนยัน Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (25 ต.ค. 61) อ.ประกาศิต
 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 (18 ต.ต. 61) อ.ประภาภรณ์
 ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y (17 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (1 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ
 Crypto Beach Conference Thailand
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 หลักสูตร Digital Marketing
 หัวเว่ยเปิดให้บริการคลาวด์สาธารณะในประเทศไทย
 หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
 หลักสูตร Network Administrator Over all Basic คลิกเลย
 คอร์สอบรมทำเว็บ Wordpress - เปิดรับสมัครรอบ 10 (17 - 18 ตุลาคม 2561)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved