enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรม The Future Marketing Program # 2 (การตลาดแห่งอนาคต รุ่น 2)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรม The Future Marketing Program # 2 (การตลาดแห่งอนาคต รุ่น 2)

วันที่ : วันที่ 15 – 29 มีนาคม 2557

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
การบริหารการตลาดภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ด้านการตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่งทางการตลาด และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี การพัฒนาและการสร้างสรรค์ให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการเตรียมตัวและการพยากรณ์อนาคตของกลยุทธ์การตลาดให้พร้อมกับกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางจากพฤติกรรมของผู้บริโภค การแข่งขันทางการตลาด และช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวคิดในการเตรียมปรับแนวทางการตลาดขององค์กร
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปรับกลยุทธ์การตลาดในอนาคต และสามารถทำตลาดอย่างไรให้ยั่งยืนในระยะยาว

เนื้อหาการอบรม/โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในยุคปัจจุบันและการปรับตัวพร้อมรับการตลาดในอนาคต รวมทั้งสิ้น 8 วิชา 27 *โมง ดังนี้

1.Modern Marketing Principles (6 *โมง)
2.Effective Marketing Planning (3 *โมง)
3.The New Way of Branding (3 *โมง)
4.Marketing Trends in the Next Century (3 *โมง)
5.Online Marketing : Trend & Strategy (3 *โมง)
6. Innovation for Future Marketing (3 *โมง)
7.Marketing Communication Strategy (3 *โมง)
8.Marketing Research & Insight (3 *โมง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

บรรยายโดย ท่านคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น
1. อาจารย์ปรัชญา เตียวเจริญ (อาจารย์ประจำวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2. คุณวิกรานต์ มงคลจันทร์ (Senior Marketing Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))
3. คุณดลชัย บุณยะรัตเวช (Chairman บริษัท เดนท์สุ พลัส จำกัด)
4. คุณณฤดี คริสธานินทร์ (กรรมการบริหาร บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
5. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ (นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย)
6. คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล (Seinor Vice President บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน))
7. ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
8. คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข (Group Head and Partner บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด)

ค่าธรรมเนียมการอบรม
15,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ)

ระยะเวลาการอบรม
อบรมทุกวันอังคาร , พฤหัส เวลา 18.00-21.00น. และเสาร์ 9.00-16.00น. ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 27 *โมง
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตาม*โมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาที่กำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การรับใบวุฒิบัตรจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tel: 02-5309781
Fax: 02-5309782
E-mail: swucascenter@gmail.com


ค่าใช้จ่าย : 15900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2014-02-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ มืออาชีพด้วยมาเจนโต้ (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์ส Joomla Advanced 2019 ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง (รอบ 10)
 หลักสูตร กันยายน : Facebook Marketing 2019 เฟสบุ๊คเพจสำหรับนักการตลาด (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น (รอบ 9)
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร กันยายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 9)
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์สอบรม YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด
 หลักสูตร สิงหาคม : คอร์ส Facebook Page for Marketing 2019 - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ‘พิม’ ควง ‘ภูมิ’ เปิดเคล็ดลับความแซ่บวัย 40+ ประชันความสวย-หล่อกับลูกทีม #TeamSonia
 หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence
 หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
 หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
 หลักสูตร...Service Mind and Service Excellence (18 ต.ค.62)
 หลักสูตร...พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptions Skills) (17 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักบริการ..รอบทิศทาง
 หลักสูตร...Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (15 ต.ค.62)
 หลักสูตร...การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย (11 ต.ค.62)
 หลักสูตร...สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ ประสบความสำเร็จ (10 ก.ย.62)
 หลักสูตร...การคิดเชิงกลยุทธ์เชิงการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค 4.0 (2 ต.ค.62)
 หลักสูตร...นักประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 ต.ค.62)
 หลักสูตร...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (25 ก.ย.62)
 หลักสูตร...First Step Salesperson (23 ก.ย.62)
 หลักสูตร...Professional Customer Service (19 ก.ย.62)
 หลักสูตร...ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (18 ก.ย.62)
 ซัพพลายเชน – โลจิสติกส์ กับการบริหารระบบปฏิบัติการ 10 ตุลาคม 2562
 TPM (Total Productive Maintenance) 29 ตุลาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 16 ตุลาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved