enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรม The Future Marketing Program # 2 (การตลาดแห่งอนาคต รุ่น 2)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรม The Future Marketing Program # 2 (การตลาดแห่งอนาคต รุ่น 2)

วันที่ : วันที่ 15 – 29 มีนาคม 2557

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
การบริหารการตลาดภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ด้านการตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่งทางการตลาด และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี การพัฒนาและการสร้างสรรค์ให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการเตรียมตัวและการพยากรณ์อนาคตของกลยุทธ์การตลาดให้พร้อมกับกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางจากพฤติกรรมของผู้บริโภค การแข่งขันทางการตลาด และช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวคิดในการเตรียมปรับแนวทางการตลาดขององค์กร
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปรับกลยุทธ์การตลาดในอนาคต และสามารถทำตลาดอย่างไรให้ยั่งยืนในระยะยาว

เนื้อหาการอบรม/โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในยุคปัจจุบันและการปรับตัวพร้อมรับการตลาดในอนาคต รวมทั้งสิ้น 8 วิชา 27 *โมง ดังนี้

1.Modern Marketing Principles (6 *โมง)
2.Effective Marketing Planning (3 *โมง)
3.The New Way of Branding (3 *โมง)
4.Marketing Trends in the Next Century (3 *โมง)
5.Online Marketing : Trend & Strategy (3 *โมง)
6. Innovation for Future Marketing (3 *โมง)
7.Marketing Communication Strategy (3 *โมง)
8.Marketing Research & Insight (3 *โมง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

บรรยายโดย ท่านคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น
1. อาจารย์ปรัชญา เตียวเจริญ (อาจารย์ประจำวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
2. คุณวิกรานต์ มงคลจันทร์ (Senior Marketing Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))
3. คุณดลชัย บุณยะรัตเวช (Chairman บริษัท เดนท์สุ พลัส จำกัด)
4. คุณณฤดี คริสธานินทร์ (กรรมการบริหาร บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
5. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ (นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย)
6. คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล (Seinor Vice President บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน))
7. ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
8. คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข (Group Head and Partner บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด)

ค่าธรรมเนียมการอบรม
15,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ)

ระยะเวลาการอบรม
อบรมทุกวันอังคาร , พฤหัส เวลา 18.00-21.00น. และเสาร์ 9.00-16.00น. ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 27 *โมง
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตาม*โมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาที่กำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การรับใบวุฒิบัตรจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tel: 02-5309781
Fax: 02-5309782
E-mail: swucascenter@gmail.com


ค่าใช้จ่าย : 15900 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2014-02-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 6)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตร กระบวนการนำเข้า - ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 หลักสูตรการประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม
 ลงทะเบียนหลักสูตร "การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง" ฟรี!!
 “สร้างแต้มต่อธุรกิจ ด้วยสูตรลับการตลาดและโลจิสติกส์”
 ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 มอบเงินบริจาค 1.32 ล้านบาทแก่ศิริราชมูลนิธิ
 How to Achieve a Balanced Diet for Daily Nutrition
 อิ่มท้องพร้อมสุขภาพดีได้ทุกวัน ด้วยมื้ออาหารโภชนาการที่สมดุล
  Herbalife Nutrition Reveals that 97% of Thais Strive for Healthier Breakfasts; But Decisions Are Ba
 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยคนไทยร้อยละ 97 อยากทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น แต่ตัดสินใจเลือกควา
 22 มิถุนายน 2562...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Man
 21 มิถุนายน 2562...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 21 มิถุนายน 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
 21 มิถุนายน 2562...ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0
 21 มิถุนายน 2562...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 20 มิถุนายน 2562...Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
 20 มิถุนายน 2562...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”
 19 มิถุนายน 2562...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
 รีเบทแมงโก้ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 2 ปี
 สัมนาฟรี สร้างเศรษฐีเงินล้านกับนวัตกรรมแฟรนไชส์ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร​
 โครงการ Seeds for the Future 2019 หนุนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved