enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน

บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียด :
บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด จัดอบรมสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี

หลักสูตรประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน

หลาย ๆ องค์กรเข้าใจว่ารายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานถ้ากำหนดอยู่ในกฎระเบียบบริษัทเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้ว ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายได้หากศึกษาให้ดี ถึงแม้ท่านระบุในกฎระเบียบบริษัทแล้วกฎหมายภาษีอากรก็ไม่ถือเป็นรายจ่าย และที่สำคัญผู้ประกอบการรวมทั้งฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายบุคคลยังไม่เข้าใจคำว่า ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงานเกี่ยวข้องกับรายจ่ายพนักงานอย่างไร อีกทั้งการทำงานฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลต่างฝ่ายต่างทำงานตามหน้าที่ของตนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงาน หรือไม่สามารถตรวจสอบยันยอดกันได้

หลักสูตรประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงานจะช่วยทำให้ทราบว่ารายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานรายการใดบ้างถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ และรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานรายการใดบ้างถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน รายการใดบ้างไม่ถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน ทั้งนี้เพราะหลักสูตรนี้จะมีคำสั่งข้อหารือสรรพากรเป็นตัวกำหนดให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักภาษีอากร ซึ่งผู้ประกอบการ ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบัญชี จะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันว่าถึงแม้รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานจะมีระเบียบ บริษัทเป็นลายลักษณ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะถือเป็นรายจ่ายได้ทุกตัว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบัญชีต้องมีความรู้ที่ตรงกันไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างทำ ที่สำคัญต้องศึกษาว่ารายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานใดบ้างที่ทำไม่ถูกต้อง จะรอสรรพากรประเมินแล้วจึงมาแก้ไขคงไม่ทันการณ์ สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงวิธีการคำนวณประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงานเพื่อสามารถนำส่งภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

1. มาตรา 42 เงินได้พึงประเมินประเภทให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
2. ตารางการคำนวณเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลที่บริษัทหักเป็นรายจ่ายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
3. เทคนิคการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน

วิทยากร

อาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

1.ผู้บริหาร
2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3.พนักงานบัญชี
4.ผู้ที่สนใจ

วันที่และเวลา

16 พฤศจิกายน 2558

ค่าลงทะเบียน

5,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

สำหรับท่านที่สมัครและโอนเงินค่าอบรม
ภายในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
-ฟรีแบบทดสอบความรู้ด้านบัญชี (Online) 10 หลักสูตร 5 Account (1 Account/1 ครั้ง) นาน 3 เดือน (ธ.ค. 2558-ก.พ. 2559)
-ฟรีค่าสมาชิก (Basic) 1,500 บาท/1 ปี หรือ มา 3 จ่าย 2 (ภายในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เท่านั้น)
-พิเศษ! สำหรับสมาชิก รับฟรี สื่อการสอน (Online) หลักสูตรประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน (ธ.ค. 2558-ก.พ. 2559) 1 Account เก็บ*โมง CPD อื่น ๆ 7.30 ชม.

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.cpta.co.th/webcpta/index.php/th/public-training/24-pub-benefits

สอบถามรายละเอียด (CONTACT) :

คุณรินรดา โทร.02-222-4772 ต่อ 187
มือถือ 081-353-3866
อีเมล์ : info_cpta@wpp.co.th
เว็บไซต์ : www.cpta.co.th

ค่าใช้จ่าย : 5,000 บาท

ใบสมัคร : http://www.cpta.co.th/webcpta/index.php/th/public-training/24-pub-benefits

ลงประกาศเมื่อ : 2015-10-15

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์ส WordPress 2562 สร้างเว็บสมัยใหม่ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 หลักสูตรสิงหาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento 2 (รอบ 8)
 หลักสูตรกรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla 2562 (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 - (เปิดรับสมัครรอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 7)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce (เรียนวันเสาร์)
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (สอนด้วยเวอร์ชั่น 5)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บ Joomla for Beginner 2019 (สอนด้วยเวอร์ชั่น 3.9)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การวางแผนโครงการพัฒนาโครงการ ก่อนลงทุน
 Asia Fitness Conference 2019 งานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายระดับโลกที่ Fitness Pro
 3 เซเลบสุดฮอตร่วมประชันความเร็วที่การแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok Bank CycleFest 2019”
 23 กรกฎาคม 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเก
 23 กรกฎาคม 2562...การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for non-HR)
 23 กรกฎาคม 2562...เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบ ISO 9001:2015
 22 กรกฎาคม 2562...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงิน และบัญชีเพื่อการบริหาร สำหรับผู้บริห
 20 กรกฎาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
 19 กรกฏาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business) (กรกฎาคม 2562)
 Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติสูตรลัดงานบัญชี รุ่นที่ 15
 ทำธุรกิจโฮสเทลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 ภาษีกับการลงทุนอสังหาฯ
 ศึกษาวิธีปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 การบริหารตลาดนัด-ตลาดสด
 [!SPAM]หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
 เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนายหน้ามือใหม่
 เทคนิคการปิดการขาย แบบมืออาชีพ
 [!SPAM]Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (12 ก.ค. 62) อ.ประเสริฐ
 เตรียมพร้อมสู่ ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 สิงหาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved