enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
อบรมหลักสูตร การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

อบรมหลักสูตร การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

วันที่ : 22 เมษายน 2559

รายละเอียด :
การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking

หลักการและเหตุผล
ศิลปะการพูดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารในทุกระดับชั้น เป็นสิ่งสำคัญที่มักถูกใช้อยู่เสมอ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อที่ชุมชน การพูดเพื่อนำเสนองาน ศิลปะการพูดเพื่อจูงใจผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา แม้กระทั้งการพูดในโอกาสต่างๆ ในการเข้าสังคม การพูดจะทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม การฝึกฝน และการมีผู้แนะนำ (Coach) ที่จะทำให้ท่านได้รับการพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น หากนักบริหารเป็นผู้ที่มีศิลปะในการพูดอย่างมีชั้นเชิงแล้ว ย่อมส่งเสริมให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่โดดเด่นยิ่งกว่าผู้อื่น และเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเจริญก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การงานและเสริมสร้างองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง
หลักสูตร “ Public Speaking การพูดในที่สาธารณะ ” เป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจในการพูดในที่ชุมนุมชน โดยการเอาชนะความประหม่า มีการพูดอย่างมั่นใจในการสื่อสารกับผู้ฟัง ด้วยบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อถือ สง่างาม วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังได้ถูกต้อง โดยการสร้างสุนทรพจน์ที่สร้างความตื่นตัว ชวนติดตาม และประทับใจแก่ผู้ฟัง ทั้งให้ผู้ฟังจดจำสาระเนื้อหาที่สำคัญและนำไปใช้ได้ ฝึกการใช้ภาษากายในการสื่อความหมายที่สัมพันธ์กับเนื้อหา เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ่งแก่ผู้ฟัง ฝึกการใช้คุณภาพของเสียงที่ชวนแก่การติดตาม และสร้างบรรยากาศในการประชุม เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอทั้งผลงาน โครงการ แก่ที่ประชุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการใช้ภาพประกอบเข้าถึงการประชุมในรูปแบบต่างๆ สามารถควบคุม ดูแลสร้างความสัมพันธ์ในการประชุมแต่ละครั้งให้ราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญสูงสุดคือสามารถนำเสนอความคิดรวบยอดของตนเองในการแสดงวิสัยทัศน์ ในวาระและโอกาสต่างๆหรือการเข้ารับตำแหน่งสำคัญ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงเรื่องพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความหมายและขั้นตอนในการเตรียมการพูดเพื่อการนำเสนอในที่สาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสในการฝึกทักษะในการพูดในที่สาธารณะอย่างเชี่ยวชาญ


เนื้อหา
1. องค์ประกอบแห่งการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อการพูดในที่สาธารณะ
2. พัฒนาเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ
3. การพัฒนาบุคลิกภาพเมื่อนำเสนอด้วยการพูด
4. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพูดในที่สาธารณะ
5. การพูดเพื่อการเอาชนะความประหม่า
6. การจัดลำดับขั้นตอนของการพูด
7. การใช้ภาษากาย และน้ำเสียง ประกอบการพูด
8. การพูดเพื่อการนำเสนอ (Presentation)
9. การพูดเพื่อการประชุมที่สัมฤทธิ์ผล
10. การพูดเพื่อการแสดงวิสัยทัศน์


รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา
1 วัน

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทร: 086-356-1539, 038-603458-9
Email: info@softlogiccenter.com
Website: http://www.softlogiccenter.com
*ปรึกษาเราได้ทุกหลักสูตร ทั้ง In-House Training และ Public Training
เรามีครบทุกหลักสูตรตามความต้องการ

ค่าใช้จ่าย : 2900 บาท

ใบสมัคร : http://www.softlogiccenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2016-03-02

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สจูมล่าขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 (ฟรี) ค่ายเยาวชนหญิงกับการพัฒนาปัญญา
 Business Set-up
 26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
 25 มกราคม 2562...ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล
 25 มกราคม 2562...Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
 24 มกราคม 2562...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen 26 กุมภาพันธ์ 2562
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 13 กุมภาพันธ์ 2562
 การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 8 กุมภาพันธ์ 2562
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 12 กุมภาพันธ์ 2562
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า Service to Win Customer’ s Mind
  23 มกราคม 2562...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
 23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement)
 23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved