enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
อบรมหลักสูตร การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

อบรมหลักสูตร การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

วันที่ : 22 เมษายน 2559

รายละเอียด :
การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking

หลักการและเหตุผล
ศิลปะการพูดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารในทุกระดับชั้น เป็นสิ่งสำคัญที่มักถูกใช้อยู่เสมอ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อที่ชุมชน การพูดเพื่อนำเสนองาน ศิลปะการพูดเพื่อจูงใจผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา แม้กระทั้งการพูดในโอกาสต่างๆ ในการเข้าสังคม การพูดจะทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม การฝึกฝน และการมีผู้แนะนำ (Coach) ที่จะทำให้ท่านได้รับการพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น หากนักบริหารเป็นผู้ที่มีศิลปะในการพูดอย่างมีชั้นเชิงแล้ว ย่อมส่งเสริมให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่โดดเด่นยิ่งกว่าผู้อื่น และเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเจริญก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การงานและเสริมสร้างองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง
หลักสูตร “ Public Speaking การพูดในที่สาธารณะ ” เป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจในการพูดในที่ชุมนุมชน โดยการเอาชนะความประหม่า มีการพูดอย่างมั่นใจในการสื่อสารกับผู้ฟัง ด้วยบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อถือ สง่างาม วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังได้ถูกต้อง โดยการสร้างสุนทรพจน์ที่สร้างความตื่นตัว ชวนติดตาม และประทับใจแก่ผู้ฟัง ทั้งให้ผู้ฟังจดจำสาระเนื้อหาที่สำคัญและนำไปใช้ได้ ฝึกการใช้ภาษากายในการสื่อความหมายที่สัมพันธ์กับเนื้อหา เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ่งแก่ผู้ฟัง ฝึกการใช้คุณภาพของเสียงที่ชวนแก่การติดตาม และสร้างบรรยากาศในการประชุม เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอทั้งผลงาน โครงการ แก่ที่ประชุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการใช้ภาพประกอบเข้าถึงการประชุมในรูปแบบต่างๆ สามารถควบคุม ดูแลสร้างความสัมพันธ์ในการประชุมแต่ละครั้งให้ราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญสูงสุดคือสามารถนำเสนอความคิดรวบยอดของตนเองในการแสดงวิสัยทัศน์ ในวาระและโอกาสต่างๆหรือการเข้ารับตำแหน่งสำคัญ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงเรื่องพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความหมายและขั้นตอนในการเตรียมการพูดเพื่อการนำเสนอในที่สาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสในการฝึกทักษะในการพูดในที่สาธารณะอย่างเชี่ยวชาญ


เนื้อหา
1. องค์ประกอบแห่งการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อการพูดในที่สาธารณะ
2. พัฒนาเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ
3. การพัฒนาบุคลิกภาพเมื่อนำเสนอด้วยการพูด
4. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพูดในที่สาธารณะ
5. การพูดเพื่อการเอาชนะความประหม่า
6. การจัดลำดับขั้นตอนของการพูด
7. การใช้ภาษากาย และน้ำเสียง ประกอบการพูด
8. การพูดเพื่อการนำเสนอ (Presentation)
9. การพูดเพื่อการประชุมที่สัมฤทธิ์ผล
10. การพูดเพื่อการแสดงวิสัยทัศน์


รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา
1 วัน

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทร: 086-356-1539, 038-603458-9
Email: info@softlogiccenter.com
Website: http://www.softlogiccenter.com
*ปรึกษาเราได้ทุกหลักสูตร ทั้ง In-House Training และ Public Training
เรามีครบทุกหลักสูตรตามความต้องการ

ค่าใช้จ่าย : 2900 บาท

ใบสมัคร : http://www.softlogiccenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2016-03-02

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การบริหารงานแบบคล่องตัว (Agile Management)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Factory Automation to Industry 4.0"
 Disruptive Marketing Strategies
 Management Way in Disruptive Innovation Age
 วิทยากร,บรรยาย,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค
 ออกแบบสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่สมดุล ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกช่วงวัย
 ครอสคันทรี ไทรบ์ ออบสตาเคิล เรซ 2019 ชวนผู้กล้ามาร่วมทดสอบความแกร่งในสนามแข่งสุดท้าทาย
 โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior)
 30 เมษายน 2562...บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า
 29 เมษายน 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ
 27 เมษายน 2562...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ
 26 เมษายน 2562...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 26 เมษายน 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
 26 เมษายน 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
 25 เมษายน 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบา
 25 เมษายน 2562...ยกระดับการบริการด้านเทคนิค (Uplifting Technical Service)
 24 เมษายน 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 24 เมษายน 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
 หลักสูตรอบรม Network Firewall and Security Engineer level 1 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)
 KPIs in Warehouse and Distribution : การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved