enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
อบรมหลักสูตร การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

อบรมหลักสูตร การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

วันที่ : 22 เมษายน 2559

รายละเอียด :
การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking

หลักการและเหตุผล
ศิลปะการพูดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารในทุกระดับชั้น เป็นสิ่งสำคัญที่มักถูกใช้อยู่เสมอ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อที่ชุมชน การพูดเพื่อนำเสนองาน ศิลปะการพูดเพื่อจูงใจผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา แม้กระทั้งการพูดในโอกาสต่างๆ ในการเข้าสังคม การพูดจะทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม การฝึกฝน และการมีผู้แนะนำ (Coach) ที่จะทำให้ท่านได้รับการพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น หากนักบริหารเป็นผู้ที่มีศิลปะในการพูดอย่างมีชั้นเชิงแล้ว ย่อมส่งเสริมให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่โดดเด่นยิ่งกว่าผู้อื่น และเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเจริญก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การงานและเสริมสร้างองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง
หลักสูตร “ Public Speaking การพูดในที่สาธารณะ ” เป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจในการพูดในที่ชุมนุมชน โดยการเอาชนะความประหม่า มีการพูดอย่างมั่นใจในการสื่อสารกับผู้ฟัง ด้วยบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อถือ สง่างาม วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังได้ถูกต้อง โดยการสร้างสุนทรพจน์ที่สร้างความตื่นตัว ชวนติดตาม และประทับใจแก่ผู้ฟัง ทั้งให้ผู้ฟังจดจำสาระเนื้อหาที่สำคัญและนำไปใช้ได้ ฝึกการใช้ภาษากายในการสื่อความหมายที่สัมพันธ์กับเนื้อหา เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ่งแก่ผู้ฟัง ฝึกการใช้คุณภาพของเสียงที่ชวนแก่การติดตาม และสร้างบรรยากาศในการประชุม เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอทั้งผลงาน โครงการ แก่ที่ประชุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการใช้ภาพประกอบเข้าถึงการประชุมในรูปแบบต่างๆ สามารถควบคุม ดูแลสร้างความสัมพันธ์ในการประชุมแต่ละครั้งให้ราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญสูงสุดคือสามารถนำเสนอความคิดรวบยอดของตนเองในการแสดงวิสัยทัศน์ ในวาระและโอกาสต่างๆหรือการเข้ารับตำแหน่งสำคัญ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงเรื่องพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความหมายและขั้นตอนในการเตรียมการพูดเพื่อการนำเสนอในที่สาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสในการฝึกทักษะในการพูดในที่สาธารณะอย่างเชี่ยวชาญ


เนื้อหา
1. องค์ประกอบแห่งการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อการพูดในที่สาธารณะ
2. พัฒนาเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ
3. การพัฒนาบุคลิกภาพเมื่อนำเสนอด้วยการพูด
4. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพูดในที่สาธารณะ
5. การพูดเพื่อการเอาชนะความประหม่า
6. การจัดลำดับขั้นตอนของการพูด
7. การใช้ภาษากาย และน้ำเสียง ประกอบการพูด
8. การพูดเพื่อการนำเสนอ (Presentation)
9. การพูดเพื่อการประชุมที่สัมฤทธิ์ผล
10. การพูดเพื่อการแสดงวิสัยทัศน์


รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา
1 วัน

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทร: 086-356-1539, 038-603458-9
Email: info@softlogiccenter.com
Website: http://www.softlogiccenter.com
*ปรึกษาเราได้ทุกหลักสูตร ทั้ง In-House Training และ Public Training
เรามีครบทุกหลักสูตรตามความต้องการ

ค่าใช้จ่าย : 2900 บาท

ใบสมัคร : http://www.softlogiccenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2016-03-02

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 หลักสูตร วันเสาร์ : คอร์สอบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Wordpress Beginner (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์ส Facebook Marketing (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม Wordpress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม YouTube Marketing สอนสร้างยูทูปการตลาด
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรม Facebook Marketing สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 คอร์ส นักประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี รุ่น6
 สัมมนาฟรี !! "การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สร้างมูลค่าทางธุรกิจ"
 Smart Community Living ในหมู่บ้าน/อาคารชุด: ทำอย่างไร
 “พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ” MEMORY GENIUS CONFERENCE
 “พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ” MEMORY GENIUS CONFERENCE
 23 พฤศจิกายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
 21 พฤศจิกายน 2561...Excel Advanced for Special Functions
  20 พฤศจิกายน 2561...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง
 15 พฤศจิกายน 2561...การวิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือน ประจำปี 2018/19
 15 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
 14 พฤศจิกายน 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
 หลักสูตร Coaching Mentor
 หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior)
 หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
 หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารวยด้วย การซื้อ-ขายสินค้าผ่าน ebay.com เผยเทคนิคสร้างรายได้หลักล้านต่อเดื
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา การสร้างธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศผ่านเว็บเถาเป่า Taobao.
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ขายของออนไลน์ ไปทั่วโลก ผ่านบนเว็บอาเมซอน (Amazon.com) ฟรี !! (รับจำนวนจำก
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา ชี้ช่องรวย กับ ธุรกิจค้าส่ง ผ่านเว็ปไซต์ อาลีบาบา Alibaba.com
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved