enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ : 6 เมษายน 2559

รายละเอียด :
การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล
คุณภาพของการทำงานขึ้นอยู่กับทัศนคติ (Attitude) ของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า งานที่ต้องประสานงานกับผู้คนจำนวนมาก หรือแม้จะเป็นงานในกระบวนการผลิต เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติที่ดีต่องานนั้น จะทำงานด้วยความรักและชอบในงานที่ทำการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีความสุข ทำงานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ ผลที่ได้รับก็คืองานจะออกมามีประสิทธิภาพ สร้างความพอใจให้กับลูกค้า หรือได้ผลผลิตตามที่ต้องการ และจะส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในเป้าหมาย และกล้าตัดสินใจในงานของตัวเองมากขึ้น
ดังนั้นหากองค์กรใดต้องการประสบความสำเร็จ มีเคล็ดลับประการหนึ่งนั่นคือจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและเน้นเรื่องของคน การเพิ่มประสิทธิภาพของคนที่ได้ผลเห็นดีที่สุดก็คือ การส่งเสริมและปรับทัศนคติที่ดีของคนในองค์กร เพราะความคิดเป็นพื้นฐานการกระทำทุกอย่างนั่นเอง เมื่อองค์กรของท่านมีคนที่คิดดี คิดบวกมากเท่าไร พฤติกรรมการตอบสนอง การเอาใจใส่งานย่อมออกมาดี การทำงานย่อมดีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน การเพิ่มคุณภาพ การพัฒนางาน การต่อสู้มุ่งมั่นในการทำงาน การสร้างความเชื่อนั้นจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้ถูกต้องได้
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร และสามารทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอันมีผลในการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริง เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหา
• คุณมีทัศนคติอย่างไรกับตัวเอง
• สำรวจตัวเองในเรื่องของทัศนคติ
• หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของเรา อุปสรรคที่มาขวางกั้นไม่ให้เราได้รับสิ่งที่เราต้องการ
• ทัศนคติเลือกได้ ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดของเรา
• เปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิต
• การปรับเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติของเรา งานของเรา เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้า และตัวเรา
• วงจรพฤติกรรม
• ภาพรวม "เป้าหมายในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน" และ "บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน"
• เป้าหมายและความสำเร็จในการทำงานของบุคคล
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ต่อบริษัท
• เทคนิค (วิธีคิด) การทำงานอย่างมีความสุข

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา
1 วัน

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทร: 086-356-1539, 038-603458-9
Email: info@softlogiccenter.com
Website: http://www.softlogiccenter.com
*ปรึกษาเราได้ทุกหลักสูตร ทั้ง In-House Training และ Public Training
เรามีครบทุกหลักสูตรตามความต้องการ

ค่าใช้จ่าย : 2900 บาท

ใบสมัคร : http://www.softlogiccenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2016-03-02

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562 - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม Joomla Advanced 2019 จุมลาขั้นสูง 6 มิติ - (รอบ 3)
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 - (รอบ 3)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การบริหารงานแบบคล่องตัว (Agile Management)
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Factory Automation to Industry 4.0"
 Disruptive Marketing Strategies
 Management Way in Disruptive Innovation Age
 วิทยากร,บรรยาย,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค
 ออกแบบสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่สมดุล ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกช่วงวัย
 ครอสคันทรี ไทรบ์ ออบสตาเคิล เรซ 2019 ชวนผู้กล้ามาร่วมทดสอบความแกร่งในสนามแข่งสุดท้าทาย
 โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior)
 30 เมษายน 2562...บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย แบบเผชิญหน้าลูกค้า
 29 เมษายน 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ
 27 เมษายน 2562...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ
 26 เมษายน 2562...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 26 เมษายน 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
 26 เมษายน 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
 25 เมษายน 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบา
 25 เมษายน 2562...ยกระดับการบริการด้านเทคนิค (Uplifting Technical Service)
 24 เมษายน 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 24 เมษายน 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
 หลักสูตรอบรม Network Firewall and Security Engineer level 1 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)
 KPIs in Warehouse and Distribution : การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 0
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved