enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ : 6 เมษายน 2559

รายละเอียด :
การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล
คุณภาพของการทำงานขึ้นอยู่กับทัศนคติ (Attitude) ของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า งานที่ต้องประสานงานกับผู้คนจำนวนมาก หรือแม้จะเป็นงานในกระบวนการผลิต เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติที่ดีต่องานนั้น จะทำงานด้วยความรักและชอบในงานที่ทำการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีความสุข ทำงานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ ผลที่ได้รับก็คืองานจะออกมามีประสิทธิภาพ สร้างความพอใจให้กับลูกค้า หรือได้ผลผลิตตามที่ต้องการ และจะส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในเป้าหมาย และกล้าตัดสินใจในงานของตัวเองมากขึ้น
ดังนั้นหากองค์กรใดต้องการประสบความสำเร็จ มีเคล็ดลับประการหนึ่งนั่นคือจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและเน้นเรื่องของคน การเพิ่มประสิทธิภาพของคนที่ได้ผลเห็นดีที่สุดก็คือ การส่งเสริมและปรับทัศนคติที่ดีของคนในองค์กร เพราะความคิดเป็นพื้นฐานการกระทำทุกอย่างนั่นเอง เมื่อองค์กรของท่านมีคนที่คิดดี คิดบวกมากเท่าไร พฤติกรรมการตอบสนอง การเอาใจใส่งานย่อมออกมาดี การทำงานย่อมดีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน การเพิ่มคุณภาพ การพัฒนางาน การต่อสู้มุ่งมั่นในการทำงาน การสร้างความเชื่อนั้นจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้ถูกต้องได้
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร และสามารทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอันมีผลในการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริง เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหา
• คุณมีทัศนคติอย่างไรกับตัวเอง
• สำรวจตัวเองในเรื่องของทัศนคติ
• หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของเรา อุปสรรคที่มาขวางกั้นไม่ให้เราได้รับสิ่งที่เราต้องการ
• ทัศนคติเลือกได้ ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดของเรา
• เปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิต
• การปรับเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติของเรา งานของเรา เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้า และตัวเรา
• วงจรพฤติกรรม
• ภาพรวม "เป้าหมายในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน" และ "บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน"
• เป้าหมายและความสำเร็จในการทำงานของบุคคล
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ต่อบริษัท
• เทคนิค (วิธีคิด) การทำงานอย่างมีความสุข

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา
1 วัน

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทร: 086-356-1539, 038-603458-9
Email: info@softlogiccenter.com
Website: http://www.softlogiccenter.com
*ปรึกษาเราได้ทุกหลักสูตร ทั้ง In-House Training และ Public Training
เรามีครบทุกหลักสูตรตามความต้องการ

ค่าใช้จ่าย : 2900 บาท

ใบสมัคร : http://www.softlogiccenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2016-03-02

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 หลักสูตร วันเสาร์ : คอร์สอบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤศจิกายน : สร้างเว็บ Wordpress Beginner (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์ส Facebook Marketing (2 รอบสุดท้าย ปี 2018)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2018 (รอบ 11)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม Wordpress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 หลักสูตร พฤศจิกายน : คอร์สอบรม YouTube Marketing สอนสร้างยูทูปการตลาด
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรม Facebook Marketing สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 10)
 หลักสูตร ตุลาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพด้วย Magento
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 คอร์ส นักประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี รุ่น6
 สัมมนาฟรี !! "การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สร้างมูลค่าทางธุรกิจ"
 Smart Community Living ในหมู่บ้าน/อาคารชุด: ทำอย่างไร
 “พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ” MEMORY GENIUS CONFERENCE
 “พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ” MEMORY GENIUS CONFERENCE
 23 พฤศจิกายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
 21 พฤศจิกายน 2561...Excel Advanced for Special Functions
  20 พฤศจิกายน 2561...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง
 15 พฤศจิกายน 2561...การวิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือน ประจำปี 2018/19
 15 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
 14 พฤศจิกายน 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
 หลักสูตร Coaching Mentor
 หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior)
 หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
 หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนารวยด้วย การซื้อ-ขายสินค้าผ่าน ebay.com เผยเทคนิคสร้างรายได้หลักล้านต่อเดื
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา การสร้างธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศผ่านเว็บเถาเป่า Taobao.
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ขายของออนไลน์ ไปทั่วโลก ผ่านบนเว็บอาเมซอน (Amazon.com) ฟรี !! (รับจำนวนจำก
 ฟรี!ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา ชี้ช่องรวย กับ ธุรกิจค้าส่ง ผ่านเว็ปไซต์ อาลีบาบา Alibaba.com
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved