enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ : 6 เมษายน 2559

รายละเอียด :
การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล
คุณภาพของการทำงานขึ้นอยู่กับทัศนคติ (Attitude) ของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า งานที่ต้องประสานงานกับผู้คนจำนวนมาก หรือแม้จะเป็นงานในกระบวนการผลิต เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติที่ดีต่องานนั้น จะทำงานด้วยความรักและชอบในงานที่ทำการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีความสุข ทำงานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ ผลที่ได้รับก็คืองานจะออกมามีประสิทธิภาพ สร้างความพอใจให้กับลูกค้า หรือได้ผลผลิตตามที่ต้องการ และจะส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในเป้าหมาย และกล้าตัดสินใจในงานของตัวเองมากขึ้น
ดังนั้นหากองค์กรใดต้องการประสบความสำเร็จ มีเคล็ดลับประการหนึ่งนั่นคือจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและเน้นเรื่องของคน การเพิ่มประสิทธิภาพของคนที่ได้ผลเห็นดีที่สุดก็คือ การส่งเสริมและปรับทัศนคติที่ดีของคนในองค์กร เพราะความคิดเป็นพื้นฐานการกระทำทุกอย่างนั่นเอง เมื่อองค์กรของท่านมีคนที่คิดดี คิดบวกมากเท่าไร พฤติกรรมการตอบสนอง การเอาใจใส่งานย่อมออกมาดี การทำงานย่อมดีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน การเพิ่มคุณภาพ การพัฒนางาน การต่อสู้มุ่งมั่นในการทำงาน การสร้างความเชื่อนั้นจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้ถูกต้องได้
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร และสามารทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอันมีผลในการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแท้จริง เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหา
• คุณมีทัศนคติอย่างไรกับตัวเอง
• สำรวจตัวเองในเรื่องของทัศนคติ
• หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของเรา อุปสรรคที่มาขวางกั้นไม่ให้เราได้รับสิ่งที่เราต้องการ
• ทัศนคติเลือกได้ ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดของเรา
• เปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิต
• การปรับเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติของเรา งานของเรา เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้า และตัวเรา
• วงจรพฤติกรรม
• ภาพรวม "เป้าหมายในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน" และ "บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน"
• เป้าหมายและความสำเร็จในการทำงานของบุคคล
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
• การมี (การสร้าง) ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ต่อบริษัท
• เทคนิค (วิธีคิด) การทำงานอย่างมีความสุข

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา
1 วัน

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทร: 086-356-1539, 038-603458-9
Email: info@softlogiccenter.com
Website: http://www.softlogiccenter.com
*ปรึกษาเราได้ทุกหลักสูตร ทั้ง In-House Training และ Public Training
เรามีครบทุกหลักสูตรตามความต้องการ

ค่าใช้จ่าย : 2900 บาท

ใบสมัคร : http://www.softlogiccenter.com

ลงประกาศเมื่อ : 2016-03-02

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สจูมล่าขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 (ฟรี) ค่ายเยาวชนหญิงกับการพัฒนาปัญญา
 Business Set-up
 26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
 25 มกราคม 2562...ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล
 25 มกราคม 2562...Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
 24 มกราคม 2562...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen 26 กุมภาพันธ์ 2562
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 13 กุมภาพันธ์ 2562
 การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 8 กุมภาพันธ์ 2562
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 12 กุมภาพันธ์ 2562
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า Service to Win Customer’ s Mind
  23 มกราคม 2562...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
 23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement)
 23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved