enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Sales and Services on Phone: Telesales/Telemarketing)

การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Sales and Services on Phone: Telesales/Telemarketing)

วันที่ : In-house

รายละเอียด :
หลายองค์กรได้เร่งให้ความสำคัญกับการขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์ แต่สิ่งที่ลูกค้าพบก็คือ ได้รับการบริการที่ไม่ดี ไม่เต็มใจ ในทางตรงข้าม พนักงานขายมักจะได้รับการปฏิเสธทันทีจากลูกค้าที่เสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม การขายและบริการผ่านโทรศัพท์ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากทั้งแก่ลูกค้าและธุรกิจ ลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้า ขอรับข้อมูล การแจ้งปัญหา หรือสอบถามบริการได้ทุกเวลา ในขณะเดียวกันธุรกิจก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเวลา ผู้ขายและให้บริการทางโทรศัพท์จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ปรับปรุงไหวพริบในการรับมือลูกค้า ฝึกฝนทักษะการขาย เพื่อให้การขายและการบริการในทุกครั้งของการโทรศัพท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ยอดขายและความพอใจสูงสุด
หลักสูตร “การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานรับโทรศัพท์ หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ให้สามารถสร้างยอดขาย และ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการใช้โทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง

OBJECTIVES

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคด้านการขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านยอดขาย
และการสร้างความพอใจให้ลูกค้าAREAS OF STUDY

1. ความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์
2. ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์
(เน้นให้เห็นช่องว่าง-GAP ระหว่างมุมมองและความเข้าใจของ พนักงาน กับลูกค้า)
3. ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการขายทางโทรศัพท์
4. เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ - รวมถึงทักษะการฟัง เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิดๆ
5. กิจกรรม “ขายอย่างกระชับมิตรผ่านโทรศัพท์”
(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เน้นการเรียนรู้ลูกค้า และทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อให้สามารถขายและให้คำแนะนำได้อย่างดีเลิศ)
6. เทคนิคการขายให้น่าสนใจจนลูกค้าไม่ปฏิเสธการฟัง
7. เทคนิคการตอบคำถามและขจัดข้อโต้แย้ง
8. เทคนิคการหาปัญหาและสิ่งที่ค้างคาใจลูกค้า
9. มารยาทและสิ่งที่ควรปฏิบัติ
(การรับสายโทรศัพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความและอื่นๆที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์ให้ดีเลิศ)
10. ทัศนคติและ EQ ของพนักงานที่ขายทางโทรศัพท์
11. กิจกรรม “ขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศัพท์”
12. สรุป คำถาม และ คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

TRAINING TOOLS


มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั้งการทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการฝึกคิดและวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
1. เนื้อหาใน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึ่งจะเหมือนกับเนื้อหาใน ใน PowerPoint)
3. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop
5. Role play

SUMMARY DETAILS

• จำนวน 1 วัน รวม 6 *โมง (เวลา : 09.00 - 16.00 น.)
• กรุณาจัดเตรียมห้องจัดอบรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น LCD, Flip Chart ปากกาเมจิ
• กรุณาจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม
• วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร โปรดดูในหน้าถัดไป

ค่าใช้จ่าย : Inhouse บาท

ใบสมัคร : http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=54&opt=view_entry&form_id=3282

ลงประกาศเมื่อ : 2018-05-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สจูมล่าขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019
 หลักสูตร Joomla : สอนสร้างเว็บ Joomla สำหรับ มือใหม่ผู้เริ่มต้น - (รอบ 11)
 หลักสูตรเสาร์ - อาทิตย์ : คอร์สอบรม อบรม WordPress (รอบ 12)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 (ฟรี) ค่ายเยาวชนหญิงกับการพัฒนาปัญญา
 Business Set-up
 26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
 25 มกราคม 2562...ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล
 25 มกราคม 2562...Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
 24 มกราคม 2562...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 การเขียนแผนและบริหารโครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก Gen 26 กุมภาพันธ์ 2562
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 13 กุมภาพันธ์ 2562
 การคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 8 กุมภาพันธ์ 2562
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 12 กุมภาพันธ์ 2562
 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า Service to Win Customer’ s Mind
  23 มกราคม 2562...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
 23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement)
 23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved