enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Sales and Services on Phone: Telesales/Telemarketing)

การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Sales and Services on Phone: Telesales/Telemarketing)

วันที่ : In-house

รายละเอียด :
หลายองค์กรได้เร่งให้ความสำคัญกับการขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์ แต่สิ่งที่ลูกค้าพบก็คือ ได้รับการบริการที่ไม่ดี ไม่เต็มใจ ในทางตรงข้าม พนักงานขายมักจะได้รับการปฏิเสธทันทีจากลูกค้าที่เสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม การขายและบริการผ่านโทรศัพท์ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากทั้งแก่ลูกค้าและธุรกิจ ลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้า ขอรับข้อมูล การแจ้งปัญหา หรือสอบถามบริการได้ทุกเวลา ในขณะเดียวกันธุรกิจก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเวลา ผู้ขายและให้บริการทางโทรศัพท์จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ปรับปรุงไหวพริบในการรับมือลูกค้า ฝึกฝนทักษะการขาย เพื่อให้การขายและการบริการในทุกครั้งของการโทรศัพท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ยอดขายและความพอใจสูงสุด
หลักสูตร “การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานรับโทรศัพท์ หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ให้สามารถสร้างยอดขาย และ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการใช้โทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง

OBJECTIVES

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคด้านการขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านยอดขาย
และการสร้างความพอใจให้ลูกค้าAREAS OF STUDY

1. ความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์
2. ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์
(เน้นให้เห็นช่องว่าง-GAP ระหว่างมุมมองและความเข้าใจของ พนักงาน กับลูกค้า)
3. ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการขายทางโทรศัพท์
4. เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ - รวมถึงทักษะการฟัง เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิดๆ
5. กิจกรรม “ขายอย่างกระชับมิตรผ่านโทรศัพท์”
(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เน้นการเรียนรู้ลูกค้า และทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อให้สามารถขายและให้คำแนะนำได้อย่างดีเลิศ)
6. เทคนิคการขายให้น่าสนใจจนลูกค้าไม่ปฏิเสธการฟัง
7. เทคนิคการตอบคำถามและขจัดข้อโต้แย้ง
8. เทคนิคการหาปัญหาและสิ่งที่ค้างคาใจลูกค้า
9. มารยาทและสิ่งที่ควรปฏิบัติ
(การรับสายโทรศัพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความและอื่นๆที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์ให้ดีเลิศ)
10. ทัศนคติและ EQ ของพนักงานที่ขายทางโทรศัพท์
11. กิจกรรม “ขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศัพท์”
12. สรุป คำถาม และ คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

TRAINING TOOLS


มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั้งการทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการฝึกคิดและวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
1. เนื้อหาใน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึ่งจะเหมือนกับเนื้อหาใน ใน PowerPoint)
3. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop
5. Role play

SUMMARY DETAILS

• จำนวน 1 วัน รวม 6 *โมง (เวลา : 09.00 - 16.00 น.)
• กรุณาจัดเตรียมห้องจัดอบรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น LCD, Flip Chart ปากกาเมจิ
• กรุณาจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม
• วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร โปรดดูในหน้าถัดไป

ค่าใช้จ่าย : Inhouse บาท

ใบสมัคร : http://www.xn--72c5agag2cc2l5dg0g7b.com/index.php?mo=54&opt=view_entry&form_id=3282

ลงประกาศเมื่อ : 2018-05-22

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Joomla Beginner - รอบ 7
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สอบรมครบเครื่องเรื่อง Google (AdWords + Analytics) - รอบ 7
 หลักสูตร กรกฎาคม : คอร์สสอนสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing - รอบ 7
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : Facebook Marketing 2018 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรม ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - รอบ 6
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สอบรม Joomla Advanced - รอบ 6
 หลักสูตร พฤษภาคม : อบรมสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น
 หลักสุตร พฤษภาคม : สร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner - รอบ 5
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ชาร์จพลังรับวันใหม่แบบเฮลท์ตี้ด้วยมื้อเช้าที่สมดุล
 ชาร์จพลังรับวันใหม่แบบเฮลท์ตี้ด้วยมื้อเช้าที่สมดุล
 ทีมตัวแทนจาก สจล. คว้า 3 รางวัล จากเวทีประชันทักษะไอซีทีระดับโลก
 รายงาน Global Connectivity Index 2018 ของหัวเว่ย ชี้เทคโนโลยี AI สร้างนิยามแห่งการเชื่อมโยงสื่อสารแล
 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 6 "Strategic HR Development"
 Strategic Center จัดอบรม กลยุทธ์ธุรกิจสร้างกำไรเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเ
 Strategic Center จัดอบรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 Strategic Center จัดอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Center จัดอบรม การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน
 Strategic Center จัดอบรม กลยุทธ์ธุรกิจสร้างกำไร
 Strategic Center จัดอบรม 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
 Professional Call Center
 การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ต่องานบริการระดับมืออาชีพ
 หลักสูตรอบรมทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำก
 เปิดอบรมหลักสูตร VMWare Level 1 ที่ EZ-ADMIN Training Center
 เปิดอบรมหลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 level 2 : Server administrator & Cloud Service
 เปิดอบรมหลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic level 1
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved