enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการประเมินศักยภาพการประกอบอุตสาหกรรม และโครงการสำรวจความต้องการในพื้นที่ EECi

โครงการประเมินศักยภาพการประกอบอุตสาหกรรม และโครงการสำรวจความต้องการในพื้นที่ EECi

วันที่ : 30 กันยายน 2561

รายละเอียด :
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบ “แบบประเมินศักยภาพสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตามแนวทาง INDUSTRY 4.0 ผ่านแบบประเมินตนเอง (Self-assessment)” และ "แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)"


สำหรับแบบประเมิน ทำแล้วแล้วได้อะไร ?
• ได้รับทราบศักยภาพของกิจการตนเอง พร้อมแนวทางการปรับปรุงได้ทันทีภายหลังการตอบ
• ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (วิเคราะห์และส่งให้ภายหลัง)
• ภาครัฐได้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงนโยบาย และออกมาตรการสนับสนุนให้สอดรับกับความต้องการของเอกชน

ทุกท่านสามารถตอบแบบประเมินศักยภาพได้ง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ ได้ตาม Link

สำหรับอุตสาหกรรมภาคการผลิต (Industry) >>>> https://www.questionpro.com/t/AOQJkZcaCk

สำหรับอุตสาหกรรมภาคการค้าและการบริการ (Trade & Service)
>>>> https://www.questionpro.com/t/AOQJkZcaCl


โครงการที่สอง ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจเพิ่มเติม "แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)" เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากท่านที่มีโรงงานอยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง EEC สำหรับเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสม

*** สิทธิพิเศษเพิ่มเติม *** สำหรับ โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ชลบุรี / ระยอง / ฉะเชิงเทรา / สมุทรปราการ)

ทุกท่านสามารถตอบแบบประเมินศักยภาพได้ง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ ได้ตาม Link
EECi >>>> https://www.questionpro.com/t/AOQJkZccoJ


*** ข้อคำถามบางข้อ อาจซ้ำกับ INDUSTRY 4.0 : Self-assessment ท่านสามารถข้ามในข้อที่ซ้ำกันได้

🥇🥈🥉 ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสำรวจเฉพาะของ EECi ครบทุกข้อ ท่านจะได้รับ“CHECK UP voucher” สำหรับค่าวินิจฉัยปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ของ สวทช. มูลค่า 15,000 บาท/บริษัท ฟรี!!! โดยทางสถาบันวิจัยฯ จะจัดส่งให้ในภายหลัง

หมายเหตุ :
1) ระยะเวลาในการตอบโดยเฉลี่ยอยู่ภายใน 15-20 นาที / แบบสำรวจ ทั้งนี้ท่านสามารถบันทึกข้อมูลระหว่างการตอบ เพื่อเข้ามาตอบในภายหลังได้
2) เนื่องจากท่านถือเป็นตัวแทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและหลากหลาย สวน.จึงจะขอคัดเลือกเพื่อลงพื้นที่ สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก สำหรับเป็นข้อมูลพิเศษให้ “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”และ “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)” นำไปใช้ออกแบบโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอินทรพิทักษ์ : 02-345-1241
คุณภรณ์ทิพย์ : 02-345-1239
คุณกมลฉัตร : 02-345-1236

ค่าใช้จ่าย : บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2018-07-24

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ WordPress WooCommerce
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 5 เคล็ดลับจ่ายตลาดอย่างคนเฮลท์ตี้ พิชิตเป้าหมายสุขภาพดีแบบง่าย ๆ
  5 มีนาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 4 มีนาคม 2562...พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
 2 มีนาคม 2562...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
 1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
 หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)
 หลักสูตร Professional Sales Coordinator (Sales Support / Sales Administration)
 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ
 หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (Service Management Based on CRM)
 หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (Service-minded Sales Persons)
 28 กุมภาพันธ์ 2562...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 28 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนสำหรับการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 27 กุมภาพันธ์ 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
 การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM 16 มีนาคม 2562
 การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน 23 มีนาคม 2562
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 NEW QC Tools 20 มีนาคม 2562
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน 12 มีนาคม 2562
 จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Awareness 21 มีนาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 8 มีนาคม 2562
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 6 มีนาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved