enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการประเมินศักยภาพการประกอบอุตสาหกรรม และโครงการสำรวจความต้องการในพื้นที่ EECi

โครงการประเมินศักยภาพการประกอบอุตสาหกรรม และโครงการสำรวจความต้องการในพื้นที่ EECi

วันที่ : 30 กันยายน 2561

รายละเอียด :
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบ “แบบประเมินศักยภาพสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตามแนวทาง INDUSTRY 4.0 ผ่านแบบประเมินตนเอง (Self-assessment)” และ "แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)"


สำหรับแบบประเมิน ทำแล้วแล้วได้อะไร ?
• ได้รับทราบศักยภาพของกิจการตนเอง พร้อมแนวทางการปรับปรุงได้ทันทีภายหลังการตอบ
• ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (วิเคราะห์และส่งให้ภายหลัง)
• ภาครัฐได้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงนโยบาย และออกมาตรการสนับสนุนให้สอดรับกับความต้องการของเอกชน

ทุกท่านสามารถตอบแบบประเมินศักยภาพได้ง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ ได้ตาม Link

สำหรับอุตสาหกรรมภาคการผลิต (Industry) >>>> https://www.questionpro.com/t/AOQJkZcaCk

สำหรับอุตสาหกรรมภาคการค้าและการบริการ (Trade & Service)
>>>> https://www.questionpro.com/t/AOQJkZcaCl


โครงการที่สอง ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจเพิ่มเติม "แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)" เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากท่านที่มีโรงงานอยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง EEC สำหรับเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสม

*** สิทธิพิเศษเพิ่มเติม *** สำหรับ โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ชลบุรี / ระยอง / ฉะเชิงเทรา / สมุทรปราการ)

ทุกท่านสามารถตอบแบบประเมินศักยภาพได้ง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ ได้ตาม Link
EECi >>>> https://www.questionpro.com/t/AOQJkZccoJ


*** ข้อคำถามบางข้อ อาจซ้ำกับ INDUSTRY 4.0 : Self-assessment ท่านสามารถข้ามในข้อที่ซ้ำกันได้

🥇🥈🥉 ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสำรวจเฉพาะของ EECi ครบทุกข้อ ท่านจะได้รับ“CHECK UP voucher” สำหรับค่าวินิจฉัยปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ของ สวทช. มูลค่า 15,000 บาท/บริษัท ฟรี!!! โดยทางสถาบันวิจัยฯ จะจัดส่งให้ในภายหลัง

หมายเหตุ :
1) ระยะเวลาในการตอบโดยเฉลี่ยอยู่ภายใน 15-20 นาที / แบบสำรวจ ทั้งนี้ท่านสามารถบันทึกข้อมูลระหว่างการตอบ เพื่อเข้ามาตอบในภายหลังได้
2) เนื่องจากท่านถือเป็นตัวแทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและหลากหลาย สวน.จึงจะขอคัดเลือกเพื่อลงพื้นที่ สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก สำหรับเป็นข้อมูลพิเศษให้ “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”และ “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)” นำไปใช้ออกแบบโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอินทรพิทักษ์ : 02-345-1241
คุณภรณ์ทิพย์ : 02-345-1239
คุณกมลฉัตร : 02-345-1236

ค่าใช้จ่าย : บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2018-07-24

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สสร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 - (รอบ 6)
 หลักสูตร มิถุนายน : คอร์ส YouTube Marketing 2019 สำหรับนักการตลาด - (รอบ 6)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น - (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์สปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Facebook Marketing 2019 (รอบ 5)
 หลักสูตร พฤษภาคม : คอร์ส Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ (รอบ 5)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บ WordPress วันเสาร์ - อาทิตย์ (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สสร้างเว็บขายของออนไลน์ Wordpress WooCommerce 2019 - (รอบ 4)
 หลักสูตร เมษายน : คอร์สอบรม สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x - (รอบ 4)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 AI Accounting : เทคโนโลยี AI กับการประยุกต์ใช้ในงานบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2562) 05/62
 e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเง
 เรียนรู้ การทำบัญชี ยุค Digital ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz
 เรียนรู้ “การทำบัญชี” ยุค Digital ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz
 เช่าห้องประชุม ห้องสอนพิเศษ ให้เช่ารายวัน ราคาถูก ติวเตอร์ ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็ก 2-15 คน ย่านลาดพร้
 ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ: เลือกมื้อเช้าดี ชีวีมีสุข
 เทคนิคพิชิตความเครียดด้วยการออกกำลังกายและการกินเพื่อสุขภาพ
 31 พฤษภาคม 2562...การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 31 พฤษภาคม 2562...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 31 พฤษภาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
 Intro Life & Acting Workshop
 29 พฤษภาคม 2562...การสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารงานในองค์กร
 28-29 พฤษภาคม 2562...Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC (ความเป็นเลิศ...สู่การสื่อสารอย
 27 พฤษภาคม 2562...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤ
 27 พฤษภาคม 2562...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 25 พฤษภาคม 2562...นักขายโดนใจลูกค้า
 25 พฤษภาคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
 25 พฤษภาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร
 24 พฤษภาคม 2562...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
 24 พฤษภาคม 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved