enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
Excel for Auditing : การใช้ Excel สำหรับงานตรวจสอบบัญชี 9/61

Excel for Auditing : การใช้ Excel สำหรับงานตรวจสอบบัญชี 9/61

วันที่ : 19 กันยายน 2561

รายละเอียด :
รายละเอียดหลักสูตร

• Microsoft Excel โปรแกรมที่ผู้ปฏิบัติงานบัญชีคุ้นเคย มาใช้ในงานตรวจสอบบัญชี

• สร้างความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบบัญชีด้วยค่าใช้จ่ายต่ำ และมีความยืดหยุ่นสูง

• นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าโปรแกรม Excel เพื่อจัดการข้อมูลบัญชีให้พร้อมต่อการตรวจสอบ

• เรียนรู้การใช้คำสั่งหรือสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี

• ตรวจสอบรายการค้าที่มีจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ

• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่สนใจหรือสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชี

**กรุณานำ Notebook MS Excel 2010 ขึ้นไปมาในวันสัมมนา

**รับฟรี Handy Drive พร้อม Case Studies

หัวข้ออบรม

1. เทคนิคและวิธีการตรวจสอบบัญชีและ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานตรวจสอบบัญชี ̣
2. การนำเข้าและรวบรวมข้อมูลบัญชีสู่โปรแกรม Microsoft Excel

• การนำเข้าข้อมูลบัญชี

• การรวมข้อมูลบัญชีจากหลาย Worksheet

• เทคนิคการคัดลอก Worksheet เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

3. การจัดการข้อมูลบัญชีให้พร้อมก่อนการตรวจสอบ

• แนวคิดเกี่ยวกับ Excel list สำหรับการใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบ

• การปรับแต่งข้อมูลให้มีลักษณะเป็น Excel list

• การรวมข้อความ เพื่อสร้างเป็นรหัสหรือเลขอ้างอิงในการตรวจสอบ

• การจัดเรียงข้อมูลรูปแบบต่างๆ การระบายสีข้อมูลที่จัดเรียง

• การตรวจสอบและลบรายการข้อมูลบัญชีที่ซ้ำซ้อน

4. การใช้คำสั่งหรือสร้างสูตรเพื่องานตรวจสอบบัญชี

• การกำหนดค่าเซลล์คงที่

• การสร้างสูตรคำนวณ กรณีมีรายการข้อมูลจำนวนมาก

• การจัดการเกี่ยวกับวันที่ การคำนวณผลต่างของจำนวนวัน

• การสุ่มตัวอย่าง

• การตรวจสอบสูตร และ การติดตามสูตร

5. การตรวจสอบข้อมูลบัญชีเพื่อหาข้อมูลที่สนใจหรือข้อมูลที่ผิดปกติ

• การกรองข้อมูล (Auto filter) และ การใช้สูตรผลรวมย่อย

• การสร้างรายงานสรุปผลรวมย่อย (Subtotal)

• การระบายสีและการใส่สัญลักษณ์ข้อมูลที่สนใจหรือที่มีลักษณะผิดปกติ

• การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลด้วยคำสั่ง Lookup value

6. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลบัญชีด้วย Pivot-Table

• การจัดรูปแบบ (Layout) รายงานการวิเคราะห์ผล

• การเพิ่มข้อมูลในตารางที่ใช้วิเคราะห์ด้วย Pivot-Table

• การสรุปผลข้อมูลอย่างง่ายด้วยคำสั่ง SUM COUNT MIN MAX AVERAGE

• การรายงานผลในรูปแบบของ Cross tabulation

• การจัดกลุ่มข้อมูลตามวัน เดือน และ ปี (Grouping data)

• การสร้างรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Ad-hoc report)

• การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)

• การวิเคราะห์แนวดิ่ง (Vertical Analysis)

7. กรณีศึกษา: การสร้างตารางวิเคราะห์อายุลูกหนี้

8. กรณีศึกษา: การสร้างจดหมายยืนยันยอด

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 19 กันยายน 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.

วิทยากร
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9751&Itemid=145&lang=th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail: somruethai@dharmniti.co.th
โทร086-325-1614

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

ค่าใช้จ่าย : 4494 บาท

ใบสมัคร : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9751&Itemid=145&lang=th

ลงประกาศเมื่อ : 2018-08-08

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม ปรับแต่งเว็บจุมลาขั้นสูง Joomla Advanced 2019
 หลักสูตร มีนาคม : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Joomla Beginner 2019
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ WordPress WooCommerce
 หลักสูตร กุมภาพันธ์ : คอร์สอบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 (รอบ 2)
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Wordpress สำหรับผู้เริ่มต้น 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์ส Facebook Marketing 2019 สอนทำเพจเพื่อการตลาดสมัยใหม่
 หลักสูตร 2562 : คอร์สทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างยูทูปการตลาด YouTube Marketing 2019
 หลักสูตร 2562 : คอร์สสร้างเว็บ Joomla Beginner 2562
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 5 เคล็ดลับจ่ายตลาดอย่างคนเฮลท์ตี้ พิชิตเป้าหมายสุขภาพดีแบบง่าย ๆ
  5 มีนาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
 4 มีนาคม 2562...พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
 2 มีนาคม 2562...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
 1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
 หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)
 หลักสูตร Professional Sales Coordinator (Sales Support / Sales Administration)
 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่าย ๆ
 หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (Service Management Based on CRM)
 หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (Service-minded Sales Persons)
 28 กุมภาพันธ์ 2562...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 28 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนสำหรับการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 27 กุมภาพันธ์ 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
 การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM 16 มีนาคม 2562
 การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน 23 มีนาคม 2562
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 NEW QC Tools 20 มีนาคม 2562
 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน 12 มีนาคม 2562
 จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Awareness 21 มีนาคม 2562
 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 8 มีนาคม 2562
 Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 6 มีนาคม 2562
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved