enterTraining
enterTraining
  webdirectory
 
หน่วยงานอบรมสัมมนาของภาครัฐ
  เพิ่มรายชื่อ
 
 
 
Nectec Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สถาบันพัฒนาSMEs
ให้บริการด้านบริการฝึกอบรมวิชาการ และให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งธุรกิจ
www.ismed.or.th
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
วิทยาลัยแรงงาน
วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง กทม โทรศัพท์ 02-2451707 ต่อ 312,321,322 02-245-4317, 02-643-4981 Email : college@dsd.go.th
home.dsd.go.th/college/
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พันธกิจ 1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับน
www.git.or.th
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.
การบริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในด้
www.decc.or.th
เขตอุตหสากรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
หนึ่งในพันธกิจหลักของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย คือ ให้บริการด้านการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรไอทีทั้งในระดับมืออาชีพและระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ การบริหารจัดกา
www.swpark.or.th/
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชนในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
www.git.or.th
  หน้าหลักสารบัญเวบ
 
 
1 |
 
blog facebook
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved