enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

วันที่ : 8 มิถุนายน 2564

รายละเอียด :
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “การบำบัดฟื้นฟู
การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน”ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผนสำรวจ การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ เครื่องมือและการเก็บตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ไปจนถึงแนวทางบำบัดหรือฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน โดยเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ ทางด้านการเฝ้าระวังคุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน และสามารถสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพของการปนเปื้อน รวมถึงสามารถให้คำแนะนำต่อเจ้าของโครงการ และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

วัตถุุประสงค์
• เพื่อทราบแนวทาง วิธีการในการเก็บและวิเคราะห์ และติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและ
น้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน
• เพื่อทราบเทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินรูปแบบต่างๆ

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล และการบำบัด
สารปนเปื้อนในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์
• อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
• คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- หัวหน้างาน พนักงาน ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร
แบ่งเป็น 2 หัวข้อสำคัญๆ ดังนี้
1. การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน
2. เทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในระบบออนไลน์ (ZOOM)

โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกรและลูกค้าของบริษัท COT ท่านละ 2,500 บาท ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากบริษัทฯ หลังการอบรม โดยขยายเวลาปิดรับ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนฤวัตร บูรศิริรักษ์ โทร. 084-638-0438 หรือ 02-9343233-47 ต่อ 348 หรือ naruewat.b@itd-cot.com

**สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร**
** การอบรมนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนความรู้ (PDU)
จำนวน 4.5 หน่วย (รหัสกิจกกรรม 904-06-7013-00/2106-001)**


ค่าใช้จ่าย : 3000 บาท

ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/11GHK6ZTOX1EOeWg3XROhi2Z6wUehlmv1/view?usp=sharing

ลงประกาศเมื่อ : 2021-04-27

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สกรกฎาคม : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2564 - (รอบ 7)
 คอร์สมิถุนายน : WordPress 2021 สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 6
 คอร์สมิถุนายน : YouTube for Branding สร้างแบรนด์ ด้วยยูทูป - รอบ 6
 คอร์สมิถุนายน : Facebook Marketing 2021 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สมิถุนายน : Magento 2021 อบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วย มาเจนโต้ - รอบ 6
 คอร์สมิถุนายน : Joomla 2021 อบรมสร้างเว็บด้วยจูมล่า - รอบ 6
 คอร์สมิถุนายน : Internet Marketing อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2564 - [ เต็มค่ะ ]
 คอร์สพฤษภาคม : YouTube for Branding 2021 สร้างแบรนด์ด้วยยูทูป - (รอบ 5)
 คอร์สพฤษภาคม : Facebook Marketing 2021 สำหรับนักการตลาดและ SME
 คอร์สพฤษภาคม : สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วย WordPress - รอบ 5
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 "ยิ่งรู้ยิ่งรวยด้วยการตลาดดิจิทัล"
 The Art for Convincing
 เชฟแพม-พิชญา อุทารธรรม เชฟหญิงชื่อดังแห่ง Top Chef Thailand ได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
 หลักสูตร FortiGate Next Generation Firewall Level1 เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
 PDPA in Action for Business
 คอร์สการตลาด : อบรม Facebook สำหรับนักการตลาด (23 มิถุนายน)
 คอร์สการตลาด : อบรมทำช่อง YouTube สำหรับสร้างแบรนด์ (25 มิถุนายน)
 คอร์สการตลาด : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2564 (8-9 กรกฎาคม)
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Administration ( DBA )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 แนวทางการประเมินต้นไม้
 การประเมินราคาเครื่องจักรต้องทำอย่างไร?
 คอร์สนักประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี รุ่นที่18
 โครงการอบรม การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation) O
 เรียนออนไลน์ Workshop เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอย่างไรให้สำเร็จ
 แจกทุน $24,000-$40,000 เมื่อมาเรียนที่ Radford University ฟรีค่าสมัครด้วยนะ
 แจกทุน $48,000 เมื่อมาเรียนที่ Charleston Southern University ฟรีค่าสมัครด้วยนะ
 เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS (APEX) Workshop I
 เปิดอบรมหลักสูตร JAVA 8 Fundamental
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved