enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 3

โครงการอบรม ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 3

วันที่ : 28/08/2564 - 29/08/2564

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีข้อมูลมหาศาลหรือ “Big Data” ซึ่งเป็นเพราะพลวัตแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ก่อให้เกิดความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับข้อมูล และผลิตข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ประกอบกับราคาที่ถูกลง ทำให้องค์กรมีโอกาสเก็บข้อมูลผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น แต่ผลสะท้อนของความง่ายนี้เป็นส่วนที่ทำให้ข้อมูลเข้ามายังองค์กรอย่างมหาศาลจนนำไปสู่ “Big Data” และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ “Big Data” ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญ และต้องวางแผนในการจัดการ เพราะมีความซับซ้อน และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น การเตรียมความพร้อมของบุคลากร การเตรียมความพร้อมของ Infrastructure การปรับการทำงานของหน่วยงานด้านไอที สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างมาก การเตรียมความพร้อมได้เร็วจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดีสาเหตุสำคัญที่องค์กรต้องมีการดำเนินการกับ “Big Data” ก็เพราะหน่วยงานใดที่มีข้อมูลอยู่ในมือจำนวนมากและมีคุณภาพ ก็จะสามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำธุรกิจในภาคเอกชนหรือการบริการในภาครัฐ ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าและประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data และ Big Data ในระบบนิเวศของ Hadoop (Hadoop Ecosystem)
เพื่อให้เข้าใจในสถาปัตยกรรมพื้นฐานของ Apache Hadoop และเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บ Big Data
เพื่อให้วิเคราะห์ Big Data ถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น (Descriptive Analytics) และรู้จักเครื่องมือ (Tools) หรือซอฟท์แวร์ (Software) ที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อการฝีกอบรม
วันที่ 1 : ภาพรวมของ Big Data

09.00 – 10.30 น.Big Data Overview and Big Data Technology

10.31 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.46 – 12.00 น.Big Data Overview and Big Data Technology (ต่อ)

12.01 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01 – 15.00 น.Workshop : ทักษะพื้นฐานคำสั่งในระบบปฏิบัติการ Linux และการติดตั้ง Apache Hadoop Single Node (1)

15.01 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.16 – 17.00 น.Workshop : การติดตั้ง Apache Hadoop Single Node (2) และการจัดการไฟล์ใน Apache Hadoopวันที่ 2 : การติดตั้ง Apache Hadoop แบบ Multi Node (Cluster) และการรวบรวมข้อมูล (Data Ingestion)

09.00 - 10.30 น. Workshop : Apache Hadoop Multi Node Installation (Cluster)

10.31 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.46 – 12.00 น.Workshop : Apache Hadoop Multi Node Installation (Cluster) (ต่อ)

12.01 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01 – 15.00 น.Workshop : การจัดการเบื้องต้นของ Data Node เมื่อต้องการบำรุงรักษาและการเพิ่ม Data Node ใน Cluster

15.01 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.16 – 17.00 น.Workshop : Data Ingestion with Apache Sqoop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
รูปแบบการอบรม
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร
01/01/2564 - 16/08/2564


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 28/08/2564 - 29/08/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.
ค่าใช้จ่าย
7,500.00 บาท


โปรโมชั่น
1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

ค่าใช้จ่าย : 7500 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0003&trainingID=2

ลงประกาศเมื่อ : 2021-07-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บหน่วยงานด้วย Joomla - (รอบ 10)
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บขายของออนไลน์ สำหรับ SME - วันเสาร์ (รอบ 10)
 คอร์สกันยายน : สร้างเว็บองค์กร ด้วยเวิร์ดเพรส WordPress - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : Facebook Marketing 2021 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : Internet Marketing 2021 การตลาดออนไลน์สำหรับ SME - (รอบ 9)
 คอร์ส Zoom : Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ (ใช้ Zoom)
 คอร์สสิงหาคม : WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 คอร์สสิงหาคม : Facebook Marketing ทำเพจสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 8)
 คอร์สสิงหาคม : YouTube for Branding สร้างแบรนด์ ด้วยยูทูป - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ
 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการสร้าง Storytelling แบบมืออาชีพ (The Secret of Storytelling)
 IoT-OEE วัคซีนสำหรับอุตสาหกรรมไทย
 วิศวลาดกระบัง กับ Industrial Package + K-Engineering IQA มอบประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรร
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดทำโครงการ "KENG-APT"
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฉีกกฎการเรียนรู้ มุ่งผลิต Global Engineer ตอบโจทย์โลกการทำงานยุคดิจิทัล
 TCAS 2565 รอบ Portfolio สจล.
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
 โครงการอบรม การใช้ EasyEDA-Sim พัฒนาการสอนด้านไฟฟ้าสำหรับอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม iOS Application Development with Swift (for Beginner) (การสร้างแอปบนไอโฟน และไอแพคด้วยสว
 โครงการอบรม โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 23
 โครงการอบรม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Building Competitive Advantage by
 โครงการอบรม การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver (Introduction to Create Website w
 โครงการอบรม iPhone, iPad and Android Application Development using Flutter (การพัฒนาแอปบนไอโฟน ไอแพด
 โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconsciou
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 55
 โครงการอบรม การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น (Fundamental of DSLR Photography) รุ่นที่ 2
 อยากเป็นนักพัฒนาที่ดิน...ไม่ยาก
 โครงการอบรม MultiSim โปรแกรมสำหรับพัฒนาการสอนวงจรไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved