enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 3

โครงการอบรม ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 3

วันที่ : 28/08/2564 - 29/08/2564

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีข้อมูลมหาศาลหรือ “Big Data” ซึ่งเป็นเพราะพลวัตแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ก่อให้เกิดความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับข้อมูล และผลิตข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ประกอบกับราคาที่ถูกลง ทำให้องค์กรมีโอกาสเก็บข้อมูลผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น แต่ผลสะท้อนของความง่ายนี้เป็นส่วนที่ทำให้ข้อมูลเข้ามายังองค์กรอย่างมหาศาลจนนำไปสู่ “Big Data” และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ “Big Data” ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญ และต้องวางแผนในการจัดการ เพราะมีความซับซ้อน และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น การเตรียมความพร้อมของบุคลากร การเตรียมความพร้อมของ Infrastructure การปรับการทำงานของหน่วยงานด้านไอที สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างมาก การเตรียมความพร้อมได้เร็วจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดีสาเหตุสำคัญที่องค์กรต้องมีการดำเนินการกับ “Big Data” ก็เพราะหน่วยงานใดที่มีข้อมูลอยู่ในมือจำนวนมากและมีคุณภาพ ก็จะสามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำธุรกิจในภาคเอกชนหรือการบริการในภาครัฐ ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าและประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data และ Big Data ในระบบนิเวศของ Hadoop (Hadoop Ecosystem)
เพื่อให้เข้าใจในสถาปัตยกรรมพื้นฐานของ Apache Hadoop และเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บ Big Data
เพื่อให้วิเคราะห์ Big Data ถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น (Descriptive Analytics) และรู้จักเครื่องมือ (Tools) หรือซอฟท์แวร์ (Software) ที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อการฝีกอบรม
วันที่ 1 : ภาพรวมของ Big Data

09.00 – 10.30 น.Big Data Overview and Big Data Technology

10.31 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.46 – 12.00 น.Big Data Overview and Big Data Technology (ต่อ)

12.01 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01 – 15.00 น.Workshop : ทักษะพื้นฐานคำสั่งในระบบปฏิบัติการ Linux และการติดตั้ง Apache Hadoop Single Node (1)

15.01 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.16 – 17.00 น.Workshop : การติดตั้ง Apache Hadoop Single Node (2) และการจัดการไฟล์ใน Apache Hadoopวันที่ 2 : การติดตั้ง Apache Hadoop แบบ Multi Node (Cluster) และการรวบรวมข้อมูล (Data Ingestion)

09.00 - 10.30 น. Workshop : Apache Hadoop Multi Node Installation (Cluster)

10.31 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.46 – 12.00 น.Workshop : Apache Hadoop Multi Node Installation (Cluster) (ต่อ)

12.01 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01 – 15.00 น.Workshop : การจัดการเบื้องต้นของ Data Node เมื่อต้องการบำรุงรักษาและการเพิ่ม Data Node ใน Cluster

15.01 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.16 – 17.00 น.Workshop : Data Ingestion with Apache Sqoop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
รูปแบบการอบรม
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร
01/01/2564 - 16/08/2564


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 28/08/2564 - 29/08/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.
ค่าใช้จ่าย
7,500.00 บาท


โปรโมชั่น
1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

ค่าใช้จ่าย : 7500 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0003&trainingID=2

ลงประกาศเมื่อ : 2021-07-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สออนไลน์ : Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ (ใช้ Zoom)
 คอร์สสิงหาคม : WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 คอร์สสิงหาคม : Facebook Marketing ทำเพจสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 8)
 คอร์สสิงหาคม : YouTube for Branding สร้างแบรนด์ ด้วยยูทูป - (รอบ 8)
 คอร์สสิงหาคม : Magento สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วยมาเจนโต้ - (รอบ 8)
 คอร์สสิงหาคม : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (รอบ 8)
 คอร์สมิถุนายน : WordPress 2021 สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - รอบ 6
 คอร์สมิถุนายน : YouTube for Branding สร้างแบรนด์ ด้วยยูทูป - รอบ 6
 คอร์สมิถุนายน : Facebook Marketing 2021 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - รอบ 6
 คอร์สมิถุนายน : Magento 2021 อบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วย มาเจนโต้ - รอบ 6
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
 เจาะลึกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์พลาสติก
 หลักสูตรที่ 2 “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC ระดับ 1”
 นิติกรรมการซื้อขายบ้าน
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 หลักสูตร “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC ระดับ 1”
 วิธีตรวจสอบราคาที่ดิน Online
 ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม กิจกรรม Go To Marketeer ปลุกฝันนักขายให้กลายเป็นสิงห์การตลาด
 ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ติดอาวุธธุรกิจ ด้วย Microsoft Power Automa
 ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร รับมือ Covid ระลอกใหม่ให้ธุรกิจอยู่รอดด้วย Data Analytics
 หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)
 หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)
 หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)
 หลักสูตร การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ 14 สัปดาห์ (AP101)
 หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142)
 ดูงานโครงการอสังหาฯ เส้นตะวันออก EEC ชลบุรี-พัทยา-ศรีราชา (AP103)
 หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)
 หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved