enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
อัตราดอกเบี้ยบ้านมือสอง 2564 (ล่าสุด)

อัตราดอกเบี้ยบ้านมือสอง 2564 (ล่าสุด)

วันที่ : 31 สิงหาคม 2020

รายละเอียด :ดอกเบี้ยบ้านใหม่ล่าสุด!! เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้านมือสองใหม่ ไตรมาส3 (เดือนก.ค.) ปี 2564 สำหรับใครที่กำลังถูกใจบ้านมือสองสักหลัง แล้วอยาก*้ซื้อบ้าน? ขอสินเชื่อบ้านมือสอง ธนาคารไหนดี ถึงจะได้ดอกเบี้ยบ้านต่ำที่สุด เรารวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบให้แล้ว


สินเชื่อบ้านมือสอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 3.35%

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 2.7%

ธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 5.90 %

ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 2.80 %

ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารไทยพาณิช (SCB) ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

สินเชื่อบ้านมือสอง ALL HOME

ยื่นคำขอ*้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2564

อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)• วงเงินให้*้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

• ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้*้รวมกับระยะเวลาที่ขอ*้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้*้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอ*้ต้องไม่เกิน 75 ปี

• ดอกเบี้ย

ปีที่ 1 = 3.35 % ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR - 2.55 % ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR - 2.15 % ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 1.00 % ต่อปี


รายละเอียดอื่นๆ : https://www.ghbank.co.th/product-detail/all-home-64-q3q42) ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

สินเชื่อบ้านมือสอง ดอกเบี้ยบ้านมือสองพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

เป็นเจ้าของบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ได้เร็ว และง่ายขึ้น ด้วยข้อเสนอที่ดีกว่าจากทีทีบี วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากโครงการพันธมิตรของธนาคาร


• วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินของธนาคาร1. กรณี*้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป

2. กรณี*้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า• ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้*้แล้วไม่เกิน 65 ปี

• ดอกเบี้ย 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ปีที่ 1 - 3 MRR - 0.88 % หลังจากนั้น MRR - 0.78%

ทางเลือกที่ 2 สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท

ปีที่ 1 - 3 MRR - 0.38% หลังจากนั้น MRR - 0.28%ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์


รายละเอียดอื่นๆ :https://www.ttbbank.com/th/personal/loans/home-loan/home-loan3) ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้านมือสอง ยื่น*้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564


• วงเงิน

- กรณี*้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง วงเงิน*้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน

- กรณี*้ปลูกสร้างบ้าน *้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง วงเงินให้*้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90%ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

- *้ซื้อที่ดินพร้อมขอ*้ปลูกสร้างบ้าน วงเงินให้*้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายที่ดินรวมกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90%

ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง เมื่อยื่นเอกสารครบ รู้ผลอนุมัติเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ• ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 30 ปี

• ดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ

- อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MRR - 0.07%

- หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR

- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.90 %

- อัตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.94%สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

- อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MRR + 0.43 %

- หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR + 0.50 %

- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.40 %

- อัตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.44%รายละเอียดอื่นๆ : https://kasikornbank.com/th/personal/Loan/Home-Loan/Pages/Home.aspx
4) ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน

• วงเงิน*้สูงสุด 100%

• ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

• ดอกเบี้ยบ้านมือสอง

1. ทำประกัน*

ปีที่ 1 0.75

ปีที่ 2 MRR – 2.40

ปีที่ 3 MRR – 2.40

หลังจากนั้น MRR – 1.25

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.

ค่าใช้จ่าย : บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2021-08-13

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สตุลาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ Internet Marketing สำหรับ SME - (รอบ 10)
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บหน่วยงานด้วย Joomla - (รอบ 10)
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บขายของออนไลน์ สำหรับ SME - วันเสาร์ (รอบ 10)
 คอร์สกันยายน : สร้างเว็บองค์กร ด้วยเวิร์ดเพรส WordPress - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : Facebook Marketing 2021 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : Internet Marketing 2021 การตลาดออนไลน์สำหรับ SME - (รอบ 9)
 คอร์ส Zoom : Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ (ใช้ Zoom)
 คอร์สสิงหาคม : WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 คอร์สสิงหาคม : Facebook Marketing ทำเพจสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 IoT-OEE วัคซีนสำหรับอุตสาหกรรมไทย
 วิศวลาดกระบัง กับ Industrial Package + K-Engineering IQA มอบประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรร
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดทำโครงการ "KENG-APT"
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฉีกกฎการเรียนรู้ มุ่งผลิต Global Engineer ตอบโจทย์โลกการทำงานยุคดิจิทัล
 TCAS 2565 รอบ Portfolio สจล.
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
 โครงการอบรม การใช้ EasyEDA-Sim พัฒนาการสอนด้านไฟฟ้าสำหรับอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม iOS Application Development with Swift (for Beginner) (การสร้างแอปบนไอโฟน และไอแพคด้วยสว
 โครงการอบรม โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 23
 โครงการอบรม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Building Competitive Advantage by
 โครงการอบรม การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver (Introduction to Create Website w
 โครงการอบรม iPhone, iPad and Android Application Development using Flutter (การพัฒนาแอปบนไอโฟน ไอแพด
 โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconsciou
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 55
 โครงการอบรม การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น (Fundamental of DSLR Photography) รุ่นที่ 2
 อยากเป็นนักพัฒนาที่ดิน...ไม่ยาก
 โครงการอบรม MultiSim โปรแกรมสำหรับพัฒนาการสอนวงจรไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Worksho
 โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) รุ่นที่ 1
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved