enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass and Energy

โครงการอบรม การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Workshop on Mass and Energy

วันที่ : 15/10/2564

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีนโยบายในการส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ดำเนินการด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมโรงงานสีเขียวในระดับต่างๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องมี สำหรับเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญสำหรับการยื่นขอการรับรองเป็นโรงงานสีเขียวคือ ข้อมูลการทำดุลมวลสาร และพลังงานของโรงงาน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบว่าโรงงานนั้นมีของเสีย หรือส่วนของวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง รวมทั้งการใช้พลังงานมากหรือน้อยเพียงใด ฯลฯ ในการที่จะได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุง

อย่างไรก็ตามในการคำนวณข้อมูลเกี่ยวกับมวลสาร และพลังงานของแต่ละอุปกรณ์ และ/หรือทั้งกระบวนการผลิต เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากอย่างมากเนื่องจากความสลับซับซ้อนของปัญหา และฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอ แม้เมื่อใช้โปรแกรม Excel ก็ตาม ดังนั้น โปรแกรม Aspen Plus เป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งซึ่งบริษัทชั้นนำในระดับโลกนิยมใช้เป็นอย่างมากในการคำนวณเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความเที่ยงตรง แม่นยำ และฐานข้อมูลได้รับการทำให้ทันสมัยตลอดทุกๆ ปี ด้วยเหตุนี้ การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมนี้สำหรับการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงคาดว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานเบื้องต้นของบางอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมในเชิงทฤษฎีได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานเบื้องต้นของบางอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้การคำนวณมวลสาร และพลังงานที่ได้จากการอบรมประยุกต์เข้ากับกระบวนการผลิตในโรงงานจริงของผู้เข้าร่วมอบรม
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม
หัวข้อการฝีกอบรม
การบรรยายการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในเชิงทฤษฎี เบื้องต้น เช่น reactor, mixer, distillation column, heat exchanger เป็นต้น
การฝึกใช้โปรแกรม Aspen plus สำหรับการคำนวณดุลมวลสาร และพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ปวช หรือ ปวส หรือ ปริญญาตรีทางด้านอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเคมี
มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์


รูปแบบการอบรม
บรรยายกึ่งปฏิบัติ


วันที่รับสมัคร
01/01/2564 - 30/09/2564


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 15/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.
ค่าใช้จ่าย
3,900.00 บาท


โปรโมชั่น
1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

ค่าใช้จ่าย : 3900 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0002&trainingID=2

ลงประกาศเมื่อ : 2021-09-02

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สตุลาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ Internet Marketing สำหรับ SME - (รอบ 10)
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บหน่วยงานด้วย Joomla - (รอบ 10)
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บขายของออนไลน์ สำหรับ SME - วันเสาร์ (รอบ 10)
 คอร์สกันยายน : สร้างเว็บองค์กร ด้วยเวิร์ดเพรส WordPress - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : Facebook Marketing 2021 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : Internet Marketing 2021 การตลาดออนไลน์สำหรับ SME - (รอบ 9)
 คอร์ส Zoom : Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ (ใช้ Zoom)
 คอร์สสิงหาคม : WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 คอร์สสิงหาคม : Facebook Marketing ทำเพจสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 IoT-OEE วัคซีนสำหรับอุตสาหกรรมไทย
 วิศวลาดกระบัง กับ Industrial Package + K-Engineering IQA มอบประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรร
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดทำโครงการ "KENG-APT"
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฉีกกฎการเรียนรู้ มุ่งผลิต Global Engineer ตอบโจทย์โลกการทำงานยุคดิจิทัล
 TCAS 2565 รอบ Portfolio สจล.
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
 โครงการอบรม การใช้ EasyEDA-Sim พัฒนาการสอนด้านไฟฟ้าสำหรับอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม iOS Application Development with Swift (for Beginner) (การสร้างแอปบนไอโฟน และไอแพคด้วยสว
 โครงการอบรม โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 23
 โครงการอบรม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Building Competitive Advantage by
 โครงการอบรม การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver (Introduction to Create Website w
 โครงการอบรม iPhone, iPad and Android Application Development using Flutter (การพัฒนาแอปบนไอโฟน ไอแพด
 โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconsciou
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 55
 โครงการอบรม การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น (Fundamental of DSLR Photography) รุ่นที่ 2
 อยากเป็นนักพัฒนาที่ดิน...ไม่ยาก
 โครงการอบรม MultiSim โปรแกรมสำหรับพัฒนาการสอนวงจรไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Worksho
 โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) รุ่นที่ 1
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved