enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
TCAS 2565 รอบ Portfolio สจล.

TCAS 2565 รอบ Portfolio สจล.

วันที่ : 0

รายละเอียด :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หรือ วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบTCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio ปีการศึกษา 2565 ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ โดยในรอบพอร์ตนี้จะพิจารณา 1.Portfolio 2.GPAX 3.คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 4.คุณสมบัติพิเศษตามแต่ละสาขาวิชากำหนด และจะเปิดรับสมัครรอบที่ 1 รอบ Portfolio ในวันที่ 1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2564 นี้
ในหลักสูตรปกติ สาขาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดรับทั้งหมดมี 1 สาขาวิชา คือ 1.วิศวกรรมไฟฟ้า 2.วิศวกรรมเคมี 3.วิศวกรรมเครื่องกล 4.วิศวกรรมโยธา 5.วิศวกรรมอุตสาหการ 6.วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 7.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 8.วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 9.วิศวกรรมขนส่งทางราง 10.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12.วิศวกรรมอาหาร และอีก 1สาขาใหม่ที่เปิดรับในปี 2565 คือสาขาที่ 13. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรนานาชาติอีก 12 หลักสูตร คือ 1.วิศวกรรมโยธา 2.วิศวกรรมเคมี 3.วิศวกรรมชีวการแพทย์ 4.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ 5.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 6.วิศวกรรมพลังงาน 7.วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมเครื่องกล 9.วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ 10.วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 11.วิศวกรรมการเงิน 12..วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS
สอบถามระบบการสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร ได้ที่ งานวิชาการปริญญาตรี โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3848, 3445, 3484, 3485, 5024
สอบถามหลักสูตรนานาชาติ ได้ที่ สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ
ได้ที่ 02-329-8000 ต่อ 5045 สายตรง 02-329-8397 E-mail : siie-admission@kmitl.ac.th
โดย กำหนดการ TCAS 2565 หลักสูตรปกติ และ นานาชาติ
กำหนดการรอบที่ 1 Portfolio
รับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 64
ส่งเอกสารและ portfolio เพิ่มเติม(ปิดระบบการรับสมัคร) วันที่ 24 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ม.ค. 65
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-23 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 28 ม.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 7-8 ก.พ. 65
นักเรียนสละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 9 ก.พ. 65
สนท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 ก.พ. 65
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17-23 ก.พ. 65

ประชาสัมพันธ์ : PIMDAWAN
วันที่ลงข่าวประชาสัมพันธ์ : 06-09-64

ค่าใช้จ่าย : 0 บาท

ใบสมัคร :

ลงประกาศเมื่อ : 2021-09-06

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สตุลาคม : ทุกมิติการตลาดออนไลน์ Internet Marketing สำหรับ SME - (รอบ 10)
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บหน่วยงานด้วย Joomla - (รอบ 10)
 คอร์สตุลาคม : สร้างเว็บขายของออนไลน์ สำหรับ SME - วันเสาร์ (รอบ 10)
 คอร์สกันยายน : สร้างเว็บองค์กร ด้วยเวิร์ดเพรส WordPress - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : สร้างเว็บร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แบบมืออาชีพด้วย Magento - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : Facebook Marketing 2021 สำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 9)
 คอร์สกันยายน : Internet Marketing 2021 การตลาดออนไลน์สำหรับ SME - (รอบ 9)
 คอร์ส Zoom : Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ (ใช้ Zoom)
 คอร์สสิงหาคม : WordPress สร้างเว็บสมัยใหม่ ด้วยเวิร์ดเพรส - (รอบ 8)
 คอร์สสิงหาคม : Facebook Marketing ทำเพจสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่ - (รอบ 8)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 IoT-OEE วัคซีนสำหรับอุตสาหกรรมไทย
 วิศวลาดกระบัง กับ Industrial Package + K-Engineering IQA มอบประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรร
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดทำโครงการ "KENG-APT"
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฉีกกฎการเรียนรู้ มุ่งผลิต Global Engineer ตอบโจทย์โลกการทำงานยุคดิจิทัล
 TCAS 2565 รอบ Portfolio สจล.
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
 โครงการอบรม การใช้ EasyEDA-Sim พัฒนาการสอนด้านไฟฟ้าสำหรับอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม iOS Application Development with Swift (for Beginner) (การสร้างแอปบนไอโฟน และไอแพคด้วยสว
 โครงการอบรม โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 23
 โครงการอบรม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Building Competitive Advantage by
 โครงการอบรม การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver (Introduction to Create Website w
 โครงการอบรม iPhone, iPad and Android Application Development using Flutter (การพัฒนาแอปบนไอโฟน ไอแพด
 โครงการอบรม จิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (Organization Coconsciou
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 55
 โครงการอบรม การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เบื้องต้น (Fundamental of DSLR Photography) รุ่นที่ 2
 อยากเป็นนักพัฒนาที่ดิน...ไม่ยาก
 โครงการอบรม MultiSim โปรแกรมสำหรับพัฒนาการสอนวงจรไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม การคำนวณดุลมวลสารและพลังงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Aspen Plus (Worksho
 โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) รุ่นที่ 1
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved