enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Interview according to Comp

โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Interview according to Comp

วันที่ : 28/02/2565

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
การสัมภาษณ์เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นและสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับองค์กรสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคัดเลือกบุคลากร และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังเป็นวิธีการคัดเลือกพนักงานที่ทรงประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลักการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ประสิทธิผลจึงเป็นทักษะที่ผู้บริหารทุกระดับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนา เพื่อให้สามารถคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งบ่อยครั้งที่การคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ประสบความล้มเหลวไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการได้ เหตุเพราะไม่ทราบถึงวิธีการที่สามารถล่วงรู้ได้ถึงความรู้ ความสามารถที่พึงประสงค์ที่เป็นอยู่และส่งผลถึงอนาคต ที่เรียกกันว่าเป็น ขีดความสามารถ (Competency) ของคนๆนั้นได้ และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีเครื่องมือในการประเมิน และค้นหา

ดังนั้นการสัมภาษณ์ที่สามารถค้นหา ด้วยวิธีการใช้แบบประเมินที่มีประสิทธิภาพที่ได้กำหนดขึ้นผนวกกับเทคนิคการตั้งคำถามการสัมภาษณ์ที่เป็นระบบและมีแบบแผนก็สามารถตอบโจทย์ในการค้นหา Competency ได้ ด้วยเหตุนึ้จึงสมควรที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงเทคนิคในการสัมภาษณ์สำหรับงานบริหารต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปปรับใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกหลายด้านเช่นกัน

วัตถุประสงค์
ได้เพิ่มความรู้ทางด้านมานุษยวิทยาให้สูงขึ้น
ได้เพิ่มความรู้ในประเด็นหลักของการสัมภาษณ์โดยการตั้งคำถาม
ได้เพิ่มทักษะในการสัมภาษณ์ที่ได้ประสิทธิผล และได้พนักงานที่มีคุณภาพ
มีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์และอ่านผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยแบบประเมิน Competency
ให้หัวหน้างานในแผนกต่างๆที่มีหน้าที่สัมภาษณ์งานทราบถึงหลักการและแนวทางในการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้พนักงานที่ดี และเหมาะสมกับงาน และหน่วยงานของตนเองมากที่สุด
หัวข้อการฝีกอบรม
คัดเลือกและสัมภาษณ์ได้คนที่องค์กรต้องการให้อะไร ?
ประเภทหรือรูปแบบของการสัมภาษณ์ที่ใช้กันอยู่และได้ผล
ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์และผลเสียจากการสัมภาษณ์
- Workshop : สะท้อนถึงปัญหาจากการสัมภาษณ์ /
หลักมานุษยวิทยาสมัยใหม่ (DISC)
วิธีการ Match ลักษณะเฉพาะของคนเข้ากับงาน
การออกแบบคำถาม และตัวอย่างคำถาม
การเตรียมการสัมภาษณ์และเทคนิคการสัมภาษณ์
เทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากรด้วยแบบประเมิน Competency
- อ่านด้วยการแต่งกาย และบุคลิกภาพ
- อ่านด้วยลายมือ (ลายมือที่เหมาะในแต่ละสายงาน)
- อ่านด้วยลายเซ็น (ลายเซนที่เหมาะในแต่ละสายงาน)
***สอนเรื่องพื้นฐานลายเส้น วิเคราะห์และอ่านลายเซ็นให้เป็นถูกคนและสอนเรื่องการแก้ไขลายเซ็นให้ครบตาม Competency
- อ่านด้วยวิธีอื่นๆ
- Workshop รายบุคคล ฝึกวิเคราะห์และอ่านผู้ถูกสัมภาษณ์จากแบบประเมินในการสัมภาษณ์
เทคนิคการสัมภาษณ์ในเชิงคุณสมบัติ (Competency)
Workshop ----> การออกแบบ การตั้งคำถาม
เทคนิคการสัมภาษณ์ในเชิงพฤติกรรม (Behavior)
Workshop ----> การออกแบบ การตั้งคำถาม
การประเมินผลการสัมภาษณ์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้มีหน้าที่สัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานใหม่ของแต่ละแผนก ระดับ Leader, Sr.Lerder , Superviser and Sect. Mgr up. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

ค่าใช้จ่าย : 3500 บาท

ใบสมัคร : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0001&trainingID=2

ลงประกาศเมื่อ : 2022-01-13

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สกุมภาพันธ์ : สร้างเว็บไซต์จูมล่า Joomla 2022 - สอนด้วยเวอร์ชั่น 4
 คอร์สกุมภาพันธ์ : Facebook Marketing 2022 สำหรับนักการตลาดออนไลน์
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ - ตารางอบรม แบบ Public Training ปี 2565
 คอร์สกุมภาพันธ์ : Magento สำหรับทำเว็บอีคอมเมิร์ซ
 คอร์สออนไลน์สอนสด Zoom : Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์
 คอร์สมกราคม 2565 : สร้างเว็บสมัยใหม่ WordPress 2022
 คอร์สมกราคม 2565 : สร้างเว็บไซต์จูมล่า Joomla 2022
 คอร์สมกราคม 2565 : Facebook Page Marketing 2022
 คอร์สออนไลน์สอนสด Zoom : Content SEO สำหรับงานประชาสัมพันธ์ - ( รอบ 12 )
 Early Bird สมัครไว ได้ส่วนลด : โปรโมชั่น คอร์สอบรม เดือนธันวา ค่ะ
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 ลงทุนอสังหาฯ 6 ประเภท ที่นักลงทุนอสังหาฯมือใหม่ไม่ควรพลาด!!
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 หลักสูตรสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento
 หลักสูตรสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน ด้วย Joomla
 หลักสูตรสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย WordPress
 หลักสูตรอบรมออนไลน์ : เตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ยกระดับทักษะทีมขายที่แข็งแกร่ง Reskill your crew to be a strong sales
 นิติบุคคลบ้านจัดสรร - อาคารชุด และกฎหมาย พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับใหม่
 โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Intervi
 วิธีตรวจสอบราคาที่ดิน Online
 โครงการอบรม เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (The Effective Selection and Intervi
 ฮวงจุ้ยกับสินค้าของเนอร์วาน่า
 โครงการอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity) Online ผ่านโ
 โครงการอบรม พื้นฐานการควบคุมแบบอัตโนมัติ (PID Tuning) รุ่นที่ 23
 โครงการอบรม ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management) รุ่
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 การจัดของไหว้ในเทศกาลตรุษจีน ให้เฮงๆ ปังๆ ตลอดปี
 หลักสูตร Magento สอนด้วยเวอร์ชั่น 2.4 (( 10 - 11 กุมภาพันธ์ ))
bannerJoomlaTraining   อบรม In-House   bannerWordpressTraining
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved