enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
หลักสูตรอบรมออนไลน์ : เตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หลักสูตรอบรมออนไลน์ : เตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

วันที่ : 23/02/2022

รายละเอียด :
เตรียม ธุรกิจให้พร้อม ก้าวเข้าสู่โลกแห่งข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ !! ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบที่มีเพิ่มมากขึ้น ปัญหานี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ประเทศไทยจึงจัดทำกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรต่าง ๆ ย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล รวมถึงมีหน้าที่หลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยองค์กรต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีเอกสาร สัญญา ระบบและกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้กฏหมายกำหนด

PART1 : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA
(กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA)

- ความสำคัญ ที่มา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- โครงสร้างของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การใช้และการตีความกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ค่านิยามเฉพาะ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง 7 ประเภท
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลและแหล่งอื่น
การขอและการถอนความยินยอม : ผู้บรรลุนิติภาวะและผู้เยาว์
การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ในประเทศไทยและต่างประเทศ
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง 8 ประเภท
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สภาพบังคับ : ความรับผิดทางแพ่งและบทกําหนดโทษ

PART2 : แนวทางปฏิบัติขององค์กรสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล
- ผลกระทบต่อองค์กรและพนักงาน
- Three Lines of Defense สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ควบคุมข้อมูล – ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Controller – Data Processor)
- การเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับองค์กร (PDPA Checklist)
- นโยบาย/ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
- หลักการขอความยินยอม (Consent)
- กระบวนการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right Request)
- การบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing)
- การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ (Data Transfer Across Border)
- ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention)
- การจัดทำข้อมูลนิรนาม (Data Anonymization)
- การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment)
- การดำเนินการกรณีมีการละเมิดข้อมูลหรือข้อมูลรั่วไหล (Data Breach Response)

ค่าใช้จ่าย : 4,800 บาท

ใบสมัคร : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=724

ลงประกาศเมื่อ : 2022-01-19

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 ตารางอบรม เดือน พค - มิย 2565 ออกแล้ว (ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ)
 คอร์ส Magento : สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วยมาเจนโต้ - (รอบ 5)
 คอร์สมิถุนายน 65 : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (อัพเดทใหม่ !!)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : Facebook Marketing ทำเพจ-ยิงแอด สำหรับธุรกิจ SME (รอบ 5)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : Wordpress Elementor สร้างเว็บด้วยเอเลเมนเทอร์ - (วันเสาร์)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : WordPress สร้างเว็บเวิร์ดเพรส - (รอบ 5)
 คอร์สออนไลน์สอนสด : Content SEO สำหรับงาน PR - (รอบ 4)
 คอร์สเมษายน 2565 : อบรม WordPress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 คอร์สเมษายน 2565 : อบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento 2.4
 คอร์สเมษายน 2565 : อบรมเพจการตลาด Facebook Marketing - (รอบ 4)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การเสียภาษีอสังหาฯที่ซับซ้อนของภาษีที่ดิน สำหรับผู้มี...ที่ดินอยู่ในมือ
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
 โครงการอบรม รวมพลังคนต่างวัย Gen XYZ เพื่อความสำเร็จขององค์กร Online by Zoom Meeting รุ่นที่ 6
 โครงการอบรม สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360º Communication (Strategic Creative Commu
 โครงการอบรม ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 28
 โครงการอบรม โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 22
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม ติวสอบ TOEIC (TOEIC Tutorial) Online by Google Meet
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 53
 โครงการอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation
 เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS (APEX) Workshop I
 เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning
 เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 ประชาสัมพันธ์ค่ะ - ตารางอบรม สถาบันอบรม NET Dimension Training
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
Joomla 4 Training   อบรม In-House   Wordpress Training
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved