enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 2

โครงการอบรม ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น (Big Data for Beginners (BDB)) รุ่นที่ 2

วันที่ : 28/05/2565 - 29/05/2565

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีข้อมูลมหาศาลหรือ “Big Data” ซึ่งเป็นเพราะพลวัตแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ก่อให้เกิดความหลากหลายของเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับข้อมูล และผลิตข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ประกอบกับราคาที่ถูกลง ทำให้องค์กรมีโอกาสเก็บข้อมูลผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น แต่ผลสะท้อนของความง่ายนี้เป็นส่วนที่ทำให้ข้อมูลเข้ามายังองค์กรอย่างมหาศาลจนนำไปสู่ “Big Data” และนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ “Big Data” ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญ และต้องวางแผนในการจัดการ เพราะมีความซับซ้อน และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น การเตรียมความพร้อมของบุคลากร การเตรียมความพร้อมของ Infrastructure การปรับการทำงานของหน่วยงานด้านไอที สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างมาก การเตรียมความพร้อมได้เร็วจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดีสาเหตุสำคัญที่องค์กรต้องมีการดำเนินการกับ “Big Data” ก็เพราะหน่วยงานใดที่มีข้อมูลอยู่ในมือจำนวนมากและมีคุณภาพ ก็จะสามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำธุรกิจในภาคเอกชนหรือการบริการในภาครัฐ ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าและประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data และ Big Data ในระบบนิเวศของ Hadoop (Hadoop Ecosystem)
เพื่อให้เข้าใจในสถาปัตยกรรมพื้นฐานของ Apache Hadoop และเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บ Big Data
เพื่อให้วิเคราะห์ Big Data ถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น (Descriptive Analytics) และรู้จักเครื่องมือ (Tools) หรือซอฟท์แวร์ (Software) ที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อการฝีกอบรม
วันที่ 1 : ภาพรวมของ Big Data

09.00 – 10.30 น.Big Data Overview and Big Data Technology

10.31 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.46 – 12.00 น.Big Data Overview and Big Data Technology (ต่อ)

12.01 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01 – 15.00 น.Workshop : ทักษะพื้นฐานคำสั่งในระบบปฏิบัติการ Linux และการติดตั้ง Apache Hadoop Single Node (1)

15.01 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.16 – 17.00 น.Workshop : การติดตั้ง Apache Hadoop Single Node (2) และการจัดการไฟล์ใน Apache Hadoopวันที่ 2 : การติดตั้ง Apache Hadoop แบบ Multi Node (Cluster) และการรวบรวมข้อมูล (Data Ingestion)

09.00 - 10.30 น. Workshop : Apache Hadoop Multi Node Installation (Cluster)

10.31 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

10.46 – 12.00 น.Workshop : Apache Hadoop Multi Node Installation (Cluster) (ต่อ)

12.01 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01 – 15.00 น.Workshop : การจัดการเบื้องต้นของ Data Node เมื่อต้องการบำรุงรักษาและการเพิ่ม Data Node ใน Cluster

15.01 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง

15.16 – 17.00 น.Workshop : Data Ingestion with Apache Sqoop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
รูปแบบการอบรม
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร
15/12/2564 - 16/05/2565


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 28/05/2565 - 29/05/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 12 ชม. 12 ชม.
ค่าใช้จ่าย
7,500.00 บาท


โปรโมชั่น
1.สมัครอบรม ลดทันที 10 %
2.ศิษย์เก่า, นักศึกษา(ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ) และบุคลากร ม. มหานคร ลดทันที 20%

ค่าใช้จ่าย : 7500 บาท

ใบสมัคร : https://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0006&trainingID=

ลงประกาศเมื่อ : 2022-04-19

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 ตารางอบรม เดือน พค - มิย 2565 ออกแล้ว (ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ)
 คอร์ส Magento : สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วยมาเจนโต้ - (รอบ 5)
 คอร์สมิถุนายน 65 : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (อัพเดทใหม่ !!)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : Facebook Marketing ทำเพจ-ยิงแอด สำหรับธุรกิจ SME (รอบ 5)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : Wordpress Elementor สร้างเว็บด้วยเอเลเมนเทอร์ - (วันเสาร์)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : WordPress สร้างเว็บเวิร์ดเพรส - (รอบ 5)
 คอร์สออนไลน์สอนสด : Content SEO สำหรับงาน PR - (รอบ 4)
 คอร์สเมษายน 2565 : อบรม WordPress WooCommerce สร้างเว็บขายของออนไลน์ - (วันเสาร์)
 คอร์สเมษายน 2565 : อบรมสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ ด้วย Magento 2.4
 คอร์สเมษายน 2565 : อบรมเพจการตลาด Facebook Marketing - (รอบ 4)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 การเสียภาษีอสังหาฯที่ซับซ้อนของภาษีที่ดิน สำหรับผู้มี...ที่ดินอยู่ในมือ
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
 โครงการอบรม รวมพลังคนต่างวัย Gen XYZ เพื่อความสำเร็จขององค์กร Online by Zoom Meeting รุ่นที่ 6
 โครงการอบรม สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360º Communication (Strategic Creative Commu
 โครงการอบรม ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 28
 โครงการอบรม โปรแกรม Autodesk Inventor รุ่นที่ 22
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1
 โครงการอบรม ติวสอบ TOEIC (TOEIC Tutorial) Online by Google Meet
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 53
 โครงการอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation
 เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS (APEX) Workshop I
 เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning
 เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN
 ประชาสัมพันธ์ค่ะ - ตารางอบรม สถาบันอบรม NET Dimension Training
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
Joomla 4 Training   อบรม In-House   Wordpress Training
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved