enterTraining
enterTraining
  webboard
ค้นหาข่าวอบรม-สัมมนา-ทุนการศึกษา อื่นๆ เพิ่มข่าว
โครงการอบรม รวมพลังคนต่างวัย Gen XYZ เพื่อความสำเร็จขององค์กร Online by Zoom Meeting รุ่นที่ 6

โครงการอบรม รวมพลังคนต่างวัย Gen XYZ เพื่อความสำเร็จขององค์กร Online by Zoom Meeting รุ่นที่ 6

วันที่ : 28/06/2565

รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการสร้างความผูกพัน ระหว่างองค์กรกับบุคลากร มีการใส่ใจต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าจ้าง ตลอดจนการบริหารบุคลากรสัมพันธ์ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ้น นอกจากนี้ “ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap)” ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่เริ่มเข้ามามีบทบาททุกๆ องค์กร คือ ในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยู่ ประกอบไปด้วย กลุ่ม Baby Boomer (เกิดปี พ.ศ. 2489 - 2507) กลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2523) และกลุ่ม Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2538) และล่าสุด Gen Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป เทียบอายุแล้ว อาจจะหมายถึง เด็กฝึกงานในองค์กร นั่นเอง บ้างว่าเป็น iGeneration, internet generation หรือ Silent Generation (เจนเงียบ) เด็ก ๆ กลุ่ม Gen-Z นี้ จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็วมีความอิสระในตัวเองค่อนข้างสูง มีแนวทางเป็นของตัวเองชัดเจน ไม่เหมือนใคร และไม่อยากให้ใครเหมือน นอกจากนี้ ชีวิตดิจิทัลที่รวดเร็วทำให้เด็กรุ่น Gen Z มีความอดทนรอคอยต่ำ ชอบทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน แต่กลับไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควร
จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างของคนต่างเจนเนอเรชั่นนั้นเป็นที่มาของทั้งความคิดสร้างสรรค์และความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและลบ ดังนั้น หากเรามีการศึกษาวิเคราะห์ ความคิดพฤติกรรม หรือแนวโน้มการทำงานของคนต่าง เจนเนอเรชั่น การบริหารแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจน เรียนรู้เทคนิคการติดต่อประสานงานก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร เพื่อเกิดความเข้าใจในการทำงานระหว่างกันและนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด
ดังนั้น หลักสูตร รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร จึงเกิดขึ้นเพื่อการได้เรียนรู้และเข้าใจมุมมองของคนต่างวัย ซึ่งจะช่วยให้ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานโดยผ่านกิจกรรม Workshop กิจกรรมสันทนาการ และ การสวมบทบาท ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดวิธีการรับมือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประสานความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้และเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของคนแต่ละ Generation Xyz เพื่อทราบถึงปัญหาและความคาดหวัง นำไปสู่การปรับตัว กำหนดวิธีการรับมือกับคนและสถานการณ์ที่ต่างกัน
เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของบุคลากรทั้ง 3 Generation เรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการบริหารคน Generation Xyz ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อเป็นแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการรักษาคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร
หัวข้อการฝีกอบรม
เจาะลึกแนวทางการบริหารคน 3 Gen XYz ให้ทำงานร่วมกัน
จิตวิทยาการบริหารและสร้างแรงจูงใจคน 3 Gen Xyz
เครื่องมือในการวิเคราะห์คนเก่งในแต่ละ Gen (Talent Assessment Grid)

การสืบค้นสุนทรียะ (Aesthetic Inquiry)

สื่อสารอย่างไรให้โดนใจคน Gen Xyz

เทคนิคในการประสานงานคนต่าง Gen Xyz ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
การบริหารความขัดแย้งในคนต่าง Gen
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนต่างวัย ในหลักสูตร รวมพลังคนต่างวัย Gen XYz เพื่อความสำเร็จขององค์กร

รูปแบบการอบรม
บรรยายและฝึกปฏิบัติ(Virtual Class Online by Zoom Meeting )


วันที่รับสมัคร
01/01/2565 - 13/06/2565


ข้อมูลวันที่อบรม
ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 28/06/2565 Host MUT Training Center 6 ชม. 6 ชม.
ค่าใช้จ่าย
2,700.00 บาท


โปรโมชั่น
1.สมัครอบรม ลดทันที 10 %
2.สมัครอบรม 3 ท่าน แถม 1 ท่าน
3.สมัครอบรม 5 ท่าน แถม 2 ท่าน
4.ศิษย์เก่า, นักศึกษา(ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ) และบุคลากร ม. มหานคร ลดทันที 20%

ค่าใช้จ่าย : 2700 บาท

ใบสมัคร : https://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0001&trainingID=

ลงประกาศเมื่อ : 2022-05-17

ดูข่าวอบรม-สัมมนา อื่นๆ
Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดนิยม
 คอร์สกรกฎาคม 65 : อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ - รอบ 7
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมทำเว็บอีคอมเมิร์ซ Magento - รอบ 6
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมสร้างแบรนด์ด้วยโฆษณายูทูป 2022 (YouTube Ads)
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมทำเว็บ WORDPRESS เต็มรูปแบบ (2 วันเต็ม)
 คอร์ส มิ.ย. 65 : อบรมทำเว็บ WordPress Elementor (วันเสาร์)
 ตารางอบรม เดือน พค - มิย 2565 ออกแล้ว (ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ)
 คอร์ส Magento : สร้างเว็บอีคอมเมิร์ซด้วยมาเจนโต้ - (รอบ 5)
 คอร์สมิถุนายน 65 : Internet Marketing ทุกมิติการตลาดออนไลน์ - (อัพเดทใหม่ !!)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : Facebook Marketing ทำเพจ-ยิงแอด สำหรับธุรกิจ SME (รอบ 5)
 คอร์สพฤษภาคม 65 : Wordpress Elementor สร้างเว็บด้วยเอเลเมนเทอร์ - (วันเสาร์)
 
Latest 20 ข่าวอบรม-สัมมนา ใหม่ล่าสุด
 โครงการอบรม เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ทะลุเป้า (Sales Planing & Sales For
 โครงการอบรม ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Leadership Skill for Job Improvement) Onli
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 37
 โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายโต้ตอบเชิงธุรกิจ (English for Business E-mail Writing) Onli
 โครงการอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (The Conflict Management in Creativity) รุ่นที่ 6
 โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 34
 เคล็ดลับ "การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ ให้โดนใจและขายได้เร็ว"
 War of Innovation Makers: 3D Printing Technology Design Competition
 เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration
 เปิดรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ขายง่ายๆ รับคอมมิชชั่น 2-7 %
 วิทยากร,วอล์คแรลลี่,ละลายพฤติกรรม,กลุ่มสัมพันธ์,นันทนาการ,พัฒนาทีมงาน,พัฒนาบุคลากร,กีฬาฮาเฮ,ค่ายกิจก
 เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
 สป.อว. จับมือ เอ็มเท็ค สวทช. และ สจล. วิจัยนวัตกรรมเพื่อชาติ 6 โครงการ
 อบรมวันเสาร์ : คอร์สสอนยิงแอดยูทูป (YouTube Ads)
 อบรมวันเสาร์ : คอร์สสร้างเว็บ WordPress WordPress Elementor - (รอบ 6)
 การเสียภาษีอสังหาฯที่ซับซ้อนของภาษีที่ดิน สำหรับผู้มี...ที่ดินอยู่ในมือ
 โครงการอบรม ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) รุ่นที่
 โครงการอบรม รวมพลังคนต่างวัย Gen XYZ เพื่อความสำเร็จขององค์กร Online by Zoom Meeting รุ่นที่ 6
Joomla 4 Training   อบรม In-House   Wordpress Training
   
 
+ เพิ่มแบนเนอร์  
icon-webboard
 
หน้าหลัก | กระดานข่าว | สารบัญเวบประชาสัมพันธ์ข่าว ฟรี เพิ่มเวบ | สนใจลงโฆษณาบล็อกของเรา | ติดต่อเรา
copyright © 2009-2017, enterTraining.in.th. All right reserved