ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ (ทุนการศึกษาให้เปล่า)

0.00 ฿

ทุนการศึกษาให้เปล่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ (ทุนการศึกษาให้เปล่า)

การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช.และ ปวส.
ทุนของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติไม่มีเงื่อนไขให้ต้องใช้ทุนคืน เพียงหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นในการศึกษา และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปช่วยสร้างความผาสุกแก่ท้องถิ่นตน โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนไว้ว่า

  • ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด
  • สถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ทุนการศึกษาวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
ทุนการศึกษาวิชาชีพ (ระดับ ปวส.)
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ติดต่อ
มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ
22 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรสาร : 0-2819-3137

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ : https://www.cefoundation.or.th/node/98