ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมี และ เทคนิคพลังงาน (iPEC)

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2566 (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง
กลุ่มปิโตรเคมี และ เทคนิคพลังงาน (iPEC) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2566 (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น)

รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ (ทุนการศึกษา 100%)
ปีการศึกษา 2566 สมัครฟรี!!!! 4 สาขาวิชา
1. เคมีอุตสาหกรรม
2. ปิโตรเคมี
3. เทคนิคพลังงาน
4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.75 ขึ้นไป
3. อายุไม่เกิน 23 ปี
4. เพศชาย ผ่าน ภาระทางทหารแล้ว หรือ จบ รด.ปี 3

สวัสดิการ

  • ค่าเทอมฟรี!
  • มีเงินเดือน
  • อุปกรณ์การเรียน (ชุดนักศึกษา , Notebook ฯลฯ)
  • ที่พัก ฟรี! บริการซักผ้า ฟรี!
  • ฝึกงานกับสถานประกอบการผู้ให้ทุน และอื่นๆ อีกมากมาย

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน (ส่งใน google form เท่านั้น ไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์)

หลักฐานที่ต้องส่งแนบมาด้วย
1. ใบสมัคร
2. รายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน(กำลังศึกษาอยู่) หรือ รบ. 6 เทอม (จบการศึกษา)
3. สำเนาบัตร ประชาชนนักศึกษา
4. สำเนาทะเบียนนักศึกษา
5. สำเนาเอกสารทางทหาร กรณีพ้นภาระทางทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox
Facebook : IPEC IRPCT
https://th-th.facebook.com/IPECIRPCT/