สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักเรียน.ใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2566

0.00 ฿

รับสมัคร 3 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ประเภทวิชา 9 สาขา
รับสมัคร 3 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาการตลาด

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาช่างยนต์
– สาขาช่างกลโรงงาน
– สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว

3. ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาอาหารและโภชนาการ

4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
– สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

สมัครเรียนได้ที่ : https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp