โครงการ มินิ-วิศวกรรม (Mini-ENG) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล

สอบถามเพิ่มเติมที่
คุณกฤชณัท วัฒนะพานิช (แอล) โทร. 061-446-2656, 080-262-6780

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ มินิ-วิศวกรรม (Mini-ENG) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม
หลักสูตร “มินิ-วิศวกรรม” จำนวน 120 ชม.

รุ่น 2 สมัครวันนี้ – 2 พฤษภาคม 2566

ผู้อบรม หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม จะได้รับความรู้ทางวิศวกรรม เช่น
พื้นฐานทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องใช้
การอ่านแบบก่อสร้าง
การถอดแบบและประมาณราคา
การจัดการพลังงานและพลังงานสะอาด
วิศวกรรมการเงิน เป็นต้น

ผู้สนใจหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม รุ่นที่ 22
สมัครได้ที่
E-mail : Mini.eng_training@hotmail.com
หรือคลิกลิ้งก์ https://bit.ly/3BgOpUU

สอบถามเพิ่มเติมที่
คุณกฤชณัท วัฒนะพานิช (แอล) โทร. 061-446-2656, 080-262-6780