รับสมัครปริญญาตรี โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

0.00 ฿

วันที่รับสมัคร 18/10/2022 ถึง วันที่ 02/12/2022

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครปริญญาตรี โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
Srinakharinwirot University – The University Of Nottingham โครงการร่วมฯ

ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

โครงการร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

วันที่รับสมัคร 18/10/2022 ถึง วันที่ 02/12/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)-แพทย์โครงการร่วมฯ

จำนวนที่เปิดรับ : 20

ระเบียบการสมัคร:
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/7420221017050257.pdf