วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคพิเศษ)

…..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว…..

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคพิเศษ)

ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

เปิดรับสมัคร
วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

สมัครเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา

…..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว…..
เลือกเรียนได้ทั้ง “กรุงเทพฯ” หรือ “นครปฐม”
อยากเรียนสาขาไหนเลือกเลย…
-ห้องเรียน “กรุงเทพฯ”-
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
-สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
-ห้องเรียน “นครปฐม”-
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

เรียนกับเรา…ได้อะไร ???
=เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
=ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ
=ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
=สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
=มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน
=รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 66
คลิกเลย >> https://forms.gle/a8h3922pmS6SpxYw7
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Tel : 081-4149194 คุณปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ (พี่โอ้)
Tel : 063-1713427 คุณศรีไพร ศรีพนมวัน (พี่อร)
Tel : 089-6147936 อ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล (อ.นอร์ท)