งานแสดงสินค้า GULFOOD 2023

งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้า GULFOOD 2023

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 55 ราย

สถานที่จัดกิจกรรม : Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รูปแบบการจัดงาน : จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. Pulses & Grains

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ – สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางวันวิสาข์ สุธีรพจน์
2. นางสาวฐิติภรณ์ ฐิตวิริยาภรณ์

เบอร์โทรติดต่อ : 0 2507 8357 , 0 2507 8326

ดูข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://event.moc.go.th/th/event/detail/3613#section-condition